חוזה הסרת שיער

להלן פסק דין בנושא חוזה הסרת שיער: פסק - דין 1. על פי כתב התביעה, ביום 28.2.07 פנתה התובעת לנתבעת לצורך טיפולי לייזר בהסרת שיער בגופה (להלן - הטיפולים). לטענתה, היא קיבלה ייעוץ והסבר כללי מנציגת הנתבעת לגבי הטיפולים, וחתמה על חוזה אחיד של הנתבעת, אך לא נאמר לה בהמלך שיחת הייעוץ כי אם הטיפולים לא ישפיעו לא יוחזר לה כספה. התובעת שילמה סכום של 2,300 ₪ בגין הטיפולים. 2. התובעת טוענת כי בטיפול החמישי הודה הרופא מטעם הנתבעת כי אין כלל תוצאות לטיפולים בגופה של התובעת, מסיבות שאינן ברורות, והפנה אותה לדרג המינהלי של הנתבעת, לצורך הפסקת הטיפולים. הדרג המינהלי הציע החזר כספי של כ-50% מהסכום ששולם על ידי התובעת אך התובעת דורשת החזר מלוא הסכום ששולם על ידה בגין הטיפולים בתוספת 2,300 ₪ בגין עוגמת נפש, כאב וסבל שספג גופה לחינם וכן הוצאות עקיפות. בסך הכל דורשת התובעת סכום של 4,600 ₪. 3. בכתב ההגנה טוענת הנתבעת, כי התובעת חתמה על הסכם טיפולים (להלן - ההסכם) שבו נאמר במפורש שאם יופסקו הטיפולים בהוראת הרופא - יוחזר לה כספה בניכוי הטיפולים שכבר בוצעו. 4. עיון בהסכם, שצורף הן לכתב התביעה והן לכתב ההגנה, כשהוא חתום על ידי התובעת, מעלה כי בסעיף 10 להסכם נאמר במפורש: "במידה והלקוח לא יתאים לטיפולי IPL - החלטה שתיקבע על ידי הרופא המטפל - יופסקו הטיפולים והלקוח יזוכה בכספו בניכוי מספר הטיפולים שבוצעו בפועל. ההחזר הכספי ייעשה כל פי מגמת פר טיפול שתחושב לפי שמונה טיפולים". בסיפא להסכם נאמר: "הלקוח מצהיר כי קרא את ההסכם ואת טופס ההסכמה לטיפול, שהוסבר לו ע"י הרופא המטפל של המרכז, וכי הבין את תוכנם וחתימתו מאשרת את האמור לעיל". הלכה פסוקה היא, שמשחתם אדם על חוזה, ללא כפיה כשלהי, לא תישמע טענה מצדו על כי לא קרא את תוכן ההסכם או שלא הבין את תוכנו. הואיל והתובעת חתמה על ההסכם מרצונה החופשי, חזקה שהסכימה לתוכנו לרבות סעיף 10 שבו כפי שצוטט לעיל. 5. עיון בתיק הטיפול של התובעת, שצורף לכתב ההגנה, מעלה כי התובעת עברה ארבעה טיפולים בימים 12.3.07, 13.5.08, 17.7.07, 25.9.07. במועד שנקבע לטיפול החמישי, ביום 18.12.07, לא בוצע טיפול ומופיעה תרשומת: "הופנתה ע"י ד"ר אריאלי להפסקת טיפול. הוצעה אפשרות להמשך טיפול בת"א בלייזר או החזר כספי של 1,150 ₪, מיטל מבקשת לחשוב מספר ימים לפני החלטה סופית". 6. לאחר ששמעתי את הצדדים, לרבות עדות של ד"ר אריאלי מטעם הנתבעת, ולאחר שעיינתי בכל המסמכים - הגעתי למסקנה שהנתבעת ביקשה לפעול לגבי התובעת בהתאם לאמור בהסכם, שכאמור נחתם על ידי התובעת מרצונה החופשי, ועל כן אין לתובעת עילת תביעה כלפי הנתבעת. 7. לאור האמור בהסכם, תחזיר הנתבעת לתובעת, תוך 30 ימים, סכום של 1,150 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהיום שבו הוחלט על ידי הרופא מטעם הנתבעת על הפסקת הטיפול (18.12.07) ועד לתשלום המלא בפועל. 8. לפנים משורת הדין, אין צו להוצאות. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי. רשלנות רפואית (הסרת שיער)תביעות רשלנות רפואיתחוזה