סעיף 22 לחוק ההוצאה לפועל פוטר רכב של נכה מעיקול

סעיף 22 לחוק ההוצאה לפועל פוטר רכב של נכה מעיקול 1. בפני בקשתו של המבקש, החייב בתיק הוצל"פ 01-48369-06-1, באמצעות אפוטרופסו, אשתו, ליתן לו רשות ערעור על החלטתה מיום 22.10.13, של כב' רשמת ההוצל"פ סגל מרים שדחתה בקשתו לבטול עיקול רכב מהטעם שהרכב משמש את אשת המבקש בלבד למטלות היומיום ולפיכך לא מתקיים סעיף 22 לחוק ההוצל"פ הפוטר רכב של נכה מעיקול. 2. ב"כ המשיב, הזוכה בתיק ההוצל"פ מסר בתגובתו כי מתנגד למתן רשות ערעור וסבור שיש לדחות הבקשה ושלא להורות על בטול העיקול, מהנימוקים שפרט בתגובה. המשיב מאמץ את החלטתה ונימוקיה של הרשמת הנכבדה ומוסיף כי אף מטעמי צדק יש לדחות הבר"ע, שכן החוב בתיק גבוה והמבקש מתחמק מלפרוע במשך שבע שנים. 3. כן מציין המשיב הצעתו לבטל העיקול כנגד תשלום של 15,000 ₪, הצעה שנדחתה על ידי המבקש. לבסוף טוען המשיב כי המבקש הגיש תביעה לפיצויים בגין תאונת הדרכים בה נפצע, ומקבל תשלומים תכופים וצפוי לקבל בעתיד פיצויים בסכומים נכבדים. המשיב הציע למבקש לחתום על המחאת זכות לקבלת החוב מכספי הפיצויים לכשיתקבלו, תוך מתן הנחה ניכרת מהחוב שבתיק ההוצל"פ וגם הצעה זו נדחתה. 4. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות החלטתי לדון בבר"ע כבערעור עצמו ולאחר ששקלתי את הטיעונים מצאתי שיש לקבל את הערעור ולהורות על בטול העיקול, מהנימוקים שיפורטו בהמשך. המסגרת הנורמטיבית לדיון הינו סעיף 22 (א) לחוק ההוצאה לפועל הקובע את המטלטלין שאין מעקלים אותם ובסעיף קטן (5) נקבע "כלים, מכשירים, מכונות ומיטלטלין אחרים ובעלי חיים השייכים לנכה והנחוצים לו לשימושו האישי בגלל נכותו". תכלית החקיקה של סעיף 22 נועדה לאזן בין האינטרס של הזוכה לרדת לנכסי החייב אם איננו פורע את חובו לבין עניינו של החייב שיישארו בידיו מטלטלין מינימאליים שבאמצעותם יוכל לנהל את חייו בצמצום המתבקש ממצבו הכלכלי. 5. באשר לנכה, עקרונית ניתן לעקל רכב נכה אלא אם כן הראה הנכה כי עוקלו מטלטלין השייכים לו ואלו נחוצים לו לשימושו האישי בגלל נכותו. יש לבחון כל מקרה על פי נסיבותיו אל מול העקרונות שקבע המחוקק בסעיף. ראה בש"א (מחוזי ת"א) 10531/02 בר"ע (תל אביב) 1829/02 בעניין ברקת נ' בן זיקרי. בהתאם להלכה בע"א 2886/92 כתבי נ' אלגוב משהוטל עיקול על רכב נכה עובר הנטל לכתפיו להראות כי המכונית נחוצה לו לשימושו האישי, בגלל נכותו. 6. ראוי להוסיף כי בהליכי הוצאה לפועל נוהג עקרון המידתיות ורשם ההוצל"פ כפוף לו בהחלטותיו ושומה עליו בקבלו כל החלטה לבחון, בנסיבות כל עניין ועניין, האם ההליך שמבקש הזוכה לנקוט בו הינו ההליך המתאים ביותר והאם לא ניתן להשיג את אותה תוצאה באמצעות נקיטת הליך אחר אשר פגיעתו בחייב פחותה. 7. מן הכלל אל הפרט, המבקש מוגדר בתור צמח ומאושפז במרכז גריאטרי בעקבות תאונת דרכים שעבר. כפי שעולה מהמסמך הרפואי שהוצג מצבו הבריאותי של המבקש קשה והינו זקוק לעזרה סיעודית מלאה בכל הפעולות היומיומיות, לרבות האכלה בדרך מלאכותית, אין הוא שולט על הסוגרים, לא מדבר, לא מתקשר עם הסביבה ומצוי במצב הכרה מינימאלית. אין ספק כי מצבו של המבקש מחייב עזרה תמידית ורצופה, לרבות של אשתו שמונתה לאפוטרופוסית שלו. 8. בניגוד לטענתו של המשיב ועל פי הפסיקה "כלי" הנזכר בסעיף כולל גם רכב שכן רשימת המונחים בסעיף הינם בעלי אופי כללי באופן שאין כוונה לפרש את הסעיף כהסדר שלילי אלא בצורה רחבה. ראה למשל בר"ע (ב"ש) 510/08 גור יהודה נ' בנק המזרחי העובדה שרכב לא נזכר מפורשות בסעיף, אין הכוונה בהסדר שלילי, בכוונת מכוון שלא לכלול כלי רכב במסגרת הפטורים, כפי שטוען המשיב. רכב הינו כלי המסייע בידי כל אדם ומקל וחומר מסייע לנכה ואין להניח כי המחוקק התכוון דווקא את כלי הרכב להחריג מכלים של נכה הפטורים מעיקול. 9. הרכב הנדון שייך למבקש ורשום על שמו ואין שום דבר יוצא דופן בעובדה כי אשתו נוהגת ברכב ולא המבקש עצמו שממילא לא יכול לנהוג בשל מצבו. כל שנותר לבחון האם הרכב נחוץ למבקש לשימושו האישי בגלל נכותו, לטעמי ולהבנתי התשובה חיובית. העובדה שהאשה עושה שימוש ברכב גם לחיי היומיום לא שולל העובדה שהרכב לא רק נחוץ אלא גם משמש למבקש אישית בגלל נכותו. ראה בר"ע (מחוזי ירושלים) 3149/01 בעניין דיל נ' מוניטליו הקובע כי העובדה כי נעשה ברכב שימוש משפחתי אינה מעלה ואינה מורידה שכן עדיין שימוש משפחתי יכול ויפול בגדר "שימוש אישי". הנסיעות הרבות אל מקום אישפוזו של המבקש כדי לטפל בו ולהקל על חייו בוודאי נכללים בהגדרת שימוש אישי ובוודאי נובעים מנכותו. גם השימושים האחרים שעושה האשה ברכב, במקומו של המבקש הנכה, כגון טיפול בענייני הבית, הסעות ילדים וכו' יש לראותם כנחוצים ובמסגרת שימושו האישי של המבקש, במובן הרחב של דרישת הסעיף. 10. באשר לטענה בדבר תשלום תכוף ותביעת פיצויים הרי פתוחה הדרך בפני המשיב לפעול כדי להיפרע מכספים אלו ולאו דווקא מהרכב של הנכה. כל עוד עומדת למשיב דרך הגביה האמורה אשר פגיעתה במבקש פחותה מעיקול הרכב, הרי שגם מטעם זה יש לבטל את העיקול. לאור כל האמור לעיל מתקבל העיקול. מבוטל בזאת העיקול שנרשם על הרכב. בנסיבות, אין צו להוצאות. עיקולהוצאה לפועלפיטוריםנכותרכב