תביעה מעורבת שבה תביעת תחלוף - שיבוב

תביעה מעורבת שבה תביעת תחלוף (שיבוב) עפ"י סעיף 62 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981, כלומר תביעה שבה נכנסה חברת הביטוח התובעת בנעלי המבוטח שלה (הניזוק הישיר), לאחר ששילמה לו תגמולי ביטוח בגין התאונה מושא התביעה עפ"י חוזה הביטוח שביניהם, והגישה, לאחר שזכות הפיצוי בנזיקין של המבוטח כנגד הנתבעים המזיקים עברה אליה כאמור, את תביעת הנזיקין הכספית שבנדון. בתביעה שבנדון מעורבת גם תביעתו האישית של המבוטח של חברת הביטוח הנ"ל, כלומר של הניזוק הישיר. המבוטח תובע בתביעה זו את הפסדיו, כלומר את כל אותם הפסדים כספיים שנגרמו לו בתאונה (בגין נזקי רכוש לרכב ולו) ושבגינם לא קיבל פיצוי מחברת הביטוח. הרכבים המעורבים בתאונה בתאונה מעורבים 2 רכבים: רכב התובעת (והנתבעת שכנגד) - רכב פרטי מתוצרת יונדאי (להלן: "היונדאי"). רכב הנתבעים (והתובעים שכנגד) - רכב פרטי מתוצרת פורד (להלן: "הפורד") מקום התרחשות התאונה: רחוב המחקר במגדל העמק. שעת התרחשות התאונה: 09:30 (אור יום). המחלוקת הצדדים הציגו גרסות שונות לנסיבות התרחשות התאונה. גרסת התובעת (הנתבעת שכנגד) באשר לנסיבות התרחשות התאונה בכתב התביעה נכתב: היונדאי עמדה והמתינה לחניה שתתפנה בצד שמאל של הכביש. לפתע הגיחה הפורד מאחור, ותוך כדי ניסיון עקיפה מצד ימין, פגעה בחלקו הקדמי ימני של היונדאי. בטופס ההודעה נכתב: בזמן שעצרה נהגת היונדאי את רכב והמתינה לחניה שעמדה להתפנות, הגיעה הפורד, שנכנסה במהירות לרחוב ופגעה בטמבון הקדמי של היונדאי. בדיון נאמר: היונדאי נסעה בנתיב הימני, ברחוב דו סטרי שבו נתיב אחד לכל כיוון. נהגת היונדאי רצתה לפנות שמאלה כדי להחנות את רכבה וכשעמדה להשלים את הפניה שמאלה וכשהייתה בעצירה מלאה, הגיעה הפורד מאחור, בנסיעה מהירה, עקפה את היונדאי מצד שמאל, כשהיונדאי בניצב לפורד וכתוצאה מכך נוצרה פגיעה בין חזית היונדאי לחלקו האחורי של דופן ימין של הפורד. גרסת הנתבעים (התובעים שכנגד) באשר לנסיבות התרחשות התאונה בכתב ההגנה נכתב: הפורד נסעה בנתיב הימני בעוד שהיונדאי עמדה בנתיב הנגדי ונגד כיוון התנועה. בעוד שנסעה הפורד בנתיב הימני, סטתה לפתע היונדאי ימינה, לעבר חניון שנמצא בצד ימין של הכביש, ופגעה עם צידה הימני קדמי, בחלקה האחורי שמאלי של הפורד. בטופס ההודעה נכתב: תוך כדי נסיעת הפורד בנתיב הימני, הגיחה היונדאי מהמסלול הנגדי כדי להיכנס לחניון, לא נתנה זכות קדימה לפורד ופגעה בצידה השמאלי אחורי של הפורד. בדיון נאמר: הפורד חלפה על פני היונדאי שעמדה בעצירה מוחלטת בנתיב המקביל, מצד ימין לפורד. בזמן שנסעה הפורד ישר, היונדאי החלה בנסיעה ימינה בזווית של 45 מעלות ופגעה עם הפינה ימנית קדמית שלה בחלק האחורי של דופן שמאל של הפורד. הראיות שהציגו הצדדים כתבי הטענות, על נספחיהם. הודעות על התאונה שנמסרו לשני הצדדים (מוצגים ת/1, ת/4, ת/5, נ/1). שרטוט שערכה נהגת היונדאי (מוצג ת/3). תמונות צבע של נזקי היונדאי (מוצג ת/2). תמונות שחור לבן של נזקי הפורד (מוצג נ/2). עדויות שני הנהגים המעורבים בדיון בפניי. הכרעה לאחר שעיינתי בכל מסמכי וטענות הצדדים ולאחר שנתתי דעתי לממצאי חקירת העדים בפניי, אני מוצא לדחות את התביעה העיקרית ולקבל את התביעה שכנגד. כללי - על אופני ההכרעה האפשריים בהתקיים מחלוקת עובדתית על-פי ההלכה הפסוקה, על ביהמ"ש לשאוף ככל האפשר להכריע במחלוקת עובדתית המונחת לפתחו ולקבוע איזו מבין הגרסות המנוגדות המוצגות לפניו היא הגרסה הנכונה, בבחינת "האמת המשפטית". ההנחיה והשאיפה הינן אפוא לקבוע ממצאים עובדתיים פוזיטיביים. יחד עם זאת, אותה הלכה פסוקה מכירה באפשרות שלפיה, לאחר בחינה מעמיקה של התשתית הראייתית שהוצגה ובהיעדר אפשרות להעדיף גרסה עובדתית אחת על פני גרסה נגדית, ביהמ"ש מגיע למסקנה כי לא ניתן להעדיף גרסה אחת על פני גרסה נגדית (מצב של "ספק שקול") וכי, לכן, על ביהמ"ש להכריע את הדין עפ"י נטלי ההוכחה הרלוונטיים, מבלי לקבוע ממצאים עובדתיים פוזיטיביים ובאופן שבו בעל הדין שנטל ההוכחה מוטל עליו יפסיד בהליך משלא עלה בידיו להרים את נטל ההוכחה [ע"א 595/88 אדרי נ' חסקל, פ"ד מז (5) 333 (1993); בר"ע (מחוזי י-ם) 2271/96 דהן נ' רייכמן ( 15.6.97); בר"ע (מחוזי ב"ש) 642/01 טטרואשוילי נ' זפסלקי ( 5.6.02); בר"ע (מחוזי י-ם) 4114/02 ניסים נ' בן אלי ( 16.7.02); רע"א 1530/13 גדלוב נ' הארגז - מפעל תחבורה בע"מ ( 5.5.13)]. על-פי ההלכה הפסוקה, במשפט אזרחי יש לקבוע שבעל דין הרים את נטל ההוכחה המוטל עליו כאשר, בסופו של משפט ועל יסוד מכלול הראיות שהוגשו ע"י כל בעלי הדין, יש להסיק שמאזן ההסתברויות נוטה לכיוונו של בעל הדין שנטל ההוכחה מוטל עליו, כלומר שממכלול הראיות מוסק שגרסתו העובדתית של אותו בעל דין הינה מסתברת ומתקבלת יותר על הדעת וקרובה יותר לאמת מאשר גרסתו הנגדית של בעל הדין שכנגד [ע"א 78/04 המגן חברה לביטוח בע"מ נ' שלום גרשון הובלות בע"מ (לא פורסם, 5.10.06); ע"א 8385/09 המועצה המקומית סאג'ור נ' סונול ישראל בע"מ ( 9.5.11); רע"א 1530/13 גדלוב נ' הארגז - מפעל תחבורה בע"מ ( 5.5.13)]. מן הכלל אל הפרט לאחר שבחנתי את טענות ואת ראיות הצדדים ובהתבסס על הדין החל הנ"ל, מצאתי להעדיף את גרסת הנתבעים (והתובעים שכנגד) על פני גרסת התובעת (והנתבעת שכנגד), כאשר לפי גרסת הנתבעים (אותה העדפתי) האחריות הבלעדית לקרות התאונה מוטלת על נהגת היונדאי. אנמק בקצרה את מסקנתי האחרונה: מצאתי את גרסת נהג הפורד מסתברת ומתיישבת יותר עם יתר הראיות שהוצגו. יצוין כי לא מצאתי שעדות אחת הייתה משכנעת או מהימנה יותר מהשנייה (עפ"י העדויות לבדן ובמנותק משאר הראיות), אך גרסת הנתבעים מתיישבת יותר עם מכלול הראיות. התובעת הציגה גרסות שונות לאופן התרחשות התאונה: בכתב התביעה כתוב כי התאונה התרחשה בעת שנהג הפורד ניסה לעקוף את היונדאי מימין. אותה גרסה נכתבה גם במכתב הדחיה ששלחה חברת אלדן: "עפ"י גרסת נהג/שוכר רכבנו האחריות לתאונה מוטלת על מבוטכם אשר פגע ברכב אלדן שעקף את הרכב מצד ימין בזמן שעמדה והמתינה לחניה פנויה בצד שמאל". בטופס ההודעה שצורף לכתב התביעה, לא נכתב דבר על עקיפה שניסה לבצע נהג הפורד. בדיון, אמרה נהגת היונדאי כי נהג הפורד ניסה לעקוף אותה מצד שמאל. בשרטוט שערכה נהגת התובעת בטופס ההודעה הידני, הפורד נמצאת מימין ליונדאי והדבר אינו תואם את גרסת נהגת היונדאי בעדותה (עקיפה מצד שמאל). נהגת היונדאי אמרה בעדותה כי השרטוט מתאר את מצב הרכבים לאחר התאונה אך מצאתי כי הסבר זה אינו סביר ואינו משכנע שכן תפקיד השרטוט לתאר את האירוע ולא את מנח הרכבים לאחר האירוע (הדבר אף כתוב בטופס ההודעה). כמו כן בשרטוט נוסף שערכה נהגת היונדאי, הרכבים נמצאים במקומות שונים על הכביש, מהאופן בו נמצאים בשרטוט שבטופס ההודעה. שני הנהגים מסכימים על כך שהתאונה התרחשה בשעות הבוקר, כשהיה אור יום מלא וראות טובה. לא סביר שאילו היה רכב בתוך נתיב הנסיעה של הפורד, נהג הפורד לא היה מבחין בו מראש ופשוט מתנגש בו כלא היה. משכך, נראה שאם היונדאי הייתה בתוך נתיב הנסיעה של הפורד או נוטה לכיוון נתיב הנסיעה של הפורד, סביר שנהג הפורד היה מבחין בה ומאט או עוצר בכדי למנוע התנגשות. מיקום הנזקים מתיישב עם גרסת נהג הפורד ולא עם גרסת נהגת היונדאי. מתמונות הנזק ומחוות דעת השמאי, המצורפת לכתב התביעה, עולה כי ליונדאי נגרם נזק בפינה הימנית קדמית ולא בחזית כפי שאמרה נהגת היונדאי. כמו כן מתמונות הנזק ומחוות דעת השמאי המצורפת לתביעה שכנגד, עולה כי לפורד נגרם נזק בצידו השמאלי אחורי ולא בדופן ימין כפי שאמרה נהגת היונדאי בעדותה. לא סביר שלפורד יגרמו נזקים בדופן שמאל מאחור, אם כפי שטענה נהגת היונדאי בעדותה, הפורד עקפה אותה מצד שמאל, שאז הנזקים היו אמורים להיות בצידה הימני של הפורד, כפי שגם אמרה נהגת היונדאי בעדותה. לעומת זאת, מיקומי הנזקים מתיישבים עם גרסת נהג הפורד שכן הפגיעה בפינה הימנית קדמית של היונדאי מתיישבת עם סטייה קלה ימינה ופגיעה בדופן שמאלי אחורי של הפורד שנסעה ישר באותו זמן. כמו כן, נהג הפורד אמר כי מצד ימין של הנתיב בו נסע, ישנו חניון והדבר מתיישב עם דברי נהגת היונדאי בעדותה, לפיהם המתינה להיכנס למקום חניה ומסביר גם מדוע סטתה נהגת היונדאי ימינה. לסיום, ציין כי הרושם הכללי שקיבלתי הוא שאין מדובר בעדות שקרית, חלילה, של נהגת היונדאי, אלא כנראה בזיכרון משובש או בלבול שחלו אצלה, שכן גרסתה אינה מתיישבת עם הגרסות שבכתב התביעה, השרטוט המוקדם שלה עצמה בטופס ההודעה ומכתב הדחיה וכן אינה מתיישבת עם הנזקים שנגרמו בפועל. סיכום התביעה העיקרית נדחית והתביעה שכנגד מתקבלת. התובעת (כנתבעת שכנגד) תשלם לנתבעים (כתובעים שכנגד) את הסכומים הבאים: סך של 8,830 ₪, שהינו סכום התביעה שכנגד, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 12/02/13 ועד יום התשלום המלא בפועל. סך של 372 ₪ בגין אגרת בית משפט ששולמה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 12/02/13 ועד יום התשלום המלא בפועל. תביעת שיבוב