הגנת אשם תורם למפר חוזה

הגנת האשם התורם עומדת למפר חוזה כנגד הנפגע, כאשר האחרון תרם באשמו שלו לנזקיו, והיא נקלטה לא רק בדיני הנזיקין אלא גם בדיני החוזים הקלאסיים, הן בשלב הטרום חוזי, והן בשלב החוזי [ע"א 4697/05 גבאו אסטבלישמנט נ' דודאי (27.8.12); ע"א 3912/90 Eximin S.A נ' טקסטיל והנעלה איטל סטייל פראררי בע"מ, פ"ד מז(4) 64 (1993)]. הבחינה הנעשית היא של אשמו של כל אחד מהצדדים, שיכולה להתבטא, בין היתר, בחוסר תום לב, במצג שווא, באי גילוי עובדות שהיו ידועות למי מהצדדים, וגם באי עריכת בדיקות ובהתרשלות גרידא, וכן בבחינת היחס בין אשמו של אחד הצדדים לעומת אשמו של האחר, על מנת לקבוע את חלוקת האשם בין שניהם. אשם תורםחוזההגנות משפטיות