תביעה נגד חברת הובלות על אובדן תכשיטים

להלן פסק דין בנושא תביעה נגד חברת הובלות: פסק דין 1. התובעת, עורכת דין במקצועה, הגישה תביעה כנגד הנתבעת. הנתבעת חברה בע"מ,עוסקת בהעברת דירות, משרדים וכיו"ב. 2. הנתבעת התחייבה, כנגד תשלום סך של כ- 4,200 ₪, לארוז ולהעביר את תכולת בית משפחת התובעת וזאת ביום 14.8.02 . התובעת שכרה את שירותי הנתבעת,שהיו יקרים באופן ניכר משירותי מובילים אחרים, וזאת לאחר שהנתבעת הצהירה בפני התובעת ובעלה כי יש לה ידע, נסיון וכשורים מעולים , כי הינה חברה אחראית,אמינה ומקצועית וכי עובדיה הינם אנשי מקצוע אמינים. כן הובטח לתובעת כי את העבודה יבצע צוות בן כ- 4 עובדים, אשר בראשם יעמוד מנהל עבודה , אשר יש לו נסיון רב בביצוע עבודות אלה ובפיקוח עליהן. 3. עובדי הנתבעת החלו באריזת חפצי הבית . אחד העובדים נכנס לחדר השינה והחל במלאכת אריזת תכולת החדר לארגזים.במהלך עבודתו,הכניס העובד לארגז מספר קופסאות נוי. לאחת הקופסאות הכניסה התובעת, עוד קודם לכן, את תכשיטיה לרבות צמיד זהב וכן שרשרת זהב.אותו עובד שהעיד בפני , לא אמור היה לדעת מה מכילה הקופסה. לטענת התובעת, מרבית הזמן, אך לא כולו, שהתה עם העובד בחדר השינה על מנת להנחותו באשר לאופן האריזה וכיו"ב. לטענת העובד, התובעת שהתה עמו כל העת בחדר והוא לא ידע ולא יכול היה לדעת מה מכילה הקופסא. עוד באותו הלילה הושלמה העברת התכולה לבית החדש, התובעת ובני משפחתה פרקו, עוד באותו לילה, חלק מהארגזים אשר תכולתם היתה דרושה להם . 4. למחרת בבוקר, עת נערכה התובעת לצאת לעבודתה , ביקשה התובעת לענוד חלק מתכשיטיה, לרבות הצמיד והשרשרת, ולתדהמתה גילתה כי שני תכשיטים נעלמו מהקופסא. חיפושי התובעת אחר התכשיטים לא עלו יפה ועל כן היא התקשרה למנהל הנתבעת והודיעה לו על אובדן התכשיטים. 5. לטענת התובעת, הנתבעת הפרה את התחייבותה כלפיה, להעביר את מלוא תחולת הבית ולעשות כן תוך פיקוח מנהל העבודה, ומשלא העבירה את התכשיטים- הפרה את התחייבותה ועל כן עליה לפצותה בשווי התכשיטים המוערך בסך של כ- 2,600 $. מאחר והמעבר לבית החדש בוצע על מנת לבצע עבודות שיפוץ בבית ממנו הועברה התכולה, בצעה התובעת, לאחר זמן מה, את אותה פעולה, אך הפעם באמצעות חברת הובלה אחרת אשר מסרה בידיה מסמך בו פורטו הנחיות בכל הנוגע להעברת התכולה וכל הקשור בה, וכן מסמך נוסף בו פורטה אחריות החברה, גבולותיה, הכיסוי הביטוחי, אי מתן אחריות לכספים, תכשיטים וכיו"ב, ומתן אפשרות ללקוח להרחיב את הכיסויים באמצעות סוכן הביטוח של אותה חברת הובלה. מסמך דומה, או אחר, לא נמסר לתובעת ע"י הנתבעת. 6. הנתבעת דחתה את טענות התובעת, טענה כי עובדיה לא ידעו ולא יכלו לדעת מה מכילה הקופסא , כי התובעת נכחה כל העת בחדר השינה וכי העובד סגר בנוכחות התובעת,את הארגז בו הונחה הקופסא. כן נטען כי מנהל העבודה הורה לתובעת, עם הגיעו לבית, כי עליה לארוז בעצמה את דברי הערך . אין מחלוקת כי התובעת לא נדרשה לקחת עמה את אותם דברי הערך . כל שטוענת הנתבעת הוא כי התובעת נדרשה לארוז את דברי הערך - פעולה ששוכנעתי כי אכן בוצעה ע"י התובעת. 7. העידו בפני התובעת, העובד שארז את חדר השינה , מנהל העבודה ומנהל הנתבעת . העובד זכר את קופסת הנוי אף כי היו מספר קופסאות נוי והוא , משום מה, ידע לזהות לאיזו קופסת נוי מתכוונת התובעת. 8. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים הגעתי למסקנה כי הנתבעת הפרה את התחייבותה כלפי הנתבעת ,שכן לא עבירה לתעודתם את התכשיטים. עדות העובד בענין זה לא עוררה בי אמון, מה גם שטענתו כי התובעת שהתה עמו כל העת בחדר השינה אינה סבירה בעיני. מוזר בעיני כי העובד ידע לזהות לאיזו קופסת נוי הכוונה, וזאת מבלי שתכולת הקופסאות היתה אמורה להיות ידועה לו. עדות התובעת היתה ברורה אמינה ואני מקבלה במלואה. 9. לא נטען ולא נדרשתי לשאלה כיצד "נעלמו" התכשיטים ואין סוגיה זו רלבנטית לצורך הכרעתי שכן די בכך שהנתבעת, בסופו של דבר, לא מלאה אחר התחייבותה, דהיינו להעביר את מלוא התכולה, לרבות התכשיטים, לביתה החדש של התובעת. אף כי הנתבעת לא העלתה את הטענה כי יש להטיל על התובעת רשלנות תורמת לאובדן התכשיטים, וזאת נוכח העובדה שהיא לא נטלה עמה את התכשיטים, - החלטתי לדון , ביוזמתי, בטענה זו וזאת מאחר והמדובר בבית משפט לתביעות קטנות ולאור העובדה שהתובעת עורכת דין. ברם, גם לאחר ששקלתי את הטענה הגעתי למסקנה כי יש לדחותה, לאור האמור להלן. לא נטען ע"י הנתבעת, כי התובעת נדרשה לקחת עמה את התכשיטים, אלא כי נדרשה לאורזם בעצמה . מאחר ושוכנעתי כי כך נהגה התובעת הרי שהיא מלאה אחר הוראות הנתבעת. 10. הוכח בפני כי שווי התכשיטים הינו 12,480 ₪ נכון למועד הגשת התביעה. 11. אשר על כן אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 12,480 ₪ כשסכום זה צמוד למדד ונושא ריבית כחוק מיום 13.11.02 ועד התשלום המלא בפועל והוצאות משפט, לרבות אגרה, בסך כולל של 600 ₪ כשסכום זה צמוד למדד ונושא ריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. פסק הדין ישלח לצדדים בדואר. רשות ערעור תוך 15 יום לביהמ"ש המחוזי.הובלותתכשיטים