ערעור על עונש בעבירות מס (מאסר בפועל)

להלן פסק דין בנושא ערעור על עונש בעבירות מס: פסק דין 1. ערעור על גזר דינו של בית משפט השלום ברמלה (כב' השופט ש' ברוך, סג"נ), בת"פ 2516/03, מיום 30.06.04. 2. המערערים, חברה בע"מ ומנהלה, הורשעו על פי הודייתם בכל העבירות שיוחסו להם בכתב האישום, כדלקמן: אי תשלום מס שנוכה - עבירה לפי סעיף 212 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן: הפקודה); אחריות מנהל (המערער) - עבירה לפי סעיף 224(א) לפקודה; אי הגשת דו"ח במועד - עבירה לפי סעיף 216(4) בקשר עם סעיף 222(א) לפקודה. 3. על המערערת הוטל קנס בסך 10,000 ₪ לתשלום תוך 90 יום מיום מתן גזר הדין. על המערער (שהוא מנהלה של המערערת) הוטלו העונשים הבאים: מאסר בן 8 חודשים (לריצוי בפועל), מאסר על תנאי למשך 10 חודשים וקנס כספי בסך 50,000 ₪ שישולם ב-20 תשלומים שווים ורצופים בסך 2,500 ₪ כל תשלום, או 21 ימי מאסר כנגד כל תשלום בלתי נפרע. במידה ולא יעמוד באחד התשלומים יעמוד הקנס לפרעון מיידי. 4. בערעור שבפנינו טוען ב"כ המערערים כי הענישה חמורה מדי, וזאת על רקע הנסיבות של המערערים. בגדר השיקולים לקולא מפנה ב"כ המערערים בעיקר להיבטים הבאים: א. המערער פתח עסק של מינימרקט במודיעין אותו הספיק לנהל במשך כשנה (מסוף דצמבר 97 ועד שלהי שנת 1998), העסק נשא הפסדים, הוא צבר חובות בסך 2.5 מליון ₪. ב. כרגע המערער באיחוד תיקים והוא משלם על חשבון חובותיו סך 1,500 ₪ לחודש בעקבות חקירת יכולת בהוצאה לפועל. ג. המערער אב לששה ילדים ועובד היום כשכיר בשכר של כ-5,000 ₪ בחודש. ד. המערער נהג לאורך כל הדרך בהגינות, עשה מאמצים גדולים מול רשויות המס, ניסה להגיע איתם להסדרים למרות שכשל בעסקיו. ה. המערער כבר נדון, בגין אותו עסק ולגבי אותה תקופה ביחס לעבירות מע"מ וריצה את עונשו - 4 חודשי עבודות שירות וקנס בגין אי הגשת דו"חות מע"מ. בשל הכפילות בפעילות רשויות המס הוגש נגדו כתב אישום נוסף באשר לעבירות מס הכנסה. ו. המערער הופיע לבית המשפט בלתי מיוצג, הודה בעבירות, לא ניסה להתחמק בצורה כלשהי מאחריותו, וניסה ככל יכולתו להסיר את המחדל. הוא אף ניסה להגיע להסדרים והציע תשלומים חלקיים, אשר עובדי מס הכנסה סירבו לקבלם. ז. ב"כ המערער מדגיש כי קרן החוב היתה 31,000 ₪ בלבד. עובר לגזר הדין הצליח המערער לשלם את קרן החוב ונותר סכום של כ-11,000 ₪ בגין הצמדה וריבית, אותם לא שילם בשל אי יכולת כלכלית, ורשויות המס לא באו לקראתו ולא הגיעו אתו להסדר. ח. לטענת ב"כ המערער אין זה המקרה להטיל עליו עונש מאסר בפועל אלא עבודות שירות. כמו כן יש מקום להפחית את הקנס וגם את חלף המאסר שעומד על חודשים רבים. 5. כנגדו סבורה ב"כ המשיבה כי הסרת מחדל משמעה רק חיסול החוב כולו לרבות קנסות ופיגורים ונכון לעכשיו עדיין נותרה יתרת חוב. היא מדגישה את השיטתיות באי הגשת הדו"חות. מדובר במספר עבירות ובשיטתיות בביצוען. למערער הרשעות קודמות כך שאין לראות בו אדם נורמטיבי. עבירות מס הן עבירות חמורות ולאור הפסיקה יש להחמיר בענישה. מה גם שעד היום המחדל לא הוסר, הדו"חות שהמערערים טוענים שהוגשו אינם עונים על הדרישות שכן לא צורף מאזן ואישור רואה חשבון. בנסיבות אלה אין להתערב בגזר דינו של בית משפט קמא. דיון ומסקנות 6. שמענו את טיעוני הצדדים, ואכן אין ספק כי עבירות מס הן עבירות חמורות שיש להילחם בהן ולהטיל ענישה ראויה. במקרה דנן יתכן כי המערער אכן כשל עסקית ובשל הסתבכותו נקלע למצב אליו הגיע. נראה כי המערער עשה מאמצים כנים להסיר את מחדליו ולשלם את חובותיו לרשויות המס ואכן סכומים משמעותיים - יחסית לגובה החוב המקורי - שולמו על-ידו בפועל. בנסיבותיו של המערער אנו מוצאים כי מן הראוי לאפשר לו להמשיך לעבוד ולפרוע את החובות הרבים שיש לו לגורמים שונים. 7. לאור כל הנסיבות המצטברות של המקרה אנו מוצאים להעמיד את תקופת המאסר על 6 חודשים אותם יוכל המערער לרצות בעבודות שירות במידה והממונה על עבודות שירות ימצא אותו מתאים לכך. לא מצאנו לנכון להתערב בגובה הקנס ובאופן פריסתו. בייתר רכיבי גזר הדין (דהיינו המאסר על תנאי והקנס שהוטל על החברה) אין שינוי.מיסיםערעורעבירות מסמאסר