תביעה נגד נגר בגלל קריסת ארון

להלן פסק דין בנושא תביעה נגד נגר: פסק - דין הנתבע הינו נגר, יצרן ומתקין ארונות. התובעים הזמינו אצל הנתבע ארון והנתבע הרכיב את הארון בביתם של התובעים. התובעים טוענים בכתב התביעה כי ביום 29.12.07, כאשר שהתה התובעת 1 במטבח וביקשה להוציא מלח מהארון, לפתע קרס עליה הארון עם כל המוצרים שהיו בתוכו. לדברי התובעת 1 היא הייתה לבד בבית והשכנים אשר שמעו את הרעש וביקשו להיכנס לא יכלו מכיוון שהדלת הייתה נעולה עד שלבסוף אחד השכנים פרץ לבית דרך חלון המטבח. כתוצאה מקריסתו של הארון נפגעה התובעת 1 בפניה ובגופה והיא נאלצה לבלות חצי מהלילה במיון בבית החולים. התובעת צירפה לכתב תביעתה את תעודת חדר המיון וכן צילומים של הפגיעות וכן של המטבח לאחר קריסתו של הארון. הנתבע טען בכתב ההגנה כי התובעים לא אמורים לתבוע אותו אלא את הקבלן של הבנין. לדבריו הוא עובד כנגר ומתקין ארונות למעלה מ- 10 שנים ומעולם לא קרה לו מקרה כזה. הנתבע טען כי הוא מייצר ארונות כבדים יותר והוא מתקין אותם גם על קירות גבס ומעולם לא קרה שארון קרס או התנתק ממקומו. עוד טען כי לאחר שהתובע 2 התקשר וסיפר לו על שאירע הוא מיד הגיע לבית ואז הוא הבחין כי אכן הארון נפל אבל לארון לא קרה כלום והוא נשאר שלם. כן ציין הנתבע כי הציע לתובע 2 כי הוא יפצה אותם בכך שהוא יתן להם ארון חדש + 500 ₪, אולם התובעים לא הסכימו להצעתו זו. לבסוף טען הנתבע כי מספר ימים לאחר מכן התקשר התובע 2 ודרש כי הוא יפצה אותם בסך של 4,500 ₪ אולם הוא התנגד והרגיש כי התובעים מנסים לסחוט אותו. בדיון שהתקיים בפני ביום 26/5/08 , הצעתי לצדדים כי ביהמ"ש ימנה מהנדס בנין כמומחה מטעם בית המשפט אשר יבדוק את הסיבה לנפילתו של הארון, והצדדים נעתרו להצעתי. ביום 10/9/08 הוגשה חוו"ד של המומחה מטעם בית המשפט, מר יעקב כהן, אשר ממנה עולה כי נפילתו של הארון היא כתוצאה הן מאי הידוק הברגים מספיק לתוך הקיר והן מעובי יתר של הטיח. בדיון שהתקיים בפני ביום 11/9/08 הסכימו הצדדים כי ביהמ"ש יתן את פסק הדין על סמך חוו"ד. אשר על כן סבור אני כי לאור קביעתו של המומחה בחוות הדעת כי קריסתו של הארון נובעת הן מהידוק הברגים והן מעובי יתר של הטיח. יש לחלק את האחריות לקריסתו של הארון כך שעל הנתבע מוטלת אחריות בגובה של 50% לקריסתו של הארון. התובעים תבעו את הסך של 3,900 ₪ לפי הפירוט להלן: עבור עלות הארונות את הסך של 2,400 ₪. עבור רכוש שניזוק את הסך של 1,500 ₪. אמנם התובעים לא הוכיחו את עלות הארון, אך סכום הנזק בו נקבו סביר בקשר לעלות ארון מטבח. את הציוד שניזוק בעת נפילת הארון ניתן לראות בתמונות שצירפו התובעים לכתב התביעה. הערכת התובעים לציוד שניזוק הינה סבירה. מאחר ועל הנתבע רובצת אך ורק מחצית מהאחריות לנפילת הארון, עליו לשלם לתובעים אך ורק מחצית מסכום הנזק, דהיינו, את הסך 1,950 ש"ח. מאחר והנתבע נושא אך ורק במחצית מהאחריות לנזק, עליו לשאת במחצית שכרו של המומחה, ועל התובעים לשאת במחצית משכרו של המומחה. סוף דבר: לאור כל האמור אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעים כדלקמן: את הסך 1,950 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום הגשת התביעה (13.12.07) ועד ליום התשלום בפועל; את הוצאות המשפט בסך 300 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל. נגרותנגריהרהיטים (תביעות)