נזקים בגלל ניתוק קו טלפון סלולרי

בעדותו ציין התובע, כי הוא תובע את הנזקים שנגרמו לו, את עוגמת הנפש שנגרמה לו, 7,000 ₪ בעבור אתר קבוע באינטרנט, 5,000 ₪ תשלום לדפי זהב בגין מודעה עם הדגש, לדבריו הוא איבד לקוחות בעקבות ניתוק קווי הטלפון הסלולרי. להלן פסק דין בנושא פיצוי על נזקים בגלל ניתוק קו טלפון סלולרי ע"י פלאפון: 1. התובע הגיש ביום 5/9/2007 תביעה כנגד הנתבעת על סך 17,800 ₪. 2. הנתבעת הגישה כתב הגנה מפורט בליווי נספחים ביום 5/12/2007. 3. ביום 25/2/2008 ניתן פסק דין על ידי בימ"ש לתביעות קטנות, כב' השופט (העמית) ע. דננברג, אשר דחה את התביעה. 4. התובע הגיש בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בימ"ש לתביעות קטנות [בר"ע (ב"ש) 549/08]. ביהמ"ש המחוזי מצא לקבל את הערעור ולהורות על ביטולו של פסק הדין, בין היתר, לאור העובדה שפסק הדין לא היה מנומק. 5. בהתאם להחלטת הנשיא הנכבד מ. מכליס מיום 23/4/2009 והחלטת השופט הבכיר ח. נחמיאס, מיום 6/5/2009, הועבר התיק לטיפולי. 6. ביום 15/10/2009 התקיים דיון בתיק במהלכו העיד התובע בחקירה ראשית ואף נחקר על ידי נציגת הנתבעת (עמ' 1-3 עד שורה 6 לפרוטוקול). הצדדים סיכומי טיעוניהם כמפורט בעמ' 3, שורות 16-30, עמ' 4 ועמ' 5, שורות 3-6. 7. אין חולק כי התובע שילם לנתבעת סך של 6,125 ₪ בחודש אפריל 2006, תשלום עבור עמלות יציאה, תשלומים שוטפים וציוד. אין גם חולק כי הנתבעת מחמת טעות תיפעולית לא פרעה החובות הנ"ל, אלא הסכום הועמד כזיכוי בחשבון התובע (ר' ת/1). מן המפורט במוצג ת/1 כמו גם מנספח ד' לכתב ההגנה, עולה כי התשלום בסך 6,125 ₪ היווה מקור לתשלום חיובים שונים של התובע אצל הנתבעת, כמפורט בעמודים 6 ו-7 לנספח ד' אל מול הכיתוב "בילינג". 8. לדברי התובע בחודש מרץ 2007 אישתו רכשה ציוד מהנתבעת ושילמה בכרטיס אשראי ובעקבות זאת הנתבעת ללא שום בקשה או התראה החלה לחייב את כרטיס האשראי של אישתו בתשלומים השוטפים. לדברי נציגת הנתבעת כרטיס האשראי של אשת התובע עודכן מיוזמתו ביום 6/5/2007 לאחר שהנתבעת קיבלה עדכון אוטומטי מחברת האשראי שכרטיס האשראי הוחלף, חלף זה שפג תוקפו. בנקודה זו של מחלוקת בין הצדדים יאמר, כי התובע לא עמד בנטל השכנוע להוכיח כי חיוב כרטיס האשראי של אישתו כגורם משלם בעבור החשבונות, בוצע באורח חד צדדי על ידי הנתבעת ולחובתו עומדת העובדה כי לא טרח לזמן את נציג חברת האשראי, כדי שזה יבוא ויבהיר הכיצד ובאיזה אופן הועבר המידע, שלאחריו החל כרטיס האשראי של האישה להיות הגורם המשלם, לידי הנתבעת. 9. כאמור נתבע בכתב התביעה סך של 17,800 ₪ כסכום מקסימלי (בזמנו), שעל הנתבעת לפצות את התובע ואשר מתוכם "1,100 ₪ סכום שחוייב פעמיים על אותם מכשירים, ריביות עבור הסדר חוב, דמי יציאה מתכנית וחיוב בגין ניתוק על סך 1,000 ₪, נזק מצטבר על ניתוקים ופגיעה בפרנסה ועוגמת נפש" (ר' סייפת כתב התביעה). 10. בעדותו ציין התובע, כי הוא תובע את הנזקים שנגרמו לו, את עוגמת הנפש שנגרמה לו, 7,000 ₪ בעבור אתר קבוע באינטרנט, 5,000 ₪ תשלום לדפי זהב בגין מודעה עם הדגש, לדבריו הוא איבד לקוחות בעקבות ניתוק הקוים. תובע אף בגין חשבוניות וכרטיסי ביקור. התובע ציין כי "באופן כללי כשבאתי לאשקלון וזה לא הגזמה השקעתי מעל 50,000 ₪ בפרסומים... השקעתי המון כסף ובדיוק נפלתי עם המלחמה עם פלאפון... הם קראו לי וי.אי.פי. אז רכשתי טלפונים ב-7,000 ₪ בשביל 190 ₪ לגרום לי נזק כזה. הקו שמיש אבל עברתי למירס... אם איני טועה 3 חודשים הקו הזה היה מנותק עד שרכשתי מירס ושינתי את המערך שלי וזה עלה לי המון כסף. כל הנושא ההדפסות לא מדדתי בכסף. 1,100 ₪ חייבו אותי על יציאה פעמיים מחבילה... ה-1,000 ₪ בגין ניתוק בכתב התביעה זה טעות" (עמ' 2, שורות 6-18). 11. הלכה היא כי על התובע להוכיח את נזקו באופן שביהמ"ש יוכל לפסוק לו את הסעד הנתבע. הגדרת הנזק בכתב התביעה הינה כוללנית ולמעשה נתבע הסכום המקסימלי שיכל היה ביהמ"ש לתביעות קטנות לפסוק, מבלי שלסכום זה נוצק תוכן ממשי. התשלומים - הנזקים השונים שהגדיר התובע בעדותו לא הוכחו כלל. לדברי התובע עקב שלושת החודשים שהקו היה מנותק טרם שרכש טלפונים של מירס נגרם לו הנזק הכספי הגדול אותו תאר בעדותו. נזק זה לא הוכח, לא הוצגה בפני ביהמ"ש כל אסמכתא להוצאות השונות שטען התובע שהוציא לגורמים השונים. בהתייחס לחיוב הכפול בסך 1,100 ₪ בגין יציאה מחבילה, ציינה נציגת הנתבעת תוך הפנייה לעמ' 5 לנספח ד' כי סך חמשת התשלומים אל מול המלל "תשלום" מסתכם בסך של 1,000 ₪ כך שהתובע לא חוייב פעמיים. 12. בחנתי את טענת התובע ביחס לחיוב הכפול ומצאתי כי זו לא הוכחה במידה הנדרשת. לא מצאתי אסמכתא בדפי החשבון שהוצגו בפני על ידי הנתבעת או במסמכים שצורפו על ידי התובע, ביסוס לטענת החיוב הכפול ולפיכך היא נדחית. 13. בסופו של יום, באתי לכלל מסקנה כי התובע לא עמד בנטל השכנוע המוטל עליו ולפיכך דין תביעתו להידחות. 14. בנסיבות הענין ולפנים משורת הדין אין צו להוצאות. טלפוןסלולר (תביעות)