תביעה נגד ישראכרט לפצות עקב ביטול אישור הלוואה

תביעה נגד ישראכרט לפצות עקב ביטול אישור הלוואה ע"ס 8000 ₪ 2. לטענת התובע - כשלושה עד ארבעה חודשים, קודם ליציאתו לחו"ל, יצר קשר עם חברת ישראכרט לצורך קבלת הלוואה חוץ בנקאית בסכום כולל של 8,000 ₪. התובע נתבקש לשלוח טפסים ובניהם תלושי שכר וכן מילוי טפסים אשר נשלחו אליו על ידי הנתבעת. התובע מילא אחר הדרישות ושלח לנתבעת את כל המסמכים לפי בקשתה. ההתנהלות מול הנתבעת ארך זמן ממושך וכללה טלפונים רבים. ביום 18.01.10 עת שהה התובע בשדה התעופה, כשעתיים לפני מועד עלייתו למטוס, פנה לנתבעת והתבשר על ידי נציג מטעמה כי בקשתו להלוואה אושרה. שלושה ימים מאוחר יותר, בהיות התובע בחו"ל, קיבל התובע שיחה טלפונית ממנהלת סניף בנק הפועלים במגדיאל, בה הודע לתובע כי חשבונו מצוי בחריגה של 8,000 ₪. לטענתו בשל החריגה בוטלו הוראות קבע בחשבונו ובניהם חיוב ארנונה למועצה האזורית וכן חיוב לחברת התקשורת הוט, ביטולים אשר הביאו עמם לחובות וריביות. עוד טוען התובע כי בזמן שהותו בחו"ל נאלץ לקיים שיחות טלפוניות עם הארץ על מנת למצוא מקור הלוואה חלופי. התביעה הנה בגין הנזקים, שלטענת התובע, נגרמו לו בעקבות ביטול ההלוואה ע"י הנתבעת, וזאת ללא הודעה וללא סיבה. 3. לטענת הנתבעת - עם פנייתו של התובע לשם קבלת הלוואה, הודע לו מפורשות כי מתן ההלוואה מסור לשיקול דעתה הבלעדי וכן כי אין לה כל חובה להיענות לבקשה. עוד הובהר לתובע כי לנתבעת שמורה הזכות לבטל את ההלוואה אף אם אושרה. התובע תמך בקשתו במסמכים שונים, אשר לא עלו בקנה אחד עם הנתונים אשר מסר בבקשתו ולכן החליטה הנתבעת שלא להעמיד לתובע הלוואה כלשהי. הנתבעת מודה כי בשיחות עם המוקדן יכול היה התובע להבין כי בקשתו אושרה, אך לגישתה, אין בכך לגרוע מזכותה לבטל את ההלוואה, קל וחומר משהוברר לתובע כי מסמכים מסוימים שמסר אינם תומכים בבקשתו. משלא דייק התובע בנתונים אותם מסר לנתבעת, הרי שלגישתה אין לו להלין אלא על עצמו. כמו כן טוענת הנתבעת כי אין בסיס לטענת התובע לפיה הסתמך על הלוואה כבסיס לחופשתו, שכן בעת מועד קבלת ההודעה בגין אישור ההלוואה, מצוי היה התובע בשדה התעופה בדרכו לחו"ל. הנתבעת טוענת כי לתובע רשלנות תורמת לנזקיו העומדים, לגישתה, ב100%. דיון והכרעה 4. במסגרת הדיון אשר נערך ויתרה נציגת הנתבעת על חקירת התובע. התובע חקר את נציגת הנתבעת וכן, הוצגו על ידי כל אחד מן הצדדים מסמכים בכתב התומכים לשיטת כל אחד מהצדדים בטענותיו. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, שמעתי את העדויות ובחנתי את המסמכים אשר הוצגו בפני (כולל האזנה לשיחות המוקלטות, אשר הוגשו כראיה על ידי הנתבעת), מצאתי כי דין התביעה להידחות . להלן, יפורטו בקצרה טעמי הדחייה . 5. בחינת החומר אשר הועבר לתיק בית המשפט מעלה כי בשיחת התובע עם המוקדן ביום 31.12.09 נתן לתובע אישור עקרוני להלוואה. בשיחה נמסר לתובע כי אושרה לו הלוואה על סך 8,000 ₪ , הגם שגובה ההלוואה שביקש עמד ע"ס 15,000 ₪ , הוא אף התרעם על כך באומרו " 8000 מה פתאום 15000 אני ביקשתי " ו- " וואי זה לא טוב.." . "נציגה - חשוב לציין שכתנאי לקבלת ההלוואה תתבקש להציג למסור לשליח תצלום ברור של תעודת הזהות שלך" (הדגשה שלי). ........ "נציגה - אז תצלום ברור של תעודת זהות, ותדפיס של עובר ושווא ( הטעות במקור -ד.ח. ) 3חודשיםאחרונים". ...... "נציגה - כן, ותצלום תעודת זהות. ללא המסמכים האלה לא נוכל להמשיך בתהליך מתן ההלוואה" (הדגשה שלי). 6. זאת ועוד, באותה שיחה ציינה המוקדנית מפורשות, בפני התובע, כי על פי תנאי ההסכם ישראכרט תהייה רשאית, לאחר בדיקת המסמכים, לשנות את תנאי ההלוואה ואף לבטלה: "נציגה - אני רוצה להדגיש כי ההחלטה לגבי העמדת ההלוואה וגובה הריביות מתבססת על המידע שמסרת לישראכרט, בהתאם לבדיקה שתיערך תוזרם ההלוואה ישירות לחשבונך. ישראכרט תהייה רשאית, לאחר ביצוע הבדיקה, לבטל את ההלוואה או לאשר הלוואה נמוכה יותר או לשנות את גובה הריביות שנקבעו בהלוואה. לקוח - אוקי " התובע אישר אם כן בפני המוקדנית את כלל תנאי ההלוואה. 7. מתיעוד שיחת הטלפון (מיום 17.01.10 , שעה 15:37) , שנערכה בין התובע לבין מוקדנית בשם אניה, עולה , כי לתובע הובהר שקיימת בעיה באשר לתיעוד ההכנסות החודשיות עליהן הצהיר. התובע הצהיר כי הכנסתו החודשית עומדת על סך 8,000 ₪ ואולם לטענת המוקדנית לא נמצאה לכך עדות בתדפיסי העו"ש אותם הציג. בשל האמור נתבקש התובע להמציא לנתבעת תלושי שכר או לחילופין דוחות מע"מ. באותה שיחה צוינה המוקדנית 8 פעמים כי ההלוואה איננה מאושרת. בהמשך לאותה שיחה פקסס התובע לנתבעת, באותו יום, 4 תלושי שכר. 8. ביום 18.01.10 , שעה 13:44, עת עמד התובע לעלות לטיסה קיים הוא שיחה טלפונית עם נציג הנתבעת : "נציג - עוד רגע ברשותך. אני רואה שההרשאה התקבלה והכל בסדר אני משער תוך 24 שעות הכסף יועבר לחשבון הבנק". ראוי לציין כי האזנה לדיסק מלמדת כי התמלול שהוגש ביחס לקטע זה בשיחה מיום לעיל 18/1/10 אינו זהה , הגם שהדבר לא יוביל לשוני בתוצאת פסה"ד : "נציג - עוד רגע ברשותך. או.קיי. אני רואה שההרשאה התקבלה והכל בסדר אני משער תוך 24 שעות הכסף ישירות יועבר לחשבון הבנק לקוח - אה זה כבר יהיה ישירות בחשבון הבנק נציג- כן ישירות זה יעבור לחשבון הבנק .." בהמשך ציין הנציג כי ".. לא מבחינת ההלוואה אין בעיה כביכול...." בעניין זה העידה נציגת הנתבעת, הגב' אורלי בן יוסף, כי בהליך אימות הנתונים שנערך , נמצא כי תלושי השכר אשר הציג התובע אינם תקינים, הן בשל העובדה כי מספר החשבון אינו מופיע בתלוש וכן זהות המנפיק של תלושי השכר "חיים לוי" לא אותר ברישומים. כמו כן, לא נמצאה בתדפיסי העו"ש, אותם המציא התובע, עדות להפקדת אותן משכורות. 9. טענתו המרכזית של התובע הינה כי הסתמך על מתן ההלוואה לצורך חופשתו בחו"ל. עיון במכלול הדברים מעלה כי התובע רכש את כרטיסי הטיסה כבר ביום 9.07.09 ועל פי עדותו ( ר' פר' הדיון מיום 12.12.11) חודשיים מאוחר יותר פנה לנתבעת בבקשה להלוואה, בעקבות פרסומיה השונים. הגם שלפי טענתו פנה לנתבעת שלושה חודשים טרם מועד הנסיעה, לא ברור כיצד זה המתין עד ליום 31.12.09 על מנת לקבל אישור עקרוני. 10. במסגרת הליך ההתקשרות הובהר לתובע באופן ברור , כי הנתבעת רשאית לחזור בה מהסכמתה. הואיל ואין עוררין כי התובע אישר בפני המוקדנית כי שמע את ההתניה וכן אישר כי מקובלים עליו תנאי ההסכם, הרי הוא מושתק מלהעלות כל טענה כנגד הנתבעת הנובעת מסירובה ליתן לו הלוואה, על בסיס טעמי הנתבעת שלא נסתרו או הופרכו על ידו . 11. לא למותר לציין , כי התובע לא מצא להביא כל ראייה לסתור את טענות הנתבעת, אשר הובילו לאי אישור ההלוואה , כמפורט בסע' 8 סיפא לעיל . הדבר מיוחס לחובתו באופן שפוגע באמינות גירסתו , בתום ליבו ומעלה חשש ל- "אי תקינות" התנהלותו מול הנתבעת ונסיון להטעותה ( ר' עדות נציגת הנת' בעמ' 6 לפר' למעלה ולמטה ; הערות הנציגה אניה בשיחה מיום 17/1/10 שעה 15:37 ; מוצגים נ/4-1 ). 12. למעלה מכך , אף לא מצאתי כי בפועל התובע הסתמך על ההלוואה בסכום המופחת שאושרה לו לטענתו (טלפונית ) ממש בסמוך לנסיעתו לחו"ל , בביצוע כל ההוצאות הכספיות , התשלומים השונים וההתחייבויות השונות , שנטל/ביצע בחשבונו עובר לנסיעתו לחו"ל . יש לזכור כי התובע ציין בפני נציגת הנתבעת בשיחה מיום 31/12/09 (עמ' 2 לתימלול באמצע ), כי חשבונו מצוי ביתרת חובה , ובלשונו " כן אבל אם בחשבון אני במינוס קצת" , כך שהוא ידע או צריך היה לדעת שמצב החשבון דאז כמו גם אי אישור ההלוואה , יותיר אותו חשוף להחזרי תשלום /ביטול הו"ק וכד' . 13. לאור האמור, וככל שבדברי נציג הנתבעת בצהרי יום הנסיעה משתמע אישור של הלוואה לתובע ( ר' לענין זה גם עדות נציגת הנת' בעמ' 4-5 לפר הדיון,) , מצאתי כי היתה ונותרה לנתבעת הזכות שלא להעניק לתובע את ההלוואה בסופו של יום , לאחר שעיינה ובדקה את המסמכים שהמציא לה ומצאה כי מצב הדברים אינו משביע את רצונה וכי הוצג לה ע"י התובע מצג "לא תקין " ומעלה ספקות באשר למצבו הכספי והכנסותיו. 14. סוף דבר - התביעה נדחית. בנסיבות העניין ולפנים משורת הדין אינני עושה צו להוצאות. זכות להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 ימים ממועד ההמצאה. הלוואה