תביעה כספית בגין ליקויי בניה בדירות

להלן פסק דין בנושא תביעה כספית בגין ליקויי בניה בדירות: פסק דין תביעה כספית בסך כולל של 150,000 ₪, בגין ליקויי בניה בשלוש דירות קוטג' שנרכשו על ידי התובעים 1-6 מהנתבעת ברח' צה"ל 37, 39 ו - 41 (בהתאמה - כל דירה לזוג תובעים) בנתיבות. במסגרת זו טענו התובעים 1+2 כי בהתאם לדו"ח הנדסי מטעמם עומד גובה הליקויים על סך 91,763 ₪, כן נגרמה להם עגמת נפש רבה המוערכת בסכום מינימלי של 10,000 ₪ ובתוספת שכ"ט המומחה בסך 2,500 ₪, מגיעה תביעתם לסך של 104,263 ₪, אלא שמשיקולי אגרה העמידו אותה על סך של 50,000 ₪ בלבד. התובעים 3+4 טוענים לליקויים בסך כולל של 96,796 ₪, כן נגרמה להם עגמת נפש רבה המוערכת אף היא בסכום של 10,000 ₪ ובתוספת הסכום ששולם למומחה בסך 2,500 ₪, מגיעה תביעתם לסך של 119,269 ₪, אלא שמשיקולי אגרה העמידו אותה אף הם על סך של 50,000 ₪ בלבד. התובעים 5+6 כי בהתאם לדו"ח הנדסי מטעמם עומד גובה הליקויים על סך 78,815 ₪. אף הם מעריכים את עגמת הנפש שנגרמה להם בסך של 10,000 ₪ ואף הם שילמו למומחה סך 2,500 לקבלת חוות דעתו. תביעתם מגיעה איפוא לסך של 91,315 ₪, וכמו חבריהם, התובעים 1-4, העמידו אף הם את תביעתם על סך של 50,000 ₪ בלבד, משיקולי אגרה. לכל ששת התובעים טענות זהות ולפיהם טוענים הם, כי הנתבעת ערכה רשימת ליקויים וביצעה תיקונים שטחיים בלבד, הליקויים והפגמים כעולה מחוות דעתם מלמדים על עבודה מרושלת, טיב חמרים ירוד ומיומנות מקצועית נמוכה. בשל כל האמור, מחויבת הנתבעת לפצותם, הן מכח דיני החוזים והן מכח דיני הנזיקין. בהגנתה טוענת הנתבעת, כי מסרה את הדירות לתובעים ללא ליקוי, וכי התייצבה מיידית בדירת התובעים, בעקבות כל תלונה שנתקבלה, תוך שביצעה ללא דיחוי את התיקונים שהתבקשו, שלא נבעו מפגם בבניה, אלא נובעים הם מליקויים שכיחים בדירות חדשות. התביעה הוגשה איפוא לטענתה של הנתבעת בחוסר תום לב ותוך נסיון להתעשר שלא כדין, כשהתובעים 5+6 אף שלחו לנתבעת מכתב תודה והערכה על פועלה. גם הנתבעת הגישה חוות דעת מומחים מטעמה, וטענה בכל מקרה לזכותה לביצוע התיקונים. באשר לתובעים 1+4 טוענת הנתבעת בסיכומיה, כי על רקע העובדה כי פעלו בניגוד להחלטה מפורשת של בית המשפט ולא אפשרו לנתבעת לבצע התיקונים הנדרשים, איינו למעשה את תביעתם וויתרו עליה. במהלך הדיונים שהתנהלו בתיק, מונה מומחה מטעם בית המשפט, אשר הגיש שלש חוות דעת (לכל דירה): ראשונה מיום 24.4.03, חוות דעת משלימה ביום 7.11.04, לאחר שבוצעו תיקונים על ידי הנתבעת וחוות דעת נוספת מיום 16.1.06. בהתאם לחוות דעתו הראשונה של מומחה בית המשפט (קודם התיקונים) עולה, כי עלות התיקונים בדירת התובעים 1+2 עומדת על 14,100 ₪, עלות התיקונים בדירת התובעים 3+4 עומדת על סך 13,650 ₪, ועלות התיקונים לדירת התובעים 5+6 עומדת על סך של 12,950 ₪. למחירים הנ"ל יש להוסיף מע"מ. בחוות הדעת הסופית הסתבר כי בדירות התובעים 1-4, לא התאפשר תיקון הליקויים. בדירת התובעים 1+2 נטען כי התובעים ביצעו את התיקונים הנדרשים בעצמם ואילו דירת התובעים 3+4 נמכרה לצד ג' אשר לא התירו לנתבעת לבצע את התיקון. לגבי דירת התובעים 5+6, נותרה סה"כ עלות התיקון בסכום של 2,700 ₪ בתוספת מע"מ. בעקבות האמור, הסכימו הצדדים לסכם טענותיהם בכתב שבעקבותיהם ינתן פסק דין ע"י בית המשפט בהתאם לחומר שהונח בפניו, עפ"י סמכותו בהתאם לסעיף 79 א' לחוק בתי המשפט (נ"מ) תשמ"ד 1984. כמקובל, פסה"ד עפ"י סעיף 79 א' ניתן ללא נימוקים. בשלב זה הועבר התיק להשלמת טיפולי, זאת נוכח השינוי בניתוב התיקים בבית המשפט. לאחר שעיינתי איפוא בכתבי הטענות ובנספחיהם וכן בחוות הדעת השונות וכן עיינתי בסיכומי הצדדים ונספחיהם, הנני מחייב את הנתבעת, לשלם לתובעים את הסכומים הבאים: לתובעים 1+2: סך כולל של 9,500 ₪ לסילוק תביעתם. לתובעים 3+4: סך כולל של 4,000 ₪ לסילוק תביעתם. לתובעים 5+6: סך כולל של 8,000 ₪ לסילוק תביעתם.ליקויי בניהבניה