בקשה לקבוע מזונות זמניים

החלטה 1. מונחת בפני בקשה לקבוע מזונות זמניים לאישה ושלוש ילדות, בת אחת עשרה וחצי, בת תשע וחצי, . בת שבע. לטענת המבקשת, היא אינה עובדת, וגם דמי אבטלה לא מקבלת ; המשיב עובד, לדברי המבקשת, כר"ם בישיבת חורב ומשתכר 9,000 ש"ח לחודש, והוא אחראי על מקהלה בישיבה ומקבל עוד 3,000 ש"ח מעבודה זו. ועוד משתכר סך 6,000 ש"ח בעבודות אחרות. הבקשה היא למזונות זמניים בסך 20,050 ש"ח. כאשר בין יתר מרכיבי הדרישה : תשלום המשכנתא 1,500 ש"ח, מזון וצרכים שוטפים בסך 4,000 ש"ח, הוצאות תחבורה (לחילופין החזקת רכב) 3,000 ש"ח, הוצאות ביגוד והנעלה בסך 3,500 ש"ח. כמו כן עבור חופשות ובילוי ונופש 1,000 ש"ח לחודש, מספרה וקוסמטיקה סך 1,000 ש"ח, שונות 1,000 ש"ח לחודש. אציין מיד כי אף אם אתן אמון מלא להשתכרות המשיב, נראה שמדובר בבקשה ובתביעה בסכומים מפליגים, (ובפרט בסעיפי תחבורה, בגוד, הנעלה, חופשות, ונופש). 2. לטענת המשיב, האם אינה זכאית למזונות בהיותה מורדת או משום שהסכימה לגירושין, או שיש הכנסות מעבודה אשר העלימה מעיני בית המשפט. 3. הכנסתו של המשיב, לדבריו, ובממוצע 6,000 - 7,000 ש"ח. יש גם חובות רבים. המשיב מציע מזונות על סך 2,000 ש"ח, אשר לדבריו בצירוף קצבת הילדים על סך 600 ש"ח, די בהם עבור הקטינים. 4. עיון בכתבי הטענות מגלה כי האם אכן קיבלה דמי אבטלה עד חודש אוגוסט 1998, ולכן אין לאמר שהיא יוצאת מזונותיה במעשי ידיה. כמו כן אינני מוכן לקבוע בשלב זה כי היא מורדת או מעין מורדת, ולכן היא זכאית למזונות זמניים, על פי הנתונים שבפני. 5. מאידך, המשיב בכתב ההגנה סיכם את כל הכנסותיו מכל המקורות , אכן עד אפריל 98 עבד בחברת קליעל, משכורותו נטו הגיעה בסך 2,300 ש"ח בממוצע ; בבית ספר יסודי חורב הכנסתו היתה בסביבות 700 ש"ח בממוצע, ומעבודתו העיקרית כר"ם, הכנסתו הממוצעת היא כ6,000-נטו . 6. עוד יצויין כי בכתב התביעה נטען כי "בחיי היום יום נתמכו הצדדים על ידי הורי התובעת, שכן לא השתכרו די למחייתם". 7. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, הגעתי למסקנה שיש לפסוק מזונות זמניים כדלהלן, וזאת בהתחשב בצרכים הרגילים של התובעות, כשלא נראה לי שרמת חייהם היתה גבוהה במיוחד : עבור המבקשת מס' 1 : 900 ש"ח לחודש. עבור כל אחד מהמבקשים 2,3,4 סך 1,000 ש"ח לחודש. נוסף על כך ימשיך המשיב לשלם את החזרי המשכנתא הסכומים האמורים יוצמדו למדד יוקר מחיה על בסיס המדד שפורסם סמוך לפני הגשת התביעה, דהיינו, ביום 15/8/98. תחילת החיוב מיום 13/9/98 והעידכונים ייעשו אחת לשלושה חודשים ללא תשלומים למפרע. קצבת הילדים של המוסד לבטוח לאומי תשולם למבקשת מס' 1 ולא תחשב מהמזונות. 8. בשולי הדברים, עלי להתייחס לטענות שטען ב"כ המבקשות במסמך המכונה : "בקשה למחיקת סעיפים מתצהיר התגובה של המשיב לבקשה למזונות זמניים". (להלן "המסמך") ראשית: בהסדר המיוחד שבתקנה 265 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984, אין לתמוך בקשה למזונות זמניים או תגובה בתצהיר (תקנה 265 (ד) ). אף על פי כן, ראה ב"כ המשיב לנכון לצרף תצהיר קצר, התומך בתגובה עצמה, אולם יצויין כי ב"כ המבקשות "במומו פוסל" - כי אף הוא הפר את התקנה בכך שלבקשה צורף תצהיר תמיכה. לכן הטענה שבמסמך הנדון, כי לבקשה למזונות זמניים לא צורף תצהיר, פשוט אינה נכונה - וב"כ המבקשות, החתום על המסמך, אישר במו ידיו את חתימת המבקשת מס' 1 על תצהירה. שנית: בהגישו, במצורף למסמך, תצהיר, שמטרתו המוצהרת היא "למנוע חוסר איזון המשווע שיצר המשיב" - בכך שהוגש תצהיר אשר במתכונת תקנה 265 לא יוכל לחקור עליו - מוסיף ב"כ המבקשת חטא על פשט לשיטתו ! !. כי לא ניתן, על פי אותה מתכונת, לחקור על תצהיר המבקשת. שלישית: לא נותר למשיב אלא להגיב על המסמך, והוא נאלץ, על מנת ליישב את הדברים, להגיש תצהיר נגדי משלו, ביום 10/11/98. 9. המנגנון על פי תקנה 265 מיועד להקל על הצדדים ועל בית המשפט, על ידי הגשת בקשה ותגובה פשוטים הנשענות על כתבי הטענות וצירופיהם, אשר נתמכות ממילא על ידי תצהירים. הצדדים (ובעיקר המבקשות) הפכו את ההליך להליך כבד, דבר אשר אף עיכב מתן ההחלטה. לאור כל השתלשלות הדברים, כאשר המבקשת היא זו אשר הפרה את סדרי הדין, נגרם לצדדים ולבית המשפט טרחה יתרה. 10. לכן אני מחייב את המבקשות לשלם הוצאות המשיב בסך 1,500 ש"ח בצירוף מע"מ ; (וסכום זה הופחת, כי ב"כ המשיב הגיש הודעה ביום 9/11/98, (להלן" ההודעה") ובה הוא מפרט תשלומים ששילם המשיב כנגד מזונות המבקשות - הודעה אשר לא היה כל מקום להגישה על פי תקנות סדרי הדין, והכבידה אף היא על בית המשפט) וכן הוצאות לאוצר המדינה על סך 2,000 ש"ח. המשיב ישלם בגין ההודעה האמורה מיום 9/11/98 הוצאות לאוצר המדינה על סך 250 ש"ח. מזונות