היתר נישואין של נערה בהריון

בבקשה למתן היתר נישואין על פי הפסיקה, על בית המשפט לשקול בראש ובראשונה את טובת הנערה. ביסוד מתן ההיתר עומדת, בעיקרו של דבר, טובת הנערה. עשויות להיות נסיבות, שבהן טובתה של זו תצדיק מתן ההיתר. הדבר כרוך בבשלותה, בנורמטיביות התנהגותה והתנהגות בן-זוגה, בגורמים סביבתיים ובשאר נסיבות, העושות את מתן ההיתר לחלופה הטובה ביותר מבחינתה. לעומת זאת, עשויות להיות נסיבות, בהן טובתה של הנערה- ואך הנערה ההרה- היא, שהיתר לא ינתן. כך הוא, בוודאי, כאשר הנערה אינה בשלה ואינה מתפקדת, והיא מצויה בעזובה ובמסגרת שבורה, חברה בעל עבר- ואולי גם עתיד- פלילי וכאשר שאר הנסיבות מצביעות על כך, כי החלופה הטובה ביותר מבחינתה של הנערה היא באי- מתן ההיתר ובדחיית ההכרעה בדבר נישואין עד שתתגבר. להלן פסק דין בנושא היתר נישואין של נערה בהריון: פסק דין 1. רקע- בפני בקשה למתן היתר נישואין על פי חוק גיל הנישואין תש"י-1950. את הבקשה הגישו אמה של הנערה אשר מדובר בנישואיה, והחתן המיועד, ואולם הנערה שותפה לבקשה. 2. הנערה, ילידת ינואר 1986, מצויה בתחילת חודש רביעי להריונה. המבקש כבן 19. בנה"ז מצויים בקשרי חברות מזה כ-4 שנים. לדבריהם הם תיכננו להינשא בכל מקרה, וההריון הקדים את תוכניותיהם אך במעט. 3. בנה"ז והמשפחה שכרו אולם שמחות והזמינו אורחים לחתונתם המתוכננת ליום 18.11.02, על כל הכרוך בכך, הם מבקשים להתיר להם להינשא כחודש וחצי בלבד לפני שימלאו לנערה 17 שנים, שאז אין היא נזקקת עוד לאישור בית המשפט, ועל מנת שמסיבת החתונה תערך לפני שדבר הריונה יהיה גלוי לעין כל. לדבריה, היא חשה בושה להינשא כאשר ההריון ניכר לעין. 4. התסקיר- התסקיר מתאר את משפחות המוצא של בני הזוג, ואת בני הזוג עצמם, והוא עגום ביותר. מוצאם של שני בני הזוג ממשפחות רב בעייתיות, ולא ניתן לצפות מהם לעזרה נפשית או כלכלית לזוג הצעיר בתחילת דרכו. 5. אביה של הנערה מרצה עונש מאסר בן 10 שנים בכלא ונותר לו לרצות עוד 4 שנים. אמה של הנערה אשה קשת יום, מובטלת, מצבה הכלכלי קשה והיא נעזרת בשירותי הרווחה בעזרה חומרית. 6. גם משפחתו של החתן מוגדרת כמשפחה רב בעייתית המטופלת על ידי לשכת הרווחה שנים רבות. 7. הנערה עצמה תוארה כמי שלא ביקרה בבי"ס באופן סדיר, מוכרת ברשויות הרווחה, איננה נמצאת במסגרת כלשהיא לפחות מיולי 2000. 8. החתן מתואר כמי שנפלט ממערכת חינוכית, הסתכסך עם החוק, השתמש בסמים. לדבריו, עם ההחלטה להינשא הפסיק את השימוש בסמים. כיום עובד 3 פעמים בשבוע בשכר 2,800 ₪ בלבד. לדבריו, מצא עבודה חדשה בשכר 4,500 ₪, דבר שלא אומת. 9. בתסקיר לא הובאו המלצות מפורשות לגוף הבקשה, ואולם מה שנכתב מדבר בעד עצמו. 10. בהתייחס לנערה נאמר בתסקיר: "התרשמתי מבחורה ילדותית הנמצאת כעת בשלב של גיל ההתבגרות, וממקום זה מתקשה להבין את המשמעות וההשלכות של נישואין והורות". 11. בפרק הסיכום בתסקיר נאמר: "העובדות המתוארות בתסקיר מצביעות על מערכות תוך משפחתיות סבוכות ומורכבות מאד. בני הזוג הציגו להתרשמותי תמונה שאינה לוקחת בחשבון בצורה ריאלית, את הצפוי להם כזוג, ותקופה קצרה לאחר מכן כהורים. אמא של ____ ואמא של 12. עמדת הפרקליטות - מתנגדת בנחרצות לבקשה. ב"כ הפרקליטות המציאה לעיון ביהמ"ש מרשם פלילי של המבקש. ממסמך זה עולות עבירות רבות וחמורות המיוחסות למבקש, עוד בהיותו קטין, בחלקם הורשע, ובחלקם טרם הורשע. מדובר בעיקר על עבירות אלימות קשות כגון התנהגות פרועה במקום ציבורי, היזק לרכוש במזיד, הצתה של מבנה במזיד, נסיון התפרצות למגורים, תקיפה בתנאים מחמירים, וכן עבירות רכוש, כגון- החזקת רכוש החשוד כגנוב, גניבה, הונאה בכרטיס חיוב, וכן חשד להחזקת סמים מסוכנים. 13. דו"ח יחידת הסיוע - לנוכח האמור לעיל, ובמיוחד לנוכח סערת הרוחות שפקדה את המשפחות בעת הדיון כאשר נשמעה עמדת הפרקליטות, ולאחר שנאמר לביהמ"ש כי איש לא שוחח עם הנערה ביחידות, נשלחו המבקשים ליחידת הסיוע אשר התבקשה לשוחח ביחידות עם הנערה והסביר לה את משמעות הכניסה למסגרת הנישואין, וכן לתת לביהמ"ש חוו"ד לגוף הבקשה. 14. גם יחידת הסיוע איננה מביעה עמדה חד משמעית. 15. במכתב יחידת הסיוע נאמר כי שני בני הזוג נחושים בעמדתם להינשא, והדילמה היא האם בנסיבות אלה יש טעם למנוע מהם לחגוג את נישואיהם בתאריך המקורי, כאשר רק כחודש וחצי מפרידים בין מועד זה לבין מועד הגעתה של הנערה לגיל 17, אז היא ממילא רשאית להחליט כטוב בעיניה. 16. דיון - אכן גילה הגבולי של הנערה מעמיד את ביהמ"ש בפני דילמה לא פשוטה. מחד, אין ספק כי בהתעלם מנושא הגיל (כה קרוב לגיל 17), כל הנתונים מטים את כף המאזניים לדחיית הבקשה. מאידך, מדובר במס' שבועות מועט עד הגיע הנערה לגיל 17, מס' שבועות זה מונע ממנה, מבחינת ראותה הסובייקטיבית, עריכת מסיבה כפי שהיא חולמת עליה, באולם, עם משתתפים רבים ושמלת כלה. להשקפת המבקשים, מניעת שמחה זו היא בגדר אטימות לב. 17. לאחר התלבטות רבה, הגעתי לכלל מסקנה כי אין מנוס מדחיית הבקשה. 18. על פי הפסיקה, על בית המשפט לשקול בראש ובראשונה את טובת הנערה. ר' לעניין זה ע"א 741/85 היועמ"ש נ' זהרה סקורה, פד"י ל"ט(4) 651:- "ביסוד מתן ההיתר עומדת, בעיקרו של דבר, טובת הנערה. אכן, עשויות להיות נסיבות, שבהן טובתה של זו תצדיק מתן ההיתר. הדבר כרוך בבשלותה, בנורמטיביות התנהגותה והתנהגות בן-זוגה, בגורמים סביבתיים ובשאר נסיבות, העושות את מתן ההיתר לחלופה הטובה ביותר מבחינתה. לעומת זאת, עשויות להיות נסיבות, בהן טובתה של הנערה- ואך הנערה ההרה- היא, שהיתר לא ינתן. כך הוא, בוודאי, כאשר הנערה אינה בשלה ואינה מתפקדת, והיא מצויה בעזובה ובמסגרת שבורה, חברה בעל עבר- ואולי גם עתיד- פלילי... וכאשר שאר הנסיבות מצביעות על כך, כי החלופה הטובה ביותר מבחינתה של הנערה היא באי- מתן ההיתר ובדחיית ההכרעה בדבר נישואין עד שתתגבר". 19. אין כל ספק כי טובת הנערה מחייבת אזהרתה בפני נישואי בוסר אלה, אשר לצערינו, אין סיכוי רב כי יעלו יפה. ר' ע"א 741/85, שם בסע' 2 לפסה"ד. 20. כיום, הנערה טוענת כי היא חפצה להינשא, ואולם היא מצויה בלחץ כבד מנשוא. היא בהריון, אך מתביישת בכך. החבר שלה לוחץ עליה להינשא לו. אמה לוחצת כי תינשא, האורחים כבר הוזמנו, וכך גם האולם והשמלה. 21. בסופו של דבר רק נימוק אחד עומד "לזכות" הבקשה, והוא האירוע שכבר תוכנן תחת לחץ ההריון שאמור להתגלות. עם כל הכבוד, נימוק זה איננו משרת את טובת הקטינה, ואיננו עומד בכל יחס לנימוקים כנגד מתן ההיתר. 22. לעניין זה נקבע בפסיקה כי עצם העובדה כי נעשו הכנות לנישואין אשר עלו ממון רב, אינה לכשעצמה טעם המצדיק מתן ההיתר. ר' ע"א 501/81 היועמ"ש נ' פלונית ואח' פד"י ל"ה(4), 430, סע' 5ד' לפסה"ד. 23. סמכותו של ביהמ"ש לשקול את טובת הנערה בהקשר הנישואין המוקדמים תפקע בעוד כחודש וחצי. אז תוכל הקטינה לבחור אם להינשא, אם לאו. עד אז מתפקידו של ביהמ"ש להזהירה כי הדבר איננו רצוי בשלב זה. ביהמ"ש לא יעשה את מלאכתו נאמנה באם יתיר את הנישואין, ובכך יגלה כביכול את דעתו כי עריכת נישואי בוסר אלה הינם צעד נכון, כאשר כל הסימנים מראים כי אין הדבר כך. 24. סוף דבר אני דוחה את הבקשה. 25. גם כך, אני ממליצה לבני הזוג בכלל, ולנערה בפרט, להתחיל בדחיפות בהליך טיפולי אשר בסיומו ישקלו בנה"ז פעם נוספת את החלטתם להינשא. פרטים באשר למסגרות המוצעות להליך זה ימסרו להם, לבקשתם, ע"י יחידת הסיוע. 26. למבקשים זכות ערעור לביהמ"ש המחוזי. היתר נישואיןנישואין / חתונההריון