בית המשפט לא חייב להיזקק לעדות מומחה בהשוואת חתימות

בית המשפט לא חייב להיזקק לעדות מומחה בהשוואת חתימות בערעור אזרחי מס' 5293/90 בנק הפועלים בע"מ נגד שאול רחמים בע"מ ואח', נקבע, כי בית המשפט לא חייב להיזקק לעדות מומחה בהשוואת חתימות ויכול להשוות חתימות בעצמו, ובת.א. 74699/04 שחורי נגד טננבוים נקבע, כי "די במעט רגישות ושכל ישר, אולי עם קורטוב של השכלה כללית בתחום הגרפולוגיה, כדי להגיע למסקנה זו ללא פקפוק". בפסק דין שחורי, כב' השופט פרידלנדר, אף מסביר כיצד השווה את החתימות שבמחלוקת.מומחהמסמכיםדיוןעדות