פיצוי על טעות בעיקול

להלן פסק דין בנושא פיצוי על טעות בעיקול: פסק דין לפניי תביעה לתשלום 17,800 ₪ כפיצוי בגין עוגמת נפש שנגרמה לתובע בשל עיקול שהוטל על חשבון העו"ש שלו ללא הצדקה. רקע וטענות הצדדים 1. לתובע חשבון עו"ש בבנק לאומי לישראל, סניף המלך ג'ורג' שבירושלים (להלן: "החשבון"). 2. הנתבעת נקטה בהליכי הוצאה לפועל בגין שיק בסך 5,000 ₪ שנמשך ע"י ביטון אבי ולואיסה שהם תושבי חוץ ולא נפרע. השיק היה משוך על חשבון בבנק הפועלים בסניף כספי נשרים 5 שבירושלים. 3. הליכי ההוצאה לפועל נפתחו ביום 21/11/06 ע"י הנתבעת. 4. לבקשת הנתבעת אישר ראש ההוצאה לפועל לעקל את הכספים הנמצאים בחשבון הבנק של התובע. בדיעבד התברר שמדובר בטעות והוא איננו מושך השיק. 5. טענת התובע שהתרשלותה של הנתבעת גרמה לטעות. רשלנותה מתבטאת בכך: א. שהגישה שאילתא למשרד הפנים לאיתור פרטיו של "ביטון אברהם". היא קיבלה מאות שמות ממשרד הפנים ומתוכם בחרה באופן אקראי לפעול נגדו. ב. היא התעלמה מהעובדה שהתובע אינו תושב חוץ ושכתובתו שונה מהכתובת המופיעה על גבי השיק. ג. היא לא פנתה אליו ולא יצרה עמו קשר טלפוני למרות שפרטיו נמצאים במדריך הטלפונים בטרם נקטה בהליכי ההוצאה לפועל. 6. כפועל יוצא מרשלנות הנתבעת עוקל חשבונו בבנק. רמת הסיכון שלו בעיני הבנק עלתה. כתוצאה מכך נמנעה ממנו האפשרות לקבל הלוואות ולבצע פעולות עסקיות אחרות. 7. משהתבררה הטעות פנה התובע לנתבעת והעמיד אותה על טעותה. זאת סירבה להפסיק את ההליכים נגדו, והוא נאלץ לערב עו"ד מטעמו שבעקבות פעולתו הפסיקה הנתבעת את ההליכים נגדו ביום 19/02/07. 8. הנתבעת הסתפקה במכתב התנצלות לקוני בו כתבה שאם קבלת הודעתו של התובע היא תיקנה את הטעות והיא מצרה על אי הנעימות שנגרמה. 9. התובע תובע 17,800 ₪ בגין עוגמת הנפש שגרמה לו הנתבעת בהליכי הוצאה לפועל שפתחה נגדו בטעות. 10. הנתבעת מודה בעובדה וטוענת שמדובר בטעות בתום לב. עוד היא טוענת שכאשר פנה לראשונה התובע אליה ביום 19/02/07 והעמידה על טעותה היא ביקשה מייד מראש ההוצאה לפועל למחוק מתיק ההוצאה לפועל את תעודת הזהות של התובע ולבטל נגדו את ההליכים. 11. ההליכים נגד התובע החלו ביום 28/01/07 והופסקו ביום 19/02/07, בנסיבות אלה העמדת התביעה על סך 17,800 ₪ מוגזמת. דיון 12. התובע לא הוכיח שנגרם לו נזק מיוחד. לא הוכח שביקש הלוואות או שנמנע ממנו לבצע פעולות עסקיות כלשהן בשל העיקול. עם זאת ברור שלתובע נגרמה עוגמת נפש בשל העובדה שנפתחו כנגדו הליכי הוצאה לפועל וחשבונו עוקל ללא הצדקה, ושנאלץ לפעול להסרת העיקול. טעותה של הנתבעת הייתה נמנעת אם לפני הטלת העיקול הייתה מבררת ביסודיות את פרטי מושך השיק. מהראיות עולה שהנתבעת פעלה במהירות סבירה לתיקון הטעות. 13. משלא הוכח נזק מיוחד, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך 1500 ₪ עד ליום 1/10/08 בגין עוגמת הנפש. אם לא ישולם הסכום עד למועד הנ"ל תוסיף ותשלם הנתבעת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל. 14. בהתחשב בסכום התביעה הגבוה והתוצאה אליה הגעתי אין צו להוצאות. 15. לצדדים הזכות לבקש רשות ערעור מבית המשפט המחוזי תוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין.עיקולפיצויים