פיצוי על חבילת נופש לטורקיה

להלן פסק דין בנושא פיצוי על חבילת נופש לטורקיה: פסק דין התובעים רכשו חבילת נופש לתורכיה שכללה טיסות ושהות במלון. הרכישה בוצעה באמצעות הנתבעת 1 כאשר ספק החבילה היתה הנתבעת 2. התובעים סיפרו, כי הם דרשו מלון ברמה גבוהה וכך הובטח להם על ידי נציגת הנתבעת 1 הגב' גלית, אשר הציעה להם את מלון "יסמין" בבודרום שבתורכיה. כשהתובעים הגיעו למלון התברר להם, כי המלון היה שרוי בעיצומם של עבודות בנייה בהיקף נרחב כאשר מתקנים רבים לא פועלים כלל או שלא ניתן להשתמש בהם. דוגמאות אחדות, המיני קלאב שהיה אמור לשמש לילדיהם של התובעים שהצטרפו לאותה נסיעה, היה בתהליך בנייה, פרק המים כולל המגלשות שבו היה בתהליך בנייה, כך גם מרכז הספא, חדרי ההפעלה לילדים, מגרשי הטניס, פעלה בריכת מים אחת שלא התאימה לילדים ובשל העבודות היו הפסקות מים וחשמל מרובות, המעלית לא עבדה כך שנאלצו לטפס ברגל עם הילדים עד לקומה הרביעית ועוד ועוד, הכל כמתואר בכתב התביעה וכפי שניתן להיווכח מהתמונות שצורפו לכתב התביעה. התובעים מתארים את עוגמת הנפש המרובה שנגרמה להם מכך שהחופשה המשפחתית לה הם ציפו הוחמצה למעשה והם תובעים את הנתבעים להחזר כספי מלא על החבילה, הפסד ימי חופשה מהעבודה, עוגמת נפש וכו'. שתי הנתבעות התנערו מאחריותן. הנתבעת 1 הטילה את כל האחריות לפיתחה של הנתבעת 2. הנתבעת 2 טענה מאידך, כי כל האינפורמציה לתובעים נמסרה מפי נתבעת 1. אני דוחה את גישתן של הנתבעות. ספקי שירותי חבילות הנופש והנסיעות לחו"ל מהווים את "העיניים והאוזניים" של הלקוחות. עליהם לבדוק כי האינפורמציה שנמסרת לתובעים היא נכונה בעיקרה ולא די בהסתמכות על פרוספקטים שמוגשים להם או על דיווחים באינטרנט. ספק החבילה, כלומר הנתבעת 2, בוודאי צריכה לברר את הדברים ישירות עם הספק שלה מחו"ל וגם להיווכח בנכונות הפרטים באמצעות נציג ישיר מטעמה. גם סוכנות הנסיעות, הנתבעת 1 צריכה לברר עם הספק הנתבעת 2 כי האינפורמציה שמוגשת לה שאותה הם מעבירים ללקוחות, היא מעודכנת ונכונה לשעתה. וודאי שהלקוח אינו צריך לסבול מחוסר התיאום בין סוכנות הנסיעות לבין הספק. מבחינתו הכתובת הישירה היא דווקא סוכנות הנסיעות. יתכן שיש לסוכנות הנסיעות, כלומר לנתבעת 1, עילת תביעה כנגד הספק, קרי הנתבעת 2, דבר זה לא יתברר במשפט זה מכיון שהנתבעת 1 לא טרחה להגיש הודעת צד ג' כנגד הנתבעת 2. מכל מקום, הדבר אינו רלבנטי באשר לאחריותן המשותפת כלפי התובעים. אומנם, וכך כיון לדעתי פסק דינו של כב' השופט זיילר שמצוטט רבות על ידי סוכנויות הנסיעות והספקים אינם יכולים להיות אחראים לכל תקלה זמנית או הפרה זמנית של המוסכם על ידי הגורם המתאים בחו"ל, אולם לא בכך מדובר במקרה דנן. כך למשל, אם המלון לא טרח להפעיל את מיזוג האויר באותם ימים, וודאי שאין לבוא בטרוניה על כך לסוכנויות הנסיעות. אולם, אם למשל האינפורמציה שנמסרת ללקוח היא שקיים מרכז ספא ומתברר שדבר זה אינו קיים, גם אם הנתון הזה סופק לחברות הנסיעות על ידי הספק שלהם בחו"ל, אין הדבר פוטר אותן מאחריותן. עליהן לבדוק את הדברים היסודיים בעצמן ולמסור אינפורמציה נכונה ללקוחות. בכלל זה, עליהן למסור גם אינפורמציה עדכנית ללקוחות ובמידה והם מציעים להם מלון מסויים, עליהן לברר את מצב המלון באותה עת, בכך הם יוצאים ידי חובתם גם אם המלון לא עמד אח"כ בהתחייבות זו או אחרת. במקרה דנן, לא היה כל קושי לנתבעות לברר ישירות עם המלון ועם הנציגים המתאימים בתורכיה כי המלון מצוי במצב בנייה וכתוצאה מכך נשללות אפשרויות רבות מהתובעים להנות ממתקני המלון ומנופש מניח את הדעת. אין ספק שלתובעים נגרמה עוגמת נפש מרובה. אדם רגיל מצפה במשך השנה לצאת לחופשה משפחתית שנתית באופן שיהנה ממנה ובלי שיגרם לו עוגמת נפש מיותרת. יחד עם זאת,יש לקחת בחשבון את העובדה שחבילת הנופש כללה גם מרכיבים נוספים, כמו מחירי כרטיסי טיסה וכן שהתובעים בכל זאת נהנו במידת האפשר משירות מסויים מהמלון ובהתאם לכך אני מעמיד את הפיצוי המתאים על סך 5,000 ₪. אני מחייב את הנתבעות ביחד ולחודש לשלם לתובעים סך של 5,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 27/3/05 ועד לתשלום בפועל וכן בהוצאות בסך 1,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.פיצוייםסוכני נסיעות (תביעות)נופש