סמכות רשם לפרש פסק דין

החייבת טענה לפרשנות ההסכם בפני הרשמת, ולא טענה להיעדר סמכות, מנועה החייבת מלטעון עתה להיעדר סמכות עניינית של הרשמת לפרש את ההסכם הרשמת לא הייתה מוסמכת לפרש את פסק הדין [ראו: רע"א 6856/93 בנימין חוטר נ' גבריאל מוקד, 29.12.1994; רע"א 3450/07 נחמה מרקין נ' שרה משה, 22.11.2007], אולם מאחר והחייבת טענה לפרשנות ההסכם בפני הרשמת, ולא טענה להיעדר סמכות, מנועה החייבת מלטעון עתה להיעדר סמכות עניינית של הרשמת לפרש את ההסכם [רע"א 11183/02 נ' אבנר כלפה נ' רזיה זהבי ואח', 1.2.2004; ע"א (חי') 6156-10-12 הנ"ל והאיזכורים שבו].רשם