תביעה לפיצוי בגין הגעה חוזרת ונשנית למרכז השירות של פלאפון

תביעה לפיצוי בגין הגעה חוזרת ונשנית למרכז השירות של פלאפון 2. טענתו הראשונה של התובע נסבה על מכשיר סוני אריקסון אקספריה שרכש מהנתבעת ביום 16.2.11, בעלות של כ- 3,800 ₪. התובע טען שכחודש לאחר רכישת המכשיר החלו להתגלות בו תקלות, וכי הוא מסר אותו לתיקון מספר פעמים, מבלי שהתקלות תוקנו. התובע דרש החלפת המכשיר, אך הנתבעת סירבה. בתביעתו תבע התובע החזר מחירו של המכשיר, בשל אותן תקלות ובשל סירובה של הנתבעת להחליפו. 3. מנגד טענה הנתבעת כי פנייתו הראשונה של התובע אליה בגין תקלה במכשיר היתה רק ביום 3.5.12, כשנה ורבע לאחר רכישתו, וכי התובע צרך מאות שעות של שיחות וגלישה בחודש, דבר שמצביע על כך שלא היה פגם במכשיר. התקלה שהתובע התלונן עליה היתה מכסה שנפתח, דבר שיכול לקרות במכשיר שנמצא בשימוש שוטף רב. על כן טענה הנתבעת כי אין בסיס לדרישתו של התובע לקבל בחזרה את הסכום ששילם עבור מכשיר האקספריה. 4. התובע לא הוכיח את טענתו כי הביא את המכשיר מספר פעמים לתיקון, לפני יום 3.5.12 וכי בוצעו בו, ללא הועיל, תיקונים שונים שטען להם. התובע לא הרים איפוא את נטל הראייה שעליו, להוכיח כי מכשיר האקספריה היה פגום, ועל כן לא הוכיח את טענתו כי היה על הנתבעת להחליף מכשיר זה או להשיב לתובע את מחירו. לפיכך אני דוחה מרכיב זה של התביעה. 5. טענתו השנייה של התובע נסבה על חיובו במכשיר חלופי, לאחר שמכשיר האקספריה אבד: בראשית אוגוסט 2012 סבר התובע, כי בנו איבד את מכשיר האקספריה, ועל כן פנה אל הנתבעת, ביום 5.8.12, וביקש להפעיל את ביטוח אובדן המכשיר שערך. בהתאם לתנאי הביטוח, קיבל התובע מכשיר חלופי משומש ונדרש לשלם סכום השתתפות עצמית. התובע טען כי הסכום שנדרש לשלם היה 820 ₪, אך נראה כי התובע טעה בעניין זה: בחשבונית החיוב האחרונה, לתקופה: 15.7.12 עד 14.8.12, יש מרכיב של חיובים שונים (קבועים, משתנים וחד פעמיים), בסך 819.89 ₪ (ובשקלים שלמים - 820 ₪). חיובים אלה מפורטים במסמך שצורף כנספח ג' למסמכים, שהנתבעת המציאה, בהתאם להחלטה בתום הדיון ביום 2.5.13. נראה שהתובע טעה בכך שייחס סכום זה לסכום ההשתתפות העצמית בגין המכשיר החלופי; בעוד שסכום ההשתתפות העצמית שנגבה ממנו עמד על 799 ₪, בהתאם לחשבונית מס' 3018987060, לגבי חיוב זה, שצורפה אף היא למסמכים האמורים שהמציאה הנתבעת. סכום ההשתתפות העצמית, שהתובע חוייב בו עבור המכשיר החלופי, הוא איפוא 799 ₪ (למען הנוחות אחשב אותו, לצורך התביעה דנן, כ- 800 ₪). התובע שילם סכום זה תחת מחאה, ובאותו מועד ביקש להתנתק משירותי הנתבעת. הנתבעת ביצעה את הניוד ביום 8.8.12. 6. ביום 6.8.12 נתגלה מכשיר האקספריה, אשר התובע חשב שאבד. התובע ביקש מהנתבעת לקבל ממנו בחזרה את המכשיר החלופי ולזכותו בסכום ההשתתפות העצמית ששילם, אך הנתבעת סירבה לכך בטענה כי סכום ההשתתפות העצמית נגבה כדין, בהתאם לתנאי ההסכם בין הצדדים. זמן קצר לאחר מכן ביקש התובע להחזיר לנתבעת את המכשיר החלופי, כנגד תשלום "קנס" בשיעור של 25% בלבד מסכום ההשתתפות העצמית, כפי שהיה נהוג אצל הנתבעת, אך נדחה בטענה כי אין אפשרות להעניק לו הסדר זה, לאחר שהתנתק מהנתבעת, ואינו רשום עוד כלקוח שלה. על פי המלצת ביהמ"ש, בדיון ביום 2.5.13, הסכימה הנתבעת לזכות את התובע בסכום בשיעור 75% מהסכום שנגבה עבור המכשיר החלופי. בהתאם לכך, תחזיר הנתבעת לתובע 600 ₪ מסכום ההשתתפות העצמית שחוייב בו. הסכמה זו של הנתבעת היא במידה של "לפנים משורת הדין", כיוון שעל פי שורת הדין היתה הנתבעת זכאית לגבות מהתובע את מלוא סכום ההשתתפות העצמית שגבתה. מאידך, בהתחשב בכך שהתובע ביקש להחזיר את המכשיר החלופי סמוך לאחר קבלתו, בעקבות מציאת מכשיר האקספריה שנחשב אבוד, יכלה הנתבעת לנקוט עמדה קשוחה פחות ולהיעתר לבקשה זו, בהתאם למה שהיה נהוג אצלה, גם אם התובע ביקש להתנייד ממנה, ולמרות שלא היתה חייבת לעשות כן. על כל פנים, בהסכמתה של הנתבעת להשיב לתובע 75% מסכום ההשתתפות העצמית שחוייב בו, ניתן מענה למרכיב זה של התביעה. 7. טענה נוספת של התובע היתה כי הוא חוייב בסכום של 2,700 ₪ עבור טיפול שוטף (תיקונים), לגבי מכשירים ישנים נוספים שהיו ברשותו. התשלומים עבור המכשירים הללו נפרסו לתקופה בת 36 חודשים. התובע אינו חולק על חובתו לשלם לנתבעת עבור המכשירים הללו, אך הוא טוען שיש להפחית מסכומה של חבות זו סך 2,700 ₪, כיוון שלטענתו, מחיר המכשירים כלל אף שירות תיקונים, ושירות התיקונים אינו מסופק לו עוד, לאחר שהתנתק משירותי הנתבעת בראשית אוגוסט 2012. על כך השיבה נציגת הנתבעת כי עלות שירות התיקונים אינה מתומחרת כחלק ממחירם של המכשירים, אלא מועמסת על "עלות המסלול" שהלקוח רוכש, בסכום של בין 30 ל- 50 ₪ לחודש. משהתנייד התובע מהנתבעת, היא הפסיקה לחייבו ב"עלות המסלול" החודשית, שבה - ולא במחיר המכשירים עצמם - נכללו התשלומים עבור שירות התיקונים. התובע לא הפריך הסבר זה ולא הוכיח את טענתו כי התשלום עבור עלות התיקונים נכלל במחיר המכשירים עצמם. לפיכך אני דוחה גם מרכיב זה של התביעה. 8. מרכיב נוסף של התביעה הוא פיצוי בסך 1,000 ₪, שהתובע תבע בגין כך שנאלץ להגיע לתחנת השירות של הנתבעת עשר פעמים, לאורך תקופה בת כשנה וחצי. בכתב התביעה צויינו שלושה מועדים שבהם הגיע התובע לתחנת השירות לשם תיקון או לשם קבלת המכשיר החלופי, חלף מכשיר האקספריה אשר סבר שאבד. כאמור, הנתבעת כופרת בטענת התובע כי הגיע אליה מספר פעמים, לפני יום 3.5.12, לשם תיקון מכשיר האקספריה. התובע לא הוכיח כי הביא את המכשיר לתיקון לפני מועד זה, ולא היה בידו להוכיח מועדים נוספים, עד כדי עשרה במספר, שבהם הגיע לתחנת השירות של הנתבעת. שלושה מועדים, לאורך תקופה בת כשנה וחצי, אינם חריגים ואינם מקימים עילה לפיצוי. 9. טענה נוספת של התובע היתה כי חוייב שלא כדין בגין דמי שירות לחודשים ספטמבר - אוקטובר 2012, לאחר שבראשית אוגוסט הוא התנתק משירותי הנתבעת. לשם בירור טענה זו, ועל פי האמור בהחלטה בתום הדיון ביום 2.5.13, המציא התובע את פלטי כרטיס האשראי שלו, אשר לטענתו משקפים את החיובים הללו, והנתבעת המציאה את תגובתה שאליה צורפו חשבוניות החיוב הרלבנטיות. 10. עיון בחומר מעלה כי חיוביו של התובע כללו חיוב בגין רכישה של ארבעה מכשירים (סוני אריקסון, שני מכשירי נוקיה ומכשיר האקספריה), וכן חיובים שונים על פי ההסכם בין הצדדים (חיובים קבועים, משתנים וחד פעמיים, כמפורט בנספח ג' למסמכים הנוספים שהנתבעת המציאה). חיוב כרטיס האשראי של התובע בחודש ספטמבר מתייחס לחשבונית עבור התקופה: 15.6.12 עד 14.7.12, שבה היה התובע לקוח הנתבעת, ועל כן חיוב זה הוא כדין. חיוב כרטיס האשראי של התובע בחודש אוקטובר מתייחס לחשבונית עבור התקופה: 15.7.12 עד 14.8.12. כאמור, אין מחלוקת לגבי התשלומים בגין רכישת ארבעת המכשירים. בחשבונית זו נכלל גם החיוב בגין דמי ההשתתפות עבור המכשיר החלופי, בעקבות אבדן מכשיר האקספריה (ראו בסעיף 6 לעיל), שממנו הסכימה הנתבעת להשיב לתובע סך 600 ש"ח. סכום החיובים הקבועים, המשתנים והחד-פעמיים לחודש אוקטובר - בסך 820 ₪, בשקלים שלמים - מתייחס לחודש מלא של שירות הנתבעת, אולם כפי שצויין, לבקשת התובע, ניתקה אותו הנתבעת משירותה ביום 8.8.12. על כן יש להפחית 20% מהתשלום עבור החיובים הקבועים. סכום ההפחתה הוא 164 ₪, שאותו על הנתבעת להשיב לתובע. 11. על פי כל האמור, תשלם הנתבעת לתובע 764 ₪ (600 ₪ - החזר של 75% מדמי ההשתתפות העצמית; 164 ₪ - החזר 20% מהחיוב בגין יולי-אוגוסט 2012, על פי המועד שבו בוצע הניוד של התובע משירותי הנתבעת). הסכום ישולם תוך 30 יום. במכלול הנסיבות, כפי שפורטו לעיל, איני עושה צו להוצאות. זכות לבקש רשות ערעור מביהמ"ש המחוזי, תוך 15 יום. סלולר (תביעות)פלאפוןפיצויים