קניית סידורי תפילה - תביעת פיצויים

להלן פסק דין בנושא קניית סידורי תפילה - תביעת פיצויים: פסק דין 1. התביעה שלפנינו עוסקת בהזמנתו של התובע סידורי תפילה לעילוי נשמת אמו אצל הנתבע, ואכזבתו מהם. 2. העובדות הצריכות לעניין: בכתב תביעתו התובע מגולל את השתלשלות האירועים באופן הבא: לדבריו, הוא פנה אל חנותו של התובע על מנת לרכוש סידורי תפילה, ובקש להקדישם עילוי נשמת אמו המנוחה תוך ציון הדבר על גבי אחד העמודים הראשונים בכל סידור שכזה. לדבריו, הוא שלם לנתבע 26 ₪ עבור כל סידור, והזמין 50 יחידות. לאחר שקבל הסידורים נסתבר לו כי באחד העמודים הראשונים של הסידור מופיעים שמות נפטרים נוספים אשר לעילוי נשמתם הוצא הסידור, ולא רק שמה של אמו. לאחר שנתחוור לו כי כך הם פני הדברים, פנה אל הנתבע, ובקש ממנו להחליף הסידורים בכאלו שבהם יופיע אך ורק שמה של אימו בלא "שותפים" נוספים. הנתבע סרב לכך, ועל כן לא נותרה לתובע כל דרך אלא לפנות לבית המשפט. 3. מנגד, הנתבע בכתב הגנתו טען כי התובע אכן בקש להזמין 50 יחידות תוך ציון העובדה כי הסידורים עומדים להיתרם לעילוי נשמת אמם המנוחה, ועל כן מתבקשת מדבקה מיוחדת המציינת זאת על גבי אחד העמודים הראשונים בכל סידור תפילה שכזה. ואכן כך נעשה. לאחר ביצוע העבודה, הנתבע יצר קשר עם התובע, ובקש ממנו להגיע על מנת לקחת את הסידורים. לאחר שבועיים הגיע אחיו של התובע, והתלונן על צבע הכיתובית בה מצוין דבר ההקדשה לזכר האם, וכמענה נאמר לו, כי זה הצבע היחיד הקיים אצל הנתבע, וצבעים אחרים ניתן להשיג אך ורק אצל בית דפוס. בלא אומר ודברים או תלונה יצא אחיו של התובע מהחנות. כעבור שבועיים נוספים חזר התובע עם אחיו לחנותו של הנתבע, והחלו מתמקחים על המחיר. לאחר שהגיעו לעמק השווה באשר למחיר, נטלו האחים את הסידורים ופנו לדרכם, תוך שהם מציינים כי גיסתם תבצע בעבודתה הדפסה באותיות צבעוניות של הכיתובית לציון דבר הקדשת הסידורים לעילוי נשמת אימם. חלפו להם עוד שבועיים ימים ושוב נכנס אחיו של התובע לחנותו של הנתבע, ובקש להחזיר כל הסידורים בטענה כי באחד העמודים הראשונים של הסידורים מצוינים שמות נפטרים נוספים אשר לעילוי נשמתם הודפס הסידור, ודבר מעין זה לא מקובל עליהם. לדברי הנתבע הוא הסביר לאחיו של התובע כי שמות אלו המצוינים בסידורים הינם שמות של אנשים נדיבים שהקדישו ותרמו לצורך ההוצאה לאור של הסידור לזכר אהוביהם, ועניין זה מקובל וידוע בעולם הספרות התורנית, דבר המוזיל באופן משמעותי ההוצאה לסידור. כמו כן הנתבע הבהיר לאחי התובע, כי אזכור שמות הנדיבים אלו ואהוביהם הנפטרים אינו פוגם במאום בהנצחת זכרה של אמו של התובע. בנוסף לכך תמה הנתבע על דבר השיהוי שהשתהו האחים בהחזרת הספרים - הכיצד זה שמו לב רק כעת, כעבור יותר מחודש ימים, על דבר קיומו של עמוד שלם בתחילת הסידור ובו מצוינים שמות נפטרים נוספים, כשלאורך כל המגעים בינם לבין הנתבע עיינו הם עיין וחזור באותם עמודים ראשונים בדיוק של הסידורים?! 4. בדיון שהתנהל בפני ביום 15/10/07 הציג בפני התובע אחד מהסידורים שרכש מהתובע, ובקש להדגים לי במה דברים אמורים. עוד הוסיף התובע כי בתו שמה לב לעובדת ציון שמות הנפטרים הנוספים בעמ' 2 של דף 3 רק לאחר שכתבה בכתב ידה בעמוד המיועד לכך. בעמ' 1 של דף 4 את ציון הקדשת הסידור לזכר סבתה. בנוסף אמר התובע, כי לאחר שיחת טלפון שקיים עם מערכת הסידור "איש מצליח" נאמר לו כי אם הוא יזמין סידורים ממערכתם לזכרה של אימו, וירצה לציין עובדה זו על גבי הסידור, אזי הקדשה זו תהיה היחידה, ולא תופיע כל הקדשה אחרת שהיא על גבי הסידור. לדבריו, קיימים עותקי סידור "איש מצליח" בהם לא מופיעה רשימת שמות הנפטרים לצד ההקדשה שמקדיש תורם הסידור לזכר קרובו, אך בגלל שסידורים מעין אלו מצויים בת"א, לא יכול היה להביא כדוגמתם לדיון. 5. הנתבע טען בדיון כי עוד ביום בו נכנסו לראשונה האחים לחנותו בכדי לרכוש הסידורים, בקשו הם הסידור הספציפי הזה ששמו "איש מצליח", ואשר בעמוד השני של הדף השלישי שלו מצוינים שמות הנפטרים הקרובים לנדיבים שתרמו להדפסת הסידור. משכך לא יעלה על הדעת כי הם לא ידעו על דבר קיומה של עובדה זו. עוד הוסיף הנתבע וטען שלא ייתכן שהתובע כתב בכתב ידו בעמוד הראשון של הדף הרביעי את ההקדשה בעוד שבעמ' השני של הדף השלישי, ממש ממול, מופיעה רשימת הנפטרים עליה מלין התובע. הדיון המשפטי: 6. בתביעה שלפנינו מלין התובע, כי הנתבע ספק לו סידורי תפילה השונים מאלו שציפה לקבלם, ועל כן דין עסקת הרכישה שבצע להתבטל, והפיצוי שמבקש בגין כך הינו 5,000 ₪. 7. לאחר שקראתי את כתבי טענות הצדדים ושמעתי את טיעוניהם בדיון שהתקיים בפני, הריני קובעת כי דין התביעה להידחות וזאת מן הטעמים הבאים: 8. ע"פ השתלשלות העניינים כפי שזו מתוארת בכתב ההגנה של הנתבע, אשר גרסתו הותירה עלי רושם מהימן בניגוד לגרסתו של התובע, עולה כי לתובע עמד זמן מספיק למדי, (6 שבועות) החל מרגע בדיקת הספר בחנות, וכלה ביום שבו החליט להחזיר את הסידורים לנתבע, על מנת לראות כי קיים עמוד שלם בין העמודים הראשונים של הסידור אשר בו מופיעים שמות נפטרים נוספים אשר הונצחו ע"י נדבנים שבסיועם יצא הסידור לאור, במחיר נמוך יותר לצרכן. 9. למרות כל זאת, החליט התובע לבקש מבתו למלא הקדשה בכתב יד בעמוד המיועד לכך שבה יצוין כי הסידורים נתרמו להנצחת זכרה של אמו. 10. אמינה בעיני גרסתו של הנתבע, ולפיה הוא הציג בפני התובע ואחיו עוד בפעם הראשונה בה נכנסו לחנותו את הסידור "איש מצליח", ופתח הסידור לפניהם ולא עשה דבר כדי להסתיר כיתובים או הקדשות. 11. באשר לטענתו של התובע, ולפיה הוא הגיע עם סידור אחר "פאר ישראל" לחנותו של הנתבע אשר בו אין כל אזכור נפטרים למעט שמה של האישה שזכרה הונצח בסידור, והוא ביקש מראש להזמין רק אותו - הרי גם אם טענה זו נכונה, זו היתה תחילת המו"מ ובסופו של דבר הוסכם בין הצדדים על סידור "איש מצליח". כמו כן לא הוכח בפני כי הנתבע היה מוכן לקנות סידור יקר בכ-50% (38 ₪) - שהוא מחירו של סידור "פאר ישראל" מהמחיר המוזל של הסידור "איש מצליח" אותו קבל בפועל (26 ₪). 12. שוכנעתי כי ההסכם הסופי בין הצדדים הינו סידור "איש מצליח", ולא כל סידור אחר. לנתבע היה די זמן כדי לבדוק ולהבחין כי שם אימו המנוחה לא יהיה השם היחיד המצוי על גבי הספר, אלא יהיה בצד שמות אחרים, שנכתבו מבעוד מועד עת הודפסו הסידורים. אילו לא חפץ בהסדר זה, יכול היה להחזיר הסידורים לפני שבתו נתיישבה לכתוב בכתב ידה היא את מילות ההנצחה לזכר סבתה, הסדר אותו היה מסכים הנתבע לבצע - עפ"י דבריו. 13. כמו כן שוכנעתי מעיון בסידורי תפילה רבים וספרי קודש שהציג בפני הנתבע, (ראה הרשימה שצורפה כראיה) כי נוהג זה של הדפסה מבעוד מועד של שמות נפטרי הנדיבים שבסיועם הודפסו ספרי הקודש לצד הוספת שמו של הנפטר שאת זכרו רוצה קרובו להנציח באמצעות הסידור הינו מקובל ושכיח, וכי אין הדבר פוגם כהוא זה במידת ההנצחה של הנפטר שלזכותו נתרם הספר. 14. לפיכך - אני קובעת, כאמור, כי דין התביעה להידחות. אך בנסיבות העניין אינני פוסקת הוצאות לתובע. תפילהפיצויים