תביעה בגין "נזקי פח" שנגרמו לרכב התובע כתוצאה מתאונת דרכים

תביעה בגין "נזקי פח" שנגרמו לרכב התובע כתוצאה מתאונת דרכים בה היה מעורב רכב התובע, אשר היה נהוג ע"י אדם בשם הילל זגל, עם רכב הנתבע מס'1 אשר היה נהוג ע"י הנתבע מס' 2. ב. ע"פ הוראות התקסד"א פסה"ד יהיה תמציתי. 2. ביום 5.4.12 בסמוך לשעה 12:00 התרחשה תאונה בצומת הסמוכה ליישוב באקה אל גרביה. אין חולק כי התאונה אירעה בצומת הנראית בתמונות מס' 57-58 שבמסגרת ת/2 והמחלוקת היא לגבי אופן התרחשותה. 3. לגירסת הנהג ברכב התובע, מר הילל זגל: א. הוא נהג ברכב שבבעלות התובע, שהינו שברולט ש.י. 2011 מ.ר. 27-713-75, רכב המוגדר ברשיון הרכב כ"משא פתוח" מסוג 2N, וכנראה בתמונה מס' 2 שבמסגרת ת/3, מכיוון באקה אל גרבייה לכיוון צפון, כשבדרך הוא אמור לחלוף על פני המחלף שאליו מגיעים מכביש מס' 6. כיוון נסיעת השברולט נראה וכן סומן על ידי על גבי תמונה מס' 57, שבת/2. ב. מרחוק הבחין נהג השברולט בנתבע מס' 2 (זוהה על ידו באולם - כנהג הג'יפ) אשר נהג בג'יפ מסוג ב.מ.ו x5, מ.ר. 54-468-16 אשר הגיע מימין, מכביש מס' 6, כשהוא עומד במחלף מאחר והיה בפניו תמרור ”האט ותן זכות קדימה" כנראה בתומנת הצומת מס' 58. ג. מאחר וזכות הקדימה הייתה לנהג השברולט, ומאחר וראה שהנתבע מס' 2 אכן עומד בצומת ומאפשר לו להמשיך בנסיעה, המשיך זגל ברצף נסיעתו, אך בהגיעו בסמוך לצומת, התפרץ הנתבע 2 לתוך הכביש, פגע בשברולט בצידו הקדמי ימני. בנסיון לברוח מהמפגש עם הג'יפ ב.מ.ו "ברח" זגל עם השברולט שמאלה, אך התנגש בעמוד ולכן נגרם נזק נוסף גם בחלקו הקדמי שמאלי של השברולט. ד. בנסיבות אלו, האחריות לתאונה מוטלת על נהג הג'יפ - הנתבע 2. ה. ואכן הנתבעת 3 פיצתה את התובע ב-85% מסכום הנזק על בסיס סכום של 97,361 ₪ כמצויין בסע' 5 בסיכומי התובע. (הדיוק בסכומים - טעון בירור נפרד). 4. לגירסת נהג הג'יפ-הנתבע מס' 2: א. אכן הוא הגיע לצומת מכיוון כביש מס' 6, כנראה בתמונה מס' 58, ראה מולו רכב שהגיע (לא ממולו ממש - אין כביש כזה אלא ממולו מצד ימין) מתוך כוונה לחצות את הצומת לשמאל, דהיינו לעלות על אותו כביש ממנו הגיע הנתבע 2. ב. בנוסף, ראה הנתבע 2 משמאל את השברולט ועוד רכב שבאים במהירות מופרזת, עצר בצומת כדי ליתן זכות קדימה לכל הרכבים הנ"ל, התקדם, ועמד עם הג'יפ על קו המפגש עם אי התנועה שמימינו אשר בולט לכביש המאונך לו - יותר מאשר אי התנועה שמשמאלו, וכנראה וכפי שסומן על ידי על גבי תמונה מס' 58, לפתע השברולט סטתה ימינה והתנגשה בו בצד שמאל קדימה של הג'יפ. ג. בנסיבות אלו האחריות לתאונה במלואה, או למצער בשיעור של אשם תורם גבוה - חלה על נהג השברולט. 5. דיון ומסקנות: א. בדיון העידו ונחקרו שני הנהגים. ב. לאחר העיון בעדויות הנהגים, ומהתרשמותי ממהימנותם (התרשמות שבא ביטויה בכתב בסמוך לדיון) אני סבור כי יש לקבל את גירסת נהג התובע משום שהוא מהימן יותר, וכן גירסתו מסתברת יותר. ג. בנוסף להתרשמות הכללי, ישנה נקודה עובדתית המכרעת לרעת גירסת הנהג- הנתבע 2. ד. בטופס ההודעה עליו חתם, ת/4, ציין הנתבע 2 כדלהלן: "עצרתי בצומת לכניסה לבאקה כדי לתת זכות קדימה לרכב שעמד מולי ופתאום הרגשתי מכה חזקה בצד הקדמי השמאלי של הרכב שלי" דהיינו, ע"פ תאורו זה - בעת שהגיע לצומת הוא הבחין רק ברכב שעמד ממולו - ולא הבחין כלל ברכב השברולט שנסע משמאלו, אלא רק בעת המכה - הוא הרגיש בקיומו. דהיינו, בתאור זה הוא מודה כי לא שם לב לנעשה בנתיב הנסיעה שמשמאלו - שלנוהגים בו - יש זכות קדימה לפניו. ואילו בדיון הוא העיד כי בהגיעו לצומת הבחין גם ברכב השברולט שמשמאלו, שנסע עם רכב נוסף ושניהם נסעו במהירות מופרזת והוא עצר כדי לתת זכות קדימה גם לרכב שמולו וגם לרכבים שמימינו ומשמאלו. ר' פרו' הישיבה, סוף עמ' 6 - ראש עמ' 7 ואילך. אמנם אין לצפות כי טופס ההודעה יירשם כמסמך משפטי מפורט, אך "הנהג הסביר" אם כבר הוא מילא טופס הודעה, מצופה ממנו כי ירשום את עיקרי הדברים הנוגעים לתאונה. בטופס ההודעה, כאמור, לא ציין הנהג כי ראה רכבים על הכביש הראשי משמאלו, אלא ציין רק כי ראה את הרכב שמולו. ואם הוא השמיט את דבר קיומו של רכב השברולט, הרי יש לקבל את דבריו בטופס כפשוטם - כי בעת שעצר בצומת לא שם לב ו/או לא ראה את השברולט שמשמאלו, ולכן בשלב מסויים גלש לתוך הצומת ופגע בשברולט. 6. לפיכך אני קובע כי הנהג-הנתבע 2 - הוא זה שנכנס לתוך נתיב נסיעת השברולט ופגע בה. ומאחר וכניסתו לצומת הייתה בניגוד לתמרור המשולש שהיה בפניו - והוא לא נתן זכות קדימה לשברולט כנדרש ממנו, הרי האחריות לתאונה חלה עליו. לא מצאתי סיבה להטיל על נהג התובע אשם תורם, והאחריות לתאונה ולנזקי השברולט חלים במלואם על הנתבעים. 7. המחלוקת בעניין גובה הנזק: (הסכומים המצויינים - ללא מע"מ) א. אין מחלוקת כי השברולט הוכרזה ע"י משרד הרישוי כרכב ב"אובדן גמור" ר' אישור משרד הרישוי מיום 1.5.12 צורף לחוו"ד השמאי מטעם התובע. ב. לפיכך השברולט לא תוקנה אלא שרידיה נמכרו לחברת "מאור אלא אימפקט שרותי גרירה וחילוץ" בסך של 22,500 ₪, והתובע הוציא ביום 2.5.12 קבלה על סכום זה, מספרה 2652, צורפה גם היא לחוו"ד השמאי. שווי השרידים הנ"ל הינו 14% משווי הרכב, 159,804 ₪. ג. מנגד, הוגשה חוו"ד שמאי מטעם הנתבעים ובה מצויין כי ערך השרידים הינו 20% משווי הרכב. לחוו"ד זו צורף תחשיב שווי הרכב והוא עומד על סך של 159,405 ₪, ו-20% מסכום זה הינו 31,881 ₪. ד. נמצא כי המחלוקת הראשונה בין השמאים, היא האם שווי השרידים הוא 22,500 ₪ - לדעת התובע, או שוויים יותר מכך - 31,881 ₪ לדעת הנתבעים. דהיינו פער של 9,381 ₪. ה. יצויין כי גם שווי הרכב הבסיסי נתון במחלוקת מסויימת בין הצדדים - הפרש של כ- 400 ₪, אך לצורך התחשיב שבפניי, אני מתעלם מפער זה, ואתייחס רק למימצא הסופי שבכל חוו"ד. ו. המחלוקת השנייה היא, כי בחוו"ד השמאי התובע הוסף סך של 3,793 ₪ - בגין מגן קד' חליפי. ר' סוף עמ' 1 בחוו"ד. וסכום זה נעדר מוו"ד שמאי הנתבעים. ז. שתי המחלוקות הראשונות הנובעות מחוו"ד השמאים מובילות לפער של 13,174 ₪. ח. נוסף לכך, ישנה מחלוקת שלישית, כאשר הנתבעת 3 סברה כי יש לנכות מסכום הפיצוי הכולל סך של 14,944 ₪ שהינו 15% בגין רשלנות תורמת, אך נוכח מסקנת פס"ד זה, אין להטיל על נהג התובע רשלנות תורמת. ט. נמצא כי שלוש המחלוקת הנ"ל מובילות לפער של 28,118 ₪ ללא מע"מ. י. אך סכום התביעה הינו 58,447 ₪ כמפורט בתחשיב שבסע' 7 לתביעה, ואם הפער המצטבר עד עתה הינו 28,118 ₪ נמצא כי ישנו פער נוסף של 30,329 ₪. יא. כך שישנה מחלוקת רביעית ומקורה בכך כי הנתבעת 3 חישבה את סכום הפיצוי לפי שווי מצטבר נמוך יותר ב-30,329 ₪. יב. יוצא אם כן, כי סכום התביעה 58,447 ₪ מורכב מארבעה סכומים שונים שבמחלוקת. יג. הרחבתי בהתחשבנות הנ"ל, כדי להבהיר את המחלוקות בין הצדדים על מנת שהצדדים יוכלו להתכונן לבירורן כראוי. 8. לצורך בירור המחלוקת החשבונאית, אני מורה לב"כ הצדדים לנהל מו"מ להסדר על בסיס האחריות לתאונה כפי שנקבע בפס"ד זה, ובמקביל, במידה והמו"מ לא יצלח, כ"א מהצדדים יגיש לביהמ"ש את טענותיו המפורטות בעניין ארבע המחלוקות הנ"ל וכן יציין אם הוא מסכים כי תנתן הכרעה בעניין זה - לפי סע' 79א לחוק בתי המשפט. המסמכים יוגשו הדדית לא יאוחר מיום 22.12.13 וללא דחיות ולאחר העיון בהם אחליט אם יש צורך בקביעת דיון נוסף לצורך חקירת השמאים, או שניתן ליתן פס"ד לפי החומר שיוגש.תאונת דרכיםרכב