התניה פסולה של שירות בנקאי

בע"א 6095/97 איטר נ' בנק דיסקונט לישראל, פ"ד נו(4) 721, 734 (2002) צויין כי "סוגיית התניה פסולה של שירות בנקאי אינה קלה לאיתור, ביחוד בעתות אינפלציה במשק, כאשר השוק פועל כב"ראי עקום", ולא אחת נעשות פעילויות כלכליות ספקולטיביות מתוך ניסיון להפיק רווחים וטובות הנאה כתוצר של אי-סדירות המשק, כאשר בשיקול רציונלי שלאחר מעשה יקשה למצוא להן הצדקה כלכלית. וכן, לא אחת, מה שעשוי להיראות כפעולה חסרת היגיון כלכלי, המוסברת לאחר מעשה כאילוץ מטעם הבנק, אפשר שהיא מונעת מחישובים סובייקטיביים של לקוח שנועדו לקדם מטרות אישיות שונות, ובהם שיקולי מס, יחס בין משק עסקי למשק ביתי וכו'..."בנק