כוויות לאחר הסרת שיער בלייזר

להלן פסק דין בנושא כוויות לאחר הסרת שיער בלייזר: פסק דין 1. עניינה של התביעה שלפניי בטיפול להסרת שיער באמצעות קרני לייזר. 2. ביום 22.1.07 או בסמוך לכך הזמינה התובעת טיפולי לייזר מאת הנתבעת. לטענת התובעת, כפי שהעידה לפניי, במסגרת הטיפול השני שבוצע בחודש מרץ 2007, נגרמו לה כוויות משמעותיות בבית שחי ימין. משכך, עותרת היא לחיוב הנתבעת בפיצוי בסך 17,800 ₪. 3. הנתבעת טענה בכתב הגנתה שמדובר בסיכון צפוי מהטיפול באמצעות לייזר. התובעת אישרה בחתימת ידה כי היא מודעת לסיכון זה, כשחתמה על טופס ההסכמה. הנתבעת מציינת, שלאחר שהתובעת התלוננה על הכוויות, היא הוזמנה למרכז הטיפולים, נבדקה על ידי רופא וקיבלה טיפול. 4. בדיון שנערך לפניי העידה התובעת והעידה גב' בוקאי, נציגת הנתבעת. 5. התובעת ציינה בעדותה שהטיפול הראשון עבר בהצלחה וללא תופעות לוואי. לעומת זאת הטיפול השני שהיה כחודשיים לאחר מכן בוצע באופן כואב ומשפיל [פר' עמ' 1, ש' 8]. לטענתה הרופא המטפל התייחס בזלזול בטענותיה. רק כשהתלבשה וביקשה לצאת מן החדר, קרא לעובד אחר, אחות, וזו המשיכה את הטיפול שבוצע כראוי. 6. כשהגיעה התובעת לביתה נוכחה לדעת שאיזור בית השחי הימני מכוסה בכוויות. התובעת הציגה במעמד הדיון תמונות צבעוניות מהן ניתן להתרשם שאכן איזור בית השחי הימני מכוסה בכוויות משולשות בשלוש שורות, אם כי ללא שלפוחיות. התובעת פנתה לרופא משפחה אשר איבחן סימנים של כוויה בבית שחי ימין בדרגה אחת ללא שלפוחיות [מוצג ת/2]. רופא המשפחה המליץ על שלושה ימי מחלה בגין כוויה מדרגה ראשונה. 7. הנתבעת ציינה בהמשך עדותה שלא נותרו לה צלקות מהכוויות, אם כי תשובה סופית תוכל להינתן רק בקיץ [פר' עמ' 3, ש' 14-16]. 8. נציגת הנתבעת ציינה כי הטיפול שניתן לתובעת ניתן בדרגת העוצמה המקובלת ולא בוצעה כל חריגה בעוצמת המכשיר. יחד עם זאת, לכתב התביעה לא צורף גיליון ביצוע הטיפול שבוצע בחודש מרץ. כמו כן, הנתבעת לא זימנה לעדות את הרופא המטפל. בנסיבות אלה לא אוכל לייחס משקל רב לעדותה של גב' בוקאי, שלא הייתה נוכחת בעת הטיפול ואף לא הציגה לפניי מסמכים רפואיים אודות הטיפול המסוים מחודש מרץ 2007. 9. לפיכך, אני מעדיף את גרסת התובעת. אני קובע שהטיפול שבוצע בתובעת נערך בעוצמה גבוהה יחסית, מבלי שהרופא המטפל שעה לטענותיה בדבר הכאבים במהלך הטיפול. רק כאשר ביקשה לעזוב את הטיפול, הוחלף הצוות הרפואי המטפל והטיפול נמשך כסידרו. 10. נציגת הנתבעת הדגישה שבכתב ההסכמה לטיפול רפואי אישרה התובעת את תופעות הלוואי העלולות להתרחש, ביניהם כוויות [סע' 6 לכתב ההסכמה]. אכן, התובעת חתומה על כתב ההסכמה, אולם כפי שכבר קבעתי לעיל בנסיבות ענייננו מדובר בטיפול שנערך בעוצמה גבוהה, כאשר הרופא המטפל לא הפסיק את הטיפול מיד כשהתובעת התלוננה על כאבים. בנסיבות אלה, הכוויות שנגרמו לתובעת אינן בגדר תופעת לוואי גרידא, אלא נזק שנגרם כתוצאה מרשלנות של הצוות המטפל. 11. התובעת העידה לפניי בדבר הכאב שנגרם לה. התובעת הציגה תמונות צבעוניות מהן התרשמתי. אין ספק שנגרם לתובעת כאב וסבל כתוצאה מהטיפול שביצעו עובדי הנתבעת. יחד עם זאת, יש לזכור שמדובר בכוויה בדרגה אחת בלבד, לא נותרו צלקות ומדובר באיזור נסתר בגוף. בנסיבות אלה אני קובע את הפיצוי בגין כאב וסבל בסך 1,200 ₪. 12. התובעת ציינה את חוסר האמון שיש לה כלפי הנתבעת וכי היא ביקשה מספר פעמים לבטל את העיסקה במסגרתה שילמה לנתבעת 2,200 ₪ בגין טיפולי הסרת השיער. בנסיבות אלה אני סבור שאכן הנתבעת הפרה את ההסכם בכך שביצעה טיפול לקוי לתובעת. התובעת זכאית איפוא לביטול ההסכם ולהשבת הכספים ששילמה. 13. התובעת שילמה לנתבעת 2,200 ₪ בגין תשעה טיפולים להסרת שיער. הואיל ולתובעת לא היו טענות לגבי הטיפול הראשון, הנני מחייב את הנתבעת להשיב לה את הסכום היחסי בסך 1,955 ₪. 14. סוף דבר - התביעה מתקבלת בחלקה. הנתבעת תשלם לתובעת סך 3,155 ₪. כמו כן תישא הנתבעת בהוצאות המשפט בסך 300 ₪. תביעות רשלנות רפואיתרשלנות רפואית (הסרת שיער)כוויה