ההבדל בין פטור מאגרה לבין פטור מערבון

המבקש פטור מאגרה או פטור מהפקדת ערבון, חייב להוכיח את חוסר יכולתו הכלכלית בענין זה, ובנוסף במצטבר להראות, כי לבקשה למתן רשות ערעור יש סיכוי להתקבל. בעוד שעם מתן פטור מתשלום אגרה עלול לחסום את הגישה לשערי ביהמ"ש, הרי בנושא הפקדת ערבון ישנם שיקולים נוספים - יש להתחשב בהפסד שעשוי להיגרם לנתבע או למשיב, אם התביעה תידחה או ידחה הערעור ולא יהיה לו ממה לגבות את הוצאותיו. להלן החלטה בנושא ההבדל בין פטור מאגרה לבין פטור מערבון: החלטה 1. המבקשת הגישה בקשת רשות ערעור על החלטת כב' ראש ההוצל"פ באילת (השופטת בלטמן קדראי) בתיק הוצל"פ 7- 05-2300195, שם נקבע: "הזוכה (המבקשת - נ.ז.) הגישה לביצוע פסק דין שכבר שונה, כאשר פסיקת ההוצאות שהתבקשה אכיפתה בוטלה. מורה לפיכך, על סגירת תיק ההוצל"פ. מורה על חיוב הזוכה בהוצאות החיוב, בסך 1,000 ₪." בבש"א 4157/05 מבוקש לפטור את המבקש מהפקדת ערבון, ובבש"א 4153/05 מבוקש לפטור את המבקש מתשלום אגרה. המשיב 1 - היועמ"ש, דן בתגובתו בשאלת הסמכות העניינית ובמצבה הכלכלי של המבקשת ובתגובתו השניה השאיר את השאלה אם לפטור את המבקש מתשלום אגרה לשיקול דעת ביהמ"ש והודיע שאין לו עמדה בשאלת הפטור מערבון, שכן ענין זה לא נוגע לקופת הציבור. בא כוח המשיבים 2 ו - 3, מתנגד למתן פטור מתשלום אגרה ולמתן פטור מהפקדת ערבון 2. לאור עמדת בא כוח היועמ"ש, ולאור הנטען בבקשה והמסמכים המצורפים ולאור העובדה שגם בתגובת בא כוח המשיבים 2 ו - 3 אין התייחסות לחוסר יכולתה של המבקשת לשלם אגרה, או להפקיד ערבון, אני יוצא מנקודת הנחה שאכן זהו המצב העובדתי. 3. המבקש פטור מאגרה או פטור מהפקדת ערבון, חייב להוכיח את חוסר יכולתו הכלכלית בענין זה, ובנוסף במצטבר להראות, כי לבקשה למתן רשות ערעור יש סיכוי להתקבל. בעוד שעם מתן פטור מתשלום אגרה עלול לחסום את הגישה לשערי ביהמ"ש, הרי בנושא הפקדת ערבון ישנם שיקולים נוספים ובענין זה נפסק: בש"א 329/90 אברך נ' גרוגר, פ"ד מד (2) 383: "שונה המצב ככל שמדובר בהפקדת ערבון, אשר נועד לא לפתיחת שערי ערכאת הערעור בפני המערער,אלא להבטחת המשיבים, המוטרדים לדיון נוסף בפני ערכאת הערעור, שאם הערעור יידחה לא יצאו נפסדים בשל חוסר יכולתם לגבות את ההוצאות שייפסקו לטובתם, אם ייפסקו, לכשהערעור יידחה, וזאת על שום שהמערער הופטר מהפקדת ערבון. מטעם זה אין הרשם יכול לפטור את המערער מהפקדת ערבון כפועל יוצא מובן מאליו מהפטור שניתן מתשלום האגרה, ועליו לשקול שיקולים נוספים, לאחר שישמע את עמדת המשיבים." "לפיכך, במיוחד כשמדובר בערעור על פסק דין של דרגה ראשונה - פסק דין מנומק ומפורט - ראוי שתיבחן ותישקל בכובד ראש שאלת סיכויי ההצלחה בערעור." ע"א 6517/00 בניטה נגד עמותת שערי ציון, תק - על(3), 2574: ".. מחובת הערבון עלול להעיק על בעל הדין האחר באותה מידה שהטלת הערבון מכבידה על המבקש. תחושת הקיפוח, היא עצמה, אינה גלגל מניע למתן פטור, הואיל והערבון נועד לאזן בין האינטרסים של בעלי הדין הניצים, ולמנוע קיפוח בכיוון אחר. פטור ממתן ערבון, עלול לסגור את שערי בית המשפט בפני המשיב, אשר עלול להתקשות לגייס את סכומי הכסף הנחוצים לצורך ייצוגו בבית המשפט. משטר איזון זה - הצבת זכות הגישה של המערער מול זכותו של המשיב - מעצים את הנטל המוטל על המבקש פטור מערבון, לעומת המבקש פטור מאגרה. שיקולי האיזון בין בעלי הדין מחייבים במקרה הראשון, את העלאת רף הדרישות..." ראה גם בש"א 4735/91 מוצרי הדר ישראליים בע"מ נגד יפים מוצרי הדר בע"מ ואח', פ"ד מה (5) 867, ובש"א 367/89 פרנק בית הול נגד דננברג פ"ד מג (4) 186. בש"א 3977/04 יצחק קבסא ואח' נ' בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ . תק-על 2004(3), 208 ,עמ' 209 מפי כב' שופט ריבלין: "השיקולים המתחרים המרכזיים המנחים את בית המשפט בשאלת מתן פטור מהפקדת עירבון הם שניים: האחד, כי אין לחסום בפני תובע או מערער את שערי בית המשפט, אך משום שהוא דל באמצעים ואינו יכול לעמוד בהוצאות הכספיות הכרוכות בהליך. השני, כי יש להתחשב בהפסד שעשוי להיגרם לנתבע או למשיב, אם התביעה תידחה או ידחה הערעור ולא יהיה לו ממה לגבות את הוצאותיו (ראו רע"א 377/87 חליל ג'נחו נ' וויבהו א.ב.ה., פ"ד מא(4) 522). " 4. העובדות העולות מהמסמכים שהוצגו בפני, לכאורה, מצביעות על כך שהמבקשת הגישה לביצוע לתיק ההוצל"פ באילת, פסק דין שניתן על ידי כב' השופט שמעון שר בתיק א' 3738/01 בבימ"ש השלום בעכו ביום 3.6.04, בהעדר המשיבים 2 ו - 3, אשר דחה את תביעתם וחייבם לשלם למבקשת הוצאות בסך 4,000 ₪. ביום 21.10.04, התקיים דיון בבית המשפט השלום בעכו, בו נשמעה בקשת המשיבים 2 ו- 3 לבטל את פסק הדין ובסוף הדיון ניתנה החלטה: "אם כך, אין טעם בביטול פסק הדין, למעט ענין ההוצאות אשר מבוטלות בזאת (ההדגשה אינה במקור - נ.ז.) ...במידה ויסתבר כי חברת עמיגור לא תמצא כל ליקוי בביתה של הגב' בן שבת, אזי ישולמו הוצאות בסך 1,000 ₪ לגב' בן שבת על דיון זה, ולמר בן שבת 500 ₪ בעבור יום עבודה." 5. לטענת המבקשת, ההחלטה המקורית מיום 21/10/04 היתה שונה והמילים: למעט ענין ההוצאות אשר מבוטלות בזאת (ההדגשה אינה במקור - נ.ז.) לא מופיעות בה, ולכאורה על כן, מדובר בזיוף ועל כן גם התלוננה במשטרה. אך במשטרת אילת לא היו מוכנים לקבל את תלונתה והיא תגישה באילת. לאור הדברים הנ"ל הוריתי למזכירות בית המשפט לשלוח עותק מההחלטה הנ"ל לבית משפט זה. מזכירות בית המשפט בעכו שלחה לבית משפט זה בפקסימיליה עותק מהחלטה ובעותק זה שהוא עותק מתיק בית המשפט לבית משפט השלום בעכו מופיעות המילים: "למעט ענין ההוצאות אשר מבוטלות בזאת". לאור העובדה שבתיק בית המשפט כך נרשם טענת המבקשת שההוצאות לא בוטלו, בעייתית לכאורה, בלשון המעטה. 6. על האמור יש להוסיף, כי ב"כ המשיבים 2 ו- 3 צירף לתגובתו בבש"א 4153/05 הודעה מתיק ההוצל"פ אליו ובו נרשם כי תיק ההוצל"פ נסגר מהסיבה: "בקשת הזוכה" (המבקשת שבפני - נ.ז.). 7. לאור האמור, סיכויי הבר"ע נראים קלושים. הבקשות לפטור מתשלום אגרה והפקדת עירבון נדחות. העירבון יעמוד על סך של 3,000 ₪. האגרה והעירבון ישולמו בתוך 30 יום שאם לא כן תמחק הבר"ע. אגרהפטור מאגרהערבון