עבירות תנועה של עורך דין

להלן פסק דין בנושא עבירות תנועה של עורך דין: פסק דין 1. המערערת מלינה על גזר דינו של בית המשפט לתעבורה נצרת (מפי כב' השופט דבור) נשוא העונש כפי שנגזר על המשיב, עו"ד במקצועו, אשר הורשע על פי הודאתו בביצוע שתי עבירות של נהיגה במהירות מופרזת, עבירות בניגוד לתקנה 54 (א) לתקנות התעבורה, ת.ע. באר שבע 6931/03 169 קמ"ש במקום בו מותר 90 קמ"ש, ודו"ח 1034841310, נהיגה במהירות 121 קמ"ש מקום בו המהירות המותרת 90 קמ"ש ובעבירה של עקיפת רכב תוך חציית קו הפרדה רצוף, בניגוד לתקנה 54 (ה) (5) לתקנות התעבורה. 2. בית משפט קמא גזר על המשיב עונשים כמפורט לקמן: א. פסילה מלהחזיק או לקבל רשיון נהיגה לתקופה של 5 חודשים, בניכוי 30 ימי פסילה מנהלית, כאשר הפסילה סווגה כך שלא תחול על נהיגת רכב פרטי אחד. ב. 5 חודשי פסילה כנ"ל וזאת על תנאי לתקופה של שנתיים. ג. קנס כדי סך 3,500 ₪ או 35 ימי מאסר תמורתם לתשלום ב - 7 תשלומים שווים ורצופים. 3. המערערת, הן בהודעת הערעור והן בפנינו טוענת כנגד קולת העונש לפי טעמיה, המערערת מפנה לעובדה שמדובר בעבירות חמורות, באחת העבירות בניגוד לתקנה 54 (א) המהירות נתפס המשיב נוהג במהירות כדי 169 קמ"ש במקום בו המהירות המותרת הנה 90 קמ"ש כאשר בעבירה של חציית קו הפרדה רצוף, מדובר בכביש עפולה - נצרת (כביש 60). המערערת ובצדק מפנה לעובדה כי למשיב 24 הרשעות בגין ביצוע עבירות תעבורה, לרבות ביצוע עבירות חמורות, עבירות חוזרות של נהיגה במהירות מופרזת, אי ציות לתמרור ב - 37 במקרים חוזרים ונהיגה בכיוון הפוך בכביש חד - סטרי וכמבואר, חציית קו הפרדה רצוף. בית משפט קמא בגזר דינו עמד על כך כי מדובר במשיב לו הרשעות קודמות מגוונות, נוהג מזה 30 שנה כאשר לדבריו בגזר הדין העבירה נשוא הרשעת המשיב בבית המשפט לתעבורה בבאר שבע שצורפה לכאן: "...עודנה לוטה בערפל" כך לשונו בגזר הדין. מדובר ככל הנראה בקושי הראייתי כפי טענת המשיב בבית המשפט בבאר שבע, וכן גם בפנינו. עוד ציין בית משפט קמא כי מדובר בחרטה כנה, המשיב הודה, מדובר בעו"ד אשר רשיונו נחוץ לפרנסתו וסוף דבר, גזר את העונשים כפי שגזר. 4. דעתנו כדעת המערערת. מדובר במשיב אשר בנהיגתו סיכן את עצמו, סיכן ומסכן חיי נהגים אחרים ועוברי דרך בכלל. האמירה של בית המשפט צריכה להיות ברורה וחד משמעית באשר לפורעי חוק בדרכים. מדובר במשיב אשר לחובתו עבר תעבורתי מכביד ביותר. גליון ההרשעות הקודמות של המשיב מלמד כי אין עליו מורא דין ומורא דיין. למשיב הרשעות קודמות בגין נהיגה שמאלה שלא בכיוון החץ, סטיה מנתיב נסיעה, חניה המפריעה לתנועה, עמידה- העמדה או חניה של רכב ליד קו הפרדה רצוף, אי ציות לתמרור עצור, עבירות חוזרות של מהירות מופרזת, נהיגה בכיוון הפוך בכביש חד סטרי, חציית שטח הפרדה רצוף, עבירה חוזרת של אי ציות לתמרור עצור, עבירה חוזרת של נהיגה בכיוון הפוך בכביש חד - סטרי, עבירות חוזרות של אי החזקת רשיון נהיגה ותעודת ביטוח, עבירה חוזרת של אי ציות לתמרור עצור וכמפורט בגליון הרשעותיו הקודמות של המשיב. בצדק מציינת ב"כ המערערת כי מדובר בנהיגה המסכנת את הציבור, העונש שגזר בית משפט קמא תוך סיוג הפסילה מרוקנת את תוכן הענישה הנדרשת וצריכה בנסיבות המשיב שבפנינו. גזר הדין כפי שיצא מתחת ידו של בית משפט קמא חוטא לאינטרס הציבורי. המשיב, אשר הנו עו"ד במקצועו, טען בפנינו ל"חוסר נסיון בפלילי", כך לשונו ולבעייתיות בתיק בבאר שבע, וכן ל"עסקת טיעון" ולבעיה ראייתית, כלשונו, אשר נלקחה בחשבון לענין העונש. המשיב, לרבות "בטיעון משלים" חוזר ומציין כי הגיע להסדר, ו"הופתע" מאי ציון "עסקת הטיעון" ומטיעון פתוח לעונש. (לסברתו, חשב כי מדובר בשיקולים הקשורים בתביעה ולכן לא עמד על כך כי ההסדר יצוין בפרוטוקול- כך ולא אחרת). אין בפנינו אלא פרוטוקול בית משפט ולמותר לציין שאין כל בקשה לתיקון הפרוטוקול או כל בקשה אחרת. אנו רואים להדגיש, גם אם נתעלם לחלוטין מנשוא הרשעת המשיב שבפנינו בבית המשפט בבאר שבע (ת.ד. 6931/01), אין מקום לקבל את הגזירה שגזר בית משפט קמא ויש להורות על ביטול פסק דינו. מעבר לכך יאמר, מדובר בעו"ד וקשה לקבל מפיו טענה של חוסר נסיון או אי ידיעה, מדובר בעו"ד אשר הודה בפני ביהמ"ש ולמותר לציין כי משמעות הודאה נהירה וברורה לו, מה גם שברור שלא הייתה כל מניעה שיפנה לחבריו למקצוע האמונים על כך אשר ייצגו אותו, אם זו דעתו. המשיב, עו"ד במקצועו, הודה כמבואר והורשע על פי הודאתו ולא אחרת. 5. סוף דבר, לאחר שהמכלול בתיק זה מונח בפנינו ושקלנו את הנסיבות לחומרא ולקולא, עיינו בפסיקה שהונחה בפנינו ורק מתוך כך שערכאת הערעור אינה ממצה את הדין, אנו מבטלים את גזר דינו של בית משפט קמא וגוזרים על המשיב עונשים כמפורט: א. אנו פוסלים את המשיב בנסיבות העבירות אותן ביצע, ובעברו התעבורתי המכביד מלקבל או להחזיק רשיון נהיגה וזאת, לתקופה של 7 חודשים בפועל. למותר לציין כי לא מדובר בסיוג הפסילה בדרך כלשהיא. ב. מהפסילה בפועל ינוכו 30 ימי פסילה מנהלית. ג. אנו פוסלים את המשיב מלקבל או להחזיק רשיון נהיגה לתקופה של 6 חודשים וזאת, על תנאי לתקופה של שנתיים על העבירות נשוא הרשעתו ועל כל עבירה אחרת כפי ציונה בסימן ב' תקנות 37, 38, 39 לתקנות התעבורה וכן, כל התקנות המפורטות בסימנים ג', ד' וְ- ו' לתקנות התעבורה. ד. מותר גזר הדין בבימ"ש קמא יוותר בעינו. עבירת תנועהמשפט תעבורהעורך דין