רטיבות באמבטיה מהשכנים

להלן פסק דין בנושא רטיבות באמבטיה מהשכנים: 1. א. התובעים והנתבעים בעלי נכס דו משפחתי ובקיר המשותף בצד הנתבעים יש חדר אמבטיה ובאותו צד נמצא בדירת התובעים מטבח וחדר שינה. במועד הרלוונטי לתביעה זו הייתה דירת התובעים מושכרת. לטענת התובעים, הייתה קיימת רטיבות בקיר המשותף - רטיבות הגורמת לעובש בחלק מהמטבח וחדר השינה של התובעים. בשנת 2008 פנו התובעים אל הנתבעים בטענה, שקיימת רטיבות הנגרמת מחדר האמבטיה בדירת הנתבעים והתובעים ביקשו מהנתבעים לטפל ולפתור את בעיית הרטיבות, אך לטענת התובעים, התעלמו הנתבעים מבקשה זו ואף לא הגיבו לפנית התובעים. היות ודירת התובעים הייתה מושכרת, נאלצו התובעים להביא בעלי מקצוע לבדוק ולתקן על חשבונם ועל מנת לתת חוות דעת מקצועית בדבר הרטיבות. מאז 2008, מצב הקיר החמיר ואף נוצר סדק לאורכו של הקיר ולכן הזמינו התובעים בעלי מקצוע על מנת לבדוק ולחוות דעתם. לטענת התובעים, קבעו בעלי המקצוע קביעה חד משמעית, שהרטיבות והנזק נגרם מדירת הנתבעים ושהתיקון חייב להיעשות מדירתם. התובעת פנתה אל הנתבעת והציגה בפניה המצב ואת חוות הדעת של בעלי המקצוע והנתבעת עדיין טענה, שהרטיבות נגרמה עקב נזילה מהגג של דירת התובעים - טענה שאינה נכונה כלל, משום שאין שום צינור מים שמגיע לגג או ממנו. מסכמים התובעים וטוענים, שכל בודקי הרטיבות קבעו שהרטיבות נובעת מדירת הנתבעים ולמרות שהתובעים פנו אל הנתבעים לתקן את הטעון תיקון - לא נעשה דבר. לכן, הגישו התובעים תביעה זו לחייב את הנתבעים לשלם להם את סכום התביעה בסך של 3,850 ₪, הכולל בחובו: עלות תיקון הקיר בסך 1,850 ₪, אובדן שכר דירה של שלושה שבועות בסך 1,800 ₪, תשלום עבור 3 ביקורים של בודקים ועוד ביקשו התובעים לחייב את הנתבעים לתקן את הנזק . ב. הנתבעים מבקשים לדחות את תביעת התובעים בשל היותה מופרכת מיסודה ושאין בה דבר וחצי דבר. התביעה היא טורדנית, קנטרנית וחסרת בסיס משפטי וניסיון של התובעים להתעשר שלא כדין על חשבון הנתבעים. להצדקת בקשת הנתבעים לדחיית תביעת התובעים, מוסיפים הנתבעים וטוענים, בין היתר - את הטענות הבאות: א) רק ביום 20.6.10 פנו התובעים אל הנתבעים לתקן הנזק אשר נגרם בביתם המצוי בסמיכות לדירת הנתבעים ולפנים משורת הדין ועם קבלת הפניה, ביצעו הנתבעים בדיקה ראשונית בביתם ולא נמצאה כל נזילה בבית הנתבעים. למרות זאת ועל מנת לקבל חוות דעת מומחה, פנו הנתבעים ביום 30.6.10 לחברה המתמחה בנזקי צנרת ועבודות אינסטלציה - בדיקה שלא העלתה כל נזילה בדירת הנתבעים. ב) הנתבעים פנו לחברה נוספת ושכרו את שירותיה לאיטום המקלחת, אשר לטענת התובעים מהווה את מקור הנזילה, אך גם לאחר עבודות האיטום עדיין פונים התובעים בתביעה אל הנתבעים. הטענה שנטענה על ידי הנתבעים,שאין להוציא מכלל אפשרות שהנזק נגרם לתובעים כתוצאה מצינורות הדולפים בגג נתמכה על ידי מומחה מטעם חברת הביטוח של הנתבעים. ג) בסיכום הטענות, טוענים הנתבעים, שכל הבדיקות אינן מוכיחות, שמדובר בנזק שנגרם מאיטום מקלחת של הנתבעים או מנזילה כלשהי מבית הנתבעים. 2. א. ביום הדיון הראשון שנקבע לתיק זה, ניסה בית המשפט להביא את הצדדים לידי פשרה ואכן באותו יום (19.12.10) הגיעו הצדדים להסכם ביניים, לפיו על הנתבעים לדאוג תוך 14 ימים להביא בעל מקצוע מטעמם על מנת לבדוק את מקור הנזילה ובהתאם לחוות דעת זו, ינסו הצדדים להגיע להסדר - אף מחוץ לכתלי בית המשפט - ואף צוין, שאם לא יגיעו להסדר יימשך הדיון בבית המשפט והמשך הדיון נקבע ליום 2.1.11. ב. היה מצופה מהצדדים, שיחסכו מזמנם ומזמנו של בית המשפט ולאור חוות הדעת יגיעו בעצמם לסיום הולם מחוץ לכותלי בית המשפט, אך כנראה, שהצדדים לא הצליחו להגיע ביניהם להסכמה סופית ובכל זאת רצו להמשיך את הדיון. לכן, משהתייצבו הצדדים להמשך דיון, שמע בית המשפט כל אחד מהצדדים ובסופו של אותו דיון, מאחר והוגשו גם מסמכים שונים כראיות לבית המשפט - נדחה מתן פסק הדין על מנת לעיין בכל חומר הראיות שהובא בפני בית המשפט. 3. משלא הגיעו הצדדים לידי פשרה ועל מנת להכריע במשפט זה, נשאלת השאלה העיקרית והיא: האם הוכיחו התובעים את מקור הנזילה והאם הוכיחו שמקור הנזילה אשר גרם לנזק בדירת התובעים, אכן נובע מדירת הנתבעים. אם יגיע בית המשפט למסקנה, שהתובעים הוכיחו כי מקור הנזילה אצל הנתבעים, עדיין יהיה על בית המשפט להחליט, האם הוכיחו התובעים מה עלות התיקון לשם תיקון תוצאות הנזילה. 4. לאחר ששמעתי את הצדדים ולאחר שבחנתי את חומר הראיות, אני קובע כי התובעים הוכיחו כי מקור הנזילה היא מבית הנתבעים ועל הנתבעים לשאת בנזק שנגרם לתובעים בגין אותה נזילה - זאת לאור הנימוקים שיפורטו להלן: א. אני מקבל את עדותה של התובעת, שאכן בשנת 2008, אחרי שהשוכר עזב את הדירה הבחינה ברטיבות בקיר שאחרי המקרר. אני מאמין לתובעת - שכן הנתבעים אינם מכחישים עובדה זו- שעוד בשנת 2008 עם ולאחר גילוי הרטיבות פנתה התובעת אל הנתבעים בבקשה לתקן את הטעון תיקון ובעצם הנתבעים לא נענו לדרישת התובעים באותה שנה. ב. א) מתברר, שביתם של התובעים היה מבוטח ובמסגרת חברת הביטוח של התובעים הגיע לביתם ביום 12.8.08 נציג ש.ח.ר נזקי צנרת בע"מ (להלן: "ש.ח.ר") לבדוק את תלונת התובעים בקשר לרטיבות ובדו"ח שנערך על ידי הנציג הנ"ל נקבע:" יש רטיבות בקיר מטבח קיר משותף לשכן לא נמצא נזילה מפני שאין בקיר צנרת של הדייר לפי דברי הדייר יש בקיר של השכן מקלחת. נעשה בדיקה מתכות וכנראה בקיר שצינור שכן אין שם סיבה לרטיבות מהדייר (הלקוח) כנראה מהרובה או מקלחת שכן". התובעים גם צרפו לכתב התביעה תמונות משנת 2008 של הקיר המשותף של הנתבעים לקיר המטבח של התובעים. ב) במסגרת חברת הביטוח של התובעים נערך ביום 24.6.10 ביקור נוסף של נציג ש.ח.ר בבית התובעים - והממצאים שציין בדו"ח הביצוע הם: "בבדיקה אין נזק צנרת בדירת מבוטחת ואין צנרת של המבוטחת בקיר זה ישנה צנרת של הבית הצמוד צורת חמים + קרים אמבטיה. יש לפנות לשכנה לטיפול בנזקי הצנרת. הנזק בדירה הוא גדול ומתרחב לכן יש לטפל בנזק בדחיפות". ג) ביקור נוסף נערך על ידי נציג ש.ח.ר ובעקבות ביקור זה נערך דו"ח נוסף ביום 8.7.10 האומר: " אין נזק צנרת אצל המבוטח הנזילה נובעת מהבית של השכן. אין קשר לגג". ג. גם הנתבעים צרפו לכתב ההגנה: "דו"ח ביצוע/הזמנת שירות" מיום 30.6.10 בו נאמר: בוצע בדיקת מד לחץ + דלוחין תיקון קיים בעיות איטום במקלחת + אמבטיה. בכל הקירות + כל הרצפה עושים איטום באופן פרטי. בהמשך לדו"ח הנ"ל הזמינו הנתבעים ביום 4.7.10 את "ר.מ. שרותי אינסטלציה" לבצע את עבודות האיטום במקלחת ושילמו בעד עבודה זו סך של 1,000 ₪. בביצוע עבודות אלו, סברו הנתבעים, שיצאו ידי חובת התיקון ולטענתם התיקון הנ"ל הביא לפתרון הבעיה. 5. א. מהנימוקים שפורטו לעיל עולה, שהתובעים אכן הוכיחו כי מקור הנזילה שהחל בשנת 2008 הוא בדירת הנתבעים, אך הנתבעים הוכיחו שביום 4.7.10 תיקנו את הטעון תיקון והתובעים לא הוכיחו מה מצב הרטיבות לאחר 4.7.10. אמנם, התובעים צרפו דו"ח נציג ש.ח.ר מיום 8.7.10 אך בדו"ח זה לא צוין אם הנזילה עדיין נמשכת או שעדיין לא תוקן מקור הנזילה, אלא שדו"ח זה קובע עובדה, שאין נזק צנרת אצל התובעים וכי הנזילה נובעת מהבית של השכן ושלאותה נזילה אין קשר לגג. זהו ממצא עובדתי אשר נבדק לאחר תיקון האיטום בדירת הנתבעים, אך אין קביעה ממשית שעדיין קיימת נזילה בעת ביקור נציג ש.ח.ר ביום 8.7.10. ב. מאחר ואין לי ספק, שאכן הייתה נזילה בשנת 2008 - נזילה אשר מקורה מדירת הנתבעים - ומאחר והוכח שאותה נזילה גרמה נזק לדירת התובעים, הרי שעל הנתבעים לפצות את התובעים בסכום עלות התיקון הדרוש על מנת להחזיר את דירת התובעים למצב התקין. באשר לסכום הפיצוי עלי לציין שניים אלה: ראשית, התובעים לא הוכיחו, שמאז 2008 בוצע תיקון כלשהו בדירתם, שכן התובעים לא צרפו אף מסמך המצביע על ביצוע התיקון ושנית, התובעים לא הוכיחו מה עלות תיקון הנזק הנטען בכתב התביעה. ג. בכתב התביעה טוענים התובעים, שעלות תיקון הקיר במטבח ובחדר השינה הכולל גירוד הקיר + מריחת טיח מחודש + צבע היא בסך של 1,850 ₪. בעצם, התובעים גם לא הוכיחו את העלות הנ"ל והתובעים אף לא דאגו לצרף הצעת מחיר כלשהי על מנת להוכיח מה עלות התיקון העתידי. יחד עם זאת, לאור חוות הדעת שהציגו התובעים לבית המשפט, אני קובע כי הסכום של 1,850 ₪ הוא סכום סביר עבור תיקון הנזק הנ"ל ולכן אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעים את הסך הנ"ל. כמו כן, אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעים את עלות הבדיקות שבוצעו בדירת התובעים בסכום כולל של 130 ₪. (3 ביקורים: פעמיים שילמו התובעים סך של 40 ₪ ופעם שילומו 50 ₪ - ראה הסכומים המופיעים בדו"חות שצורפו לכתב התביעה). ד. התובעים לא הוכיחו את הטענה של אובדן דמי שכירות עבור 3 שבועות, מה עוד שהתובעים לא הוכיחו שמאז 2008 ביצעו תיקון כלשהו של נזקי הרטיבות. ה. בסיפא לכתב התביעה המודפס מבקשים התובעים:" לחייב את הנתבעים לתקן את הנזק שלהם ושלנו ע"י בעל מקצוע מומחה/מוסמך מיידי !!!". באשר לסעד זה, נקבע בפסק הדין סכום שעל הנתבעים לשלם לתובעים עבור התיקון ולכן עם הסכום שייקבע על ידי בית המשפט, רשאים התובעים לבצע את התיקון הדרוש בביתם ואם יש צורך בכך - אף להיעזר בדירת הנתבעים על מנת להביא לתיקון המצב. 6. סוף דבר, לאור הנימוקים שפורטו בהרחבה בפסק דין זה, אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעים 1,980 ₪ (עלות התיקון בסך 1,850 ₪ וכן הוצאות עבור ביקורי נציג ש.ח.ר בסך 130 ₪) בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה - 22.7.10- ועד התשלום בפועל. יתרת סכום התביעה נדחית - לאור הנימוקים שפורטו לעיל. אם לצורך תיקון הנזק בדירת התובעים יחליט בעל המקצוע שתיקון זה מצריך תיאום עם הנתבעים - עליהם לתאם את יום ביצוע העבודה והנתבעים יאפשרו להביא לתיקון המצב. כמו כן, אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעים הוצאות משפט בסך של 400 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. רטיבותנזקי מים