הסכמה של החייב על-מנת שתשתכלל המחאת זכות

חוק המחאת חיובים אינו דורש הסכמה של החייב על-מנת שתשתכלל המחאת זכות בין הממחה לבין הנמחה; לממחה ולנמחה אף אין עניין מסחרי לתלות את ההסכם ביניהם בהסכמה של החייב [סע' 1(א) לחוק המחאת חיובים; ע"א 3966/01 יהושע TBWA פרסום ושיווק בע"מ נ' בון מארט מילניום בע"מ (בפירוק), פ"ד נז(4) 952, 957 (2003); להלן עניין יהושע]. להבחנה בין המחאה גמורה לבין המחאת שעבוד נודעת חשיבות בכל הקשור לתוצאותיה של ההמחאה ונפקותה במישור היחסים שבין הממחה לבין הנמחה, ביחסים שבין כל אחד מהם לבין החייב וביחסים שבין הנמחה לבין נושים אחרים של החייב [לרנר, עמ' 285-282].המחאת חיובים