נהיגה בפסילה, בניגוד לסעיף 67 לפקודת התעבורה

הורשע לאחר שמיעת ראיות בעבירה של נהיגה בפסילה, בניגוד לסעיף 67 לפקודת התעבורה [נוסח חדש] תשכ"א- 1961. ב"כ המאשימה עותרת להשית על הנאשם עונשים של מאסר בפועל לתקופה ארוכה משישה חודשים, מאסר מותנה מרתיע, פסילה ממושכת, פסילה על תנאי וקנס כספי. ב"כ המאשימה הציגה גיליון הרשעותיו של הנאשם לפיו הוא ברישיון נהיגה משנת 1996 ולחובתו 40 הרשעות. לחובת הנאשם ארבע הרשעות פליליות בגין עבירות של החזקה/ שימוש בסמים לצריכה עצמית, עבירה של סחר בלתי חוקי משטחי האזורים הפלשתינים והסעת תושב זר השוהה שלא כדין, עבירה בגינה ריצה הנאשם שישה חודשי מאסר בפועל. הנאשם הופנה לקבלת תסקיר שירות מבחן. בתסקיר שירות המבחן מיום 18.02.13 ציינה קצינת המבחן את נסיבות חייו הקשות של הנאשם. את תפיסתו של הנאשם כאחראי לביצוע העבירה ואת חששו של הנאשם מעונש של פסילת רישיון נהיגה. בסיפת התסקיר ציינה קצינת המבחן כי בהעדר מוטיבציה ממשית לשינוי אצל הנאשם הוא לא יוכל להירתם להליך טיפולי וכי ההליכים המשפטיים עד כה לא היוו גבול מרתיע להישנות. לפיכך, אין שירות המבחן בא בהמלצה בעניינו. הנאשם הופנה לקבלת חוות דעתו של הממונה על עבודות השירות אשר מצא את הנאשם כשיר לריצוי עונש מאסר בדרך של עבודות שירות. הסנגור ביקש מבית המשפט להימנע מלהשית על הנאשם עונש מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח ולהסתפק בעונשים של פסילה קצרה, פסילה על תנאי וקנס מופחת. לדבריו, מדובר בעבירה הראשונה מסוגה לחובת הנאשם, עברו התעבורתי של הנאשם אינו מכביד כאשר לחובתו עבירות מסוג ברירת משפט בעודו בעל ותק נהיגה של -16 שנים. עוד מציין הסנגור כי הנאנשם לקח אחריות בגין בצוע העבירה, בן 42 ואב ל- 4 ילדים קטינים. דיון במסגרת השיקולים לגזירת הדין העיקרון המנחה בענישה הוא עיקרון ההלימה, דהיינו יחס הולם בין חומרת המעשה בנסיבותיו ומידת אשמתו של הנאשם ובין סוג ומידת העונש המוטל עליו. כאשר מדיניות הענישה אמורה להעביר מסר ברור על מי שבהתנהגותו פוגע בערך החברתי שהינו בטחון הציבור וסיכון המשתמשים בדרך. לעניין העונש ההולם לעבירה של נהיגה בזמן פסילה יפים דבריו של בית המשפט העליון ברע"פ 6115/06 - מדינת ישראל נ' מוראד אבו -לבן, נפסק כי: "נדמה כי אין צורך להרחיב אודות החומרה הכרוכה בנהיגה בזמן פסילה. בביצוע מעשה כזה מסכן הנהג, שכבר הוכיח בעבר כי חוקי התעבורה אינם נר לרגליו, את שלום הציבור- נהגים והולכי רגל כאחד; הוא מוכיח כי לא ניתן להרחיק אותו נהג מהכביש כל עוד הדבר תלוי ברצונו הטוב... ". "שיקולים נוספים הבאים בחשבון הם הרצון להתמודד עם התופעה של נהיגה בזמן פסילה,שעל חומרתה הרבה כבר עמדתי, והצורך לשגר מסר ענשי חד וברור כדי להרתיע את ציבור הנהגים... אין דינו של נאשם שלחובתו שורה ארוכה של עבירות תעבורה, ועבירות של נהיגה בזמן פסילה בפרט, כדין מי שנוהג לציית בדרך כלל להוראות החוק". להבדיל מעבירות אחרות, מי שנוהג בפסילה עושה זאת מתוך מחשבה פלילית ואין להקל ראש בכך, לא בכדי נחשבת העבירה של נהיגה בפסילה לאחת החמורות שבפקודת התעבורה. מדיניות הענישה היא להחמיר עם הנוהגים בפסילה, לנגד עיני ע"פ 3129-08-07 תמים נסיראת נ' מדינת ישראל לפני כבוד השופטת נגה אהד : "..העונש הראוי לנהיגה בזמן פסילה הוא מאסר בפועל. זו הדרך היחידה למנוע מעשית הישנות עבירה זו. מאסר בעבודות שירות אינו נותן מענה לענישה הולמת לעבירה זו". עברו התעברותי של הנאשם מכביד כאשר הנאשם מורשה לנהיגה משנת 1996 ולחובתו 40 הרשעות ביניהן עבירות בגין: נהיגה ללא רישיון נהיגה, עבירות רבות בגין נהיגה ללא חגורת בטיחות, גרימת תאונת דרכים נזק בלבד נוכח נהיגה בחוסר זהירות, הסעת נוסעים מעל למצויין ברישיון הרכב, אי עצירה לפני מסילה ועוד. עייני בתסקיר שירות המבחן אשר גולל את עברו של הנאשם ונסיבות חייו הקשות. קצינת המבחן הדגישה כי הנאשם חושש כי פסילת רישיונו תגרום לפיטוריו, ובהעדר מקצוע מוגדר יתקשה למצוא עבודה חלופית ועלול הוא להיקלע למצוקה כלכלית. אולם, כפי שעולה מתסקיר שירות המבחן, לפניי נאשם אשר אינו נרתע מלשוב ולבצע עבירות על אף שפרנסת משפחתו לנגד עיניו ובידיעה מלאה לתוצאות מעשיו. תסקיר שירות המבחן שלילי כאשר קצינת המבחן לא יכולה היתה לבוא בהמלצה בעניינו וציינה כי אין הנאשם בעל מוטיבציה ממשית לשינוי וכי ההליכים המשפטיים אין בהם משום גבול מרתיע להישנות ביצוע העבירות. במסגרת שיקולי לקולא הנני מתחשבת במצבה של משפחת הנאשם, בעובדה כי בסופו של לקח אחריות על מעשיו בפני שירות המבחן ובעובדה כי זוהי עבירה ראשונה מסוגה לחובתו של הנאשם. בשל כך מצאתי לקצוב את תקופת המאסר ככזו שיוכל הנאשם לרצותה במסגרת של עבודות שירות וכן לגזור ענישה מרתיעה לעתיד. לאחר ששקלתי את השיקולים השונים ובחנתי טיעוני הצדדים, הנני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 1. גוזרת על הנאשם עונש מאסר לתקופה של 6 חודשים. עונש המאסר ירוצה במסגרת של עבודות שירות, כפי שקבע הממונה על עבודות השירות בחוות דעתו מיום 25.6.13, בחברת קדישא, רח' פלטרין, חדרה. על הנאשם להתייצב ביום 7.7.13 בשעה 08:00 במפקדת מחוז צפון, ביחידה על עבודות השירות, כפר מג'אר. הנאשם מוזהר כי במהלך עבודות השירות יהיה נתון למעקב של בדיקות שתן. סירוב לבדיקה או בדיקה עם ממצאים חיוביים יהוו עילה להפסקה מנהלית ורצוי העונש במאסר בפועל. זאת ועוד, מובהר לנאשם כי מדובר בתנאי העסקה קפדניים וכל חריגה מכללים אלו יש בה כדי להפסיק את עבודות השירות וריצוי יתרת העונש במאסר בפועל מאחורי סורג ובריח. 2. הנני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 24 חודשים. רישיון הנהיגה יופקד בבית המשפט היום וממועד ההפקדה תחושב הפסילה. גם אם לא יפקיד הנאשם את רישיונו, נחשב הוא פסול מלנהוג אך הפסילה תחושב ממועד ההפקדה בלבד. אם אין לנאשם רישיון נהיגה בתוקף, יפנה למזכירות בית המשפט. 3. הנני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 12 חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים והתנאי הוא שלא יעבור אותה עבירה בה הורשע או עבירות תוספת ראשונה ושנייה. 4. הנני מורה על עונש של מאסר לתקופה של 12 חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים. התנאי הוא שהנאשם לא יעבור עבירה של נהיגה בשכרות או תחת השפעת משקאות משכרים או נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף מעל 12 חודשים או נהיגה פסילה. 5. אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 5,000 ₪ או 100 ימי מאסר שיישא תמורתם. הקנס ישולם ב- 5 תשלומים שווים ו רצופים החל מיום 15.7.13 ובכל 15 לחודש. היה והקנס או שיעור משיעוריו לא ישולם במועד, תעמוד יתרת הקנס לתשלום מיידי. הנאשם הונחה לגשת למזכירות לקבלת שובר תשלום. זכות ערעור תוך 45 יום. פקודת התעבורהנהיגה בשלילהמשפט תעבורה