ערר לוועדה המחוזית בצבא - נכות אורטופדית

להלן פסק דין בנושא ערר לוועדה המחוזית - נכות אורטופדית: פסק דין 1. המערער יליד 1961. ביום 2.3.04 נפגע בתאונת דרכים במהלך שירותו הצבאי. 2. ועדה רפואית מחוזית מיום 5.9.06 ומיום 23.11.06 קבעה למערער את הנכויות הבאות: 1% בגין שבר בסיס עצם המסרק הרביעי מימין (נכות ממקרה קודם). 1% בגין קרע ב-ACJ מימין עם כאבים ללא הגבלה. 1% בגין שבר באגן משמאל. 1% בגין כאבי ראש פוסט חבלתיים. 1% בשל כאבים בעמוד שדרה צווארי ללא הגבלה בתנועה. 1% בשל כאבים בגב תחתון ללא הגבלה בתנועה. 10% בגין מחלה רסטרקטיבית עם הפרעה אוורורית. 10% פגיעה רדיקולרית קלה (מותאם). סך הכל משוקלל 23.71% . 3. בישיבה מיום 5.9.06 ביקשה הוועדה המחוזית בדיקת EMG של יד ימין והודיעה שתסיים את הדיון בענינו של המערער עם קבלת התוצאות. בישיבה שלאחר מכן ביום 23.11.06 הוועדה עיינה בתוצאות כל הבדיקות השונות, שמעה שוב את תלונות המערער והמערער נבדק. 4. המערער ערער לוועדה הרפואית העליונה בנושא האורטופדי, וזו דנה בענינו ביום 8.5.07. בפני הוועדה הרפואית העליונה הונחה חוות דעתו של ד"ר אנג'ל מיום 2.5.07. הוועדה הרפואית העליונה קבלה את הערעור לענין עמוד שדרה צווארי וקבעה את נכותו של המערער בפגימה זו בשיעור של 10%. הוועדה דחתה את הערעור בקשר לכתף ימין, לעמוד שדרה מותני ולעמוד שדרה גבי. 5. החלטה זו היא הבסיס לערעור בפני, כאשר הערעור מתייחס בקשר לכתף ימין, בקשר לעמוד שדרה מותני וגבי. 6. הוועדה הרפואית העליונה שמעה את נימוקי הערעור מפי ב"כ המערער ושמעה את תלונות המערער. המערער נבדק. בפרוטוקול הבדיקה של כתף ימין נרשם כך: "בלט קל ביותר של הקצה הלטרלי של הקליביקולה באיזור מפרק AC. יציבות מפרק תקינה במבחן "פסנתר" אין רגישות על פני ACJ. טווח תנועות הכתף הימנית מלא. מלווה בכאבים בקצה הטווח. מצביע על איזור הכאב על פני עצם השכמה הימנית בלבד". בצילום כתף נמצאה סובליקסציה מזערית (בדרגה של 1-2 מתוך 4) של מפרק AC. במיפוי עצמות מיום 8.6.04 נראית קליטה מוגברת בקליביקולה מימין. בדיקות אולטראסאונד של כתף ימין מיום 30.6.06 ומיום 16.3.07 לא הדגימו נוזל בגידים, מבנה מפרק AC תקין וגיד אינפראספינטוס צר מהרגיל. הוועדה מצאה כי הכאבים באזור השכמה ואלו שבאים לביטוי בעת הנעת הכתף מקורם בכאב הרדיקולרי וכלולים בנכות זאת. הוועדה לא קיבלה את ממצאיו של ד"ר אנג'ל בנושא מפרק AC שנמצא תקין בבדיקות הדימות וכן בבדיקה הקלינית. הוועדה לא מצאה לנכון להעלות את שיעור הנכות והשאירה על כנה את קביעת הוועדה המחוזית, דהיינו לפי סעיף 35 (4) א - כאבים כרוניים מתועדים ללא ממצא אורגני וללא הגבלה בתנועות. 7. לכאורה עולה, כי תוצאות בדיקות שונות הדגימו בלט קל ביותר של הקצה הלטרלי של הקליביקולה באיזור מפרק AC, סובליקסציה מזערית במפרק AC וקליטה מוגברת בקליביקולה מימין. המערער מבקש לטעון, כי אלו ממצאים אורגניים ולפיכך סעיף הנכות שנבחר איננו תואם את מצבו של המערער. כל זאת לגבי כתף ימין. 8. לגבי עמוד שדרה מותני וגבי - בבדיקה נמצאו תנועות מלאות ללא כאב. בצילום עמוד שדרה גבי מיום 23.1.06 נראית קיפוזיס קלה, אין לראות סימני שברי דחיסה בחוליות גביות. EMG מיום 3.10.06 - מראה פגיעה שורשית בחוליות L4-L7 מימין ללא סימני דנרווציה פעילה. אין עדות לפגיעה חשמלית ברורה בעצבים. מיפוי עצם הראה קליטה בחוליה גבית ראשונה בלבד ונמצא לכך הסבר בבדיקת CT של בית החזה. הוועדה לא מצאה לנכון להעלות את שיעור הנכות והשאירה על כנה את קביעת הוועדה המחוזית, דהיינו לפי סעיף 37 (2) (ג) 1 - כאבים כרוניים מתועדים ללא ממצא אורגני וללא הגבלת תנועות. 9. המערער טוען, כי הממצאים האורגניים שנמצאו בעמוד שדרה מותני הינם קיפוזיס קלה ופגיעה שורשית בחוליות L4-L7 ולכן סעיף הנכות שנבחר איננו תואם את מצב המערער. עוד טוען המערער לממצא של קליטה בחוליה גבית עליונה. טענה נוספת של המערער שתידון בנפרד מתייחסת לאי אימוץ מסקנות ד"ר אנג'ל לגבי שברי דחיסה. 10. כלל הוא, כי גם אם קיים ממצא אורגני כזה או אחר, לא נשללת האפשרות לעשות שימוש בסעיף המציין "ללא ממצא אורגני", וזאת כאשר אותו ממצא איננו גורם להפרעה כלשהי. כוונת הסעיף היא שתינתן משמעות רק לממצא אורגני שיש לו השלכה על המצב הרפואי. וראו לענין זה רע"א 10629/04 אזולאי נ' קצין התגמולים, אתר נבו, סעיף 5 לפסק הדין: "השאלה אם קיים ממצא אובייקטיבי לצורך סווג הפגימה היא שאלה שברפואה. וכך, השאלה האם ממצאי בדיקה קלינית או ממצאים הנובעים מבדיקות רנטגן או בדיקות הדמיה הינם ממצאים אובייקטיבים לצורך ענין מסויים היא ענין שבמומחיות מקצועית שברפואה. דרך כלל, שאלה זו לא תעמיד סוגיה שבמשפט אשר בגינה נתונה זכות ערעור לבית המשפט המחוזי השמורה לשאלות משפטיות בלבד". ענין שברפואה נתון עקרונית לשיקול דעת הוועדה הרפואית ואיננו נשוא ערעור בפני בית המשפט המחוזי. 11. במקרה כגון זה, כאשר ועדה רפואית קובעת דרגת נכות המתבססת על העדר ממצא אורגני (או העדר ממצא אובייקטיבי) קיימת לוועדה חובת נימוק ולו בקצרה מהו הטעם לקביעתה. זאת אם מתוך תוצאות הבדיקות השונות עולים לכאורה ממצאים כלשהם. וראו פסק דין אזולאי הנ"ל: "... כאשר וועדה רפואית קובעת דרגת נכות המתבססת על העדר ממצא אובייקטיבי עליה לנמק - ולו בקצרה - את הטעם שבגללו קבעה שנעדר ממצא אובייקטיבי בין ממצאיה. זאת במיוחד מקום שנערכה למבקש בדיקה קלינית, והוצגו צילומי רנטגן אשר נסקרו לפריטיהם, ואשר גילו ממצאים רפואיים כאלה ואחרים. ראוי הוא כי המבקש וכן גורם בפניו עומדת החלטת הוועדה למבחן הביקורת, יוכלו להבין אל נכון מדוע ממצאי הבדיקה הקלינית וממצאי צילומי הרנטגן לא סיפקו ממצאים אובייקטיבים אשר הצדיקו קביעת נכות גבוהה יותר...". 12. בענין כאן, בעוד שקיים נימוק והסבר מפורש של הוועדה לגבי עמוד השדרה הגבי והמותני, הרי שחסר הסבר כזה לגבי כתף ימין. 13. לגבי עמוד השדרה הגבי קבעה הוועדה כי אין כל ממצא, שכן הקליטה בחוליה הגבית העליונה מוסברת על רקע CT של בית החזה. הוועדה לא קיבלה את ממצאי ד"ר אנג'ל לגבי שברי דחיסה והיא איננה חייבת לקבל ממצאים כפי שפורשו על ידי מומחה מטעם המערער. וראו לענין זה רעא 9737/03 זיגלמן נ. משרד הבטחון אתר נבו - "השאלה כיצד תקבע הועדה הרפואית את ממצאיה, אם תסמוך את קביעתה על בדיקת M.R.I, על בדיקות עזר אחרות, או על ממצאי הבדיקה הקלינית, כיצד תשקלל את כלל הממצאים שבידה ואיזה משקל תייחס לכל אחת מהבדיקות, הוא ענין רפואי מובהק הנתון לשיקול דעתה של הועדה הרפואית. בענין זה בית המשפט לא ישים שיקול דעתו במקום שיקול דעתה המקצועי של הוועדה הרפואית. יתרה מזו, בהיותו של ענין זה נושא רפואי מובהק, קביעה רפואית מסוג זה גם אינה מקנה, על פי ס' 12 א לחוק הנכים, זכות ערעור על ממצאי הועדה הרפואית לבית המשפט". לגבי עמוד השדרה המותני - הוועדה הסבירה שאין הגבלה בתנועות הגב התחתון ובבדיקה הקלינית לא מצאה כל עדות לפגיעה שורשית וגם ד"ר אנג'ל לא מציין ממצאים כאלו. המלצתו לנכות של ד"ר אנג'ל מסתמכת על ממצא מעבדתי בלבד (EMG) ולדעת הוועדה אין לפסוק בגין ממצאים אלו נכות תפקודית. 14. כאמור, באשר לעמוד שדרה מותני וגבי נמקה הוועדה מדוע הממצאים שנמצאו אינם ממצאים אורגניים לענין קביעת הנכות על פי התקנה. הסבר כזה חסר לגבי כתף ימין. 15. לפיכך, הוועדה הרפואית העליונה תחזור ותציין מהם נימוקיה לכך שממצאים לגבי כתף ימין (כפי שמצויין בסעיף 7 לעיל), אינם מהווים ממצא אורגני לפי תקנה 35 (4) א ולצורך השימוש בתקנה זו. 16. שאר טענות המערער נדחות. 17. תיקו הרפואי של המערער מוחזר במעמד הדיון לידי ב"כ המשיב. שירות צבאיעררועדה מחוזית לתכנון ובניהצבאנכותבניה