תצהיר תמיכה בבקשה לתיקון כתב תביעה

מבחינה צורנית, קשה לתיקון כתב תביעה אמורה להיתמך בתצהיר תמיכה, במסגרתו יובהר פשר הצורך בתיקון. מגמת בתי המשפט בכל הנוגע לתיקון כתבי טענות היא מקלה למדי, ובית המשפט ייטה להתיר את התיקון המבוקש בכפוף לתוצאת האיזון בין אינטרסים שונים- התנהגות הצד העותר לתיקון כתבי טענותיו, מידת הצורך בתיקון, השלב שאליו הגיע הדיון והסיבה שבגינה הוגשה הבקשה במועד שבו הוגשה. בנוסף, נקבע, כי התרת התיקון כפופה גם להוראת תקנה 149 לתקנות סדר הדין האזרחי והפסיקה הנלווית לה, לפיהן בית המשפט לא יידון לאחר קדם המשפט, בכל בקשה שאותה ניתן היה להעלות בשלב קדם המשפט, אלא אם כן קיים טעם מיוחד המצדיק זאת. להלן החלטה בנושא תצהיר תמיכה בבקשה לתיקון כתב תביעה: החלטה התובעת מבקשת להתיר לה את תיקון כתב התביעה על דרך תיקון היצירות הנטענות כמפרות, המושמעות בחדר הכושר, שבתקופה הרלוונטית לתביעה, היה בבעלות הנתבעים. על פי כתב התביעה, התובעת מנהלת את זכויות היוצרים במוסיקה מוקלטת שהופקה על ידי חברות התקליטים הישראליות, הנתבעת 1 היא חברה שבבעלותה מכון כושר ברחוב דיזנגוף בתל אביב והנתבעים 2-4 הם בעלי מניות בנתבעת 1 ומנהלים את חדר הכושר בפועל. התובעת טענה, כי הנתבעים משמיעים או מתירים השמעה של מוסיקה מוקלטת, שלתובעת זכויות בה, במסגרת פעילותו השוטפת של מכון הכושר, וזאת ללא קבלת הרשאה כדין מאת התובעת או מאת מי מבעלי זכויות היוצרים בקלטות. התובעת טענה, כי פניותיה לנתבעים לא הועילו, והנתבעים לא הסדירו הרשאה כדין מאת התובעת להשמעה פומבית של מוסיקה מוקלטת, שלתובעת זכויות בה, במכון הכושר, עבור שנת 2004. לטענת התובעת, ביום 4/8/04 הקליט נציג מטעם התובעת הקלטה מדגמית בחדר הכושר, המעידה כי הנתבעים משמיעים במכון הכושר מוסיקה כאמור. בסעיף 17 לכתב התביעה אוזכרו ארבעה שירים, מבין אלה שהושמעו במכון הכושר- (א)" Black or White"- מייקל ג'קסון; (ב)"מסמרים ונוצות"- מיכה שטרית; (ג) "מה שיותר עמוק יותר כחול"- להקת תמוז; (ד)" Romeo And Juliet“- Dire Straits. לכתב התביעה צורפו צילומי התקליטורים הרלוונטיים, שעל גביהם מופיעות היצירות שהוקלטו והושמעו במכון הכושר. התובעת ציינה, כי בדיקה זו היא מדגמית בלבד, ובמכון הכושר מושמעות באופן פומבי ותדיר יצירות נוספות, שלתובעת זכויות יוצרים בהן. בבקשה הנוכחית נטען, כי בטרם נערכו תצהירי העדות הראשית, ביצע מומחה מטעם התובעת פענוח מחדש של ההקלטה, שהעלה כי במועד ההקלטה הושמעו שירים שונים במקצת מאלו שאוזכרו בכתב התביעה. (א) "נערת הרוק"- ריקי גל; (ב) "כהה כהה"- שלום חנוך; (ג) "Romeo&Juliet" - Dire Straits התובעת מבקשת לתקן את כתב התביעה כך ששירים אלה יופיעו חלף השירים המופיעים בסעיף 17 לכתב התביעה הנוכחי (ניתן להיווכח, כי השיר Romeo & Juliet מופיע בשני הנוסחים). כידוע, מגמת בתי המשפט בכל הנוגע לתיקון כתבי טענות היא מקלה למדי, ובית המשפט ייטה להתיר את התיקון המבוקש בכפוף לתוצאת האיזון בין אינטרסים שונים- התנהגות הצד העותר לתיקון כתבי טענותיו, מידת הצורך בתיקון, השלב שאליו הגיע הדיון והסיבה שבגינה הוגשה הבקשה במועד שבו הוגשה. בנוסף, נקבע, כי התרת התיקון כפופה גם להוראת תקנה 149 לתקנות סדר הדין האזרחי והפסיקה הנלווית לה, לפיהן בית המשפט לא יידון לאחר קדם המשפט, בכל בקשה שאותה ניתן היה להעלות בשלב קדם המשפט, אלא אם כן קיים טעם מיוחד המצדיק זאת (ראו בש"א 241/03 (נצרת), ת"א 516/99 רחמים רחמים ובניו נ' המועצה המקומית יבנאל (17/11/03) והאסמכתאות הנוספות המאוזכרות שם). מבחינה צורנית, בקשה לתיקון כתב תביעה אמורה להיתמך בתצהיר, במסגרתו יובהר פשר הצורך בתיקון (מ' קשת, הזכויות הדיוניות וסדר הדין המשפט האזרחי, כרך א', עמ' 518). בענייננו, בקשת התובעת לא נתמכה בתצהיר, והיא הוגשה למעלה משלוש שנים לאחר הגשת התביעה המקורית, ולאחר שתם קדם המשפט, ואין ספק, כי בכך קיים פגם דיוני לא מבוטל, המצדיק אולי, מבחינה פורמלית טהורה, את דחיית הבקשה. עם זאת, אין להתעלם מכך שהתיקון המבוקש הוא עובדתי בעיקרו, ונסב על שמות השירים שהושמעו בחדר הכושר, כך שאין המדובר בתיקון דרסטי או בתיקון של טענות עובדתיות מורכבות, ולא צפוי שינוי מהותי בסוגיות הניצבות לדיון, או בהיקף המחלוקת. לפיכך, גובר בענייננו האינטרס של התובעת, שלא תימנע ממנה טענה עובדתית "אמיתית", על פני אינטרס הנתבעים שלא להרחיב את יריעת הדיון שלא לצורך (רע"א 735/02 בנין בר נ' מגבר יועצים בע"מ, תק-על 2002(2) 649). התובעת הגישה תצהירי עדות ראשית מטעמה, המבוססים על ההפרות הנטענות בשלוש היצירות נשוא כתב התביעה במתכונתו המתוקנת המבוקשת. כלומר, התובעת למעשה "עשתה דין לעצמה" והגישה תצהירי עדות ראשית בהם גלום התיקון המבוקש, במקביל להגשת בקשת התיקון, ומן הראוי היה להימנע גם מכך. עם זאת, מאחר שתיקון שמות השירים שהושמעו בחדר הכושר אינו בגדר תיקון דרסטי או רחב היקף, הרי שאיזכור השמות ה"נכונים" בתצהירים, חלף השמות שאוזכרו בכתב התביעה, אינו יוצר שינוי חזית וממילא אין בו, בפני עצמו, בכדי למנוע את תיקון התביעה. בהקשר זה, קיימת רלוונטיות לדברים שנאמרו ברע"א 2874/08 עיריית הרצליה נ' אברהם יצחק בע"מ (15/5/08)- "הגבול בין יריעת מחלוקת מפורטת יותר או פחות הוא גמיש, כמובן; וכל עוד באותה יריעת מחלוקת עצמה עסקינן, באותו סכום נתבע ובאותם יסודות של סיפור המעשה, ניתן לנתבע להתמודד עם פירוט פלוני או אלמוני, גם בעדויות עצמן או בתצהירי העדויות, תוך שבית המשפט עושה מלאכתו לשמור על הגינות כלפי כולי עלמא. כדברי המלומד קשת הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי, הלכה ומעשה, מה' 15, תשס"ז-2007, כרך א' 526: "כאשר הטענות והעדויות שהיו בפני בית המשפט לא חרגו מהנטען במפורש, וכל שנטען נועד אך ורק לאמת את העילה שנטענה במפורש, הרי עצם הזכרתן של עובדות נוספות כלשהן- אין בהן כדי ליצור 'שינוי חזית'...". מאחר שמדובר אך בתיקון שמות השירים הנטענים כמפרים, ולא מבוקש תיקון יתר העובדות הרלוונטיות לעילת התביעה כגון עצם ההפרה ומקום ההפרה, הרי שאין המדובר בהרחבת חזית, ובאותה מידה, גם לא בתיקון משמעותי או רחב היקף, המצדיק היצמדות לכללים פורמליים. הבקשה מתקבלת. כתב התביעה ייחשב כמתוקן בהתאם לתצהירי העדות הראשית. כתב ההגנה ייחשב כמתייחס לתביעה המתוקנת תוך שמירת הזכות להגיש כתב הגנה מתוקן בנושא התיקון. הנתבעים יגישו ראיותיהם תוך 60 יום. לאור הפגמים הדיוניים הלא מבוטלים, אני מחייב את התובעת בהוצאות בסך 5,000 ₪ + מע"מ, ללא קשר לתוצאת פסק הדין.מסמכיםתיקון כתב תביעהתצהיר תמיכהכתב תביעה