תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי יהלומים, אבני חן ופנינים), התשנ''ה-1995

תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי יהלומים, אבני חן ופנינים), התשנ''ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(א)(3) ו-37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ''א-1981, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''יהלום טבעי'' - גביש שקוף, צבעוני או אטום של פחמן במבנה מונוקריסטלידי או פוליקריסטלידי, בעל קשיות העולה על קשיות כל פחמן אחר, ואשר נוצר בטבע; ''אבן חן טבעית'' - אבן חן אשר נוצרה בטבע, לרבות אלמוג, ענבר ושנהב; ''יהלום מלאכותי'' ו''אבן חן מלאכותית'' - יהלום ואבן חן שאינם טבעיים; ''פנינה טבעית'' - פנינה שנוצרה בטבע בצדפה ללא מגע יד אדם; ''פנינה מתורבתת'' - פנינה שנוצרה בצדפה בעזרת מגע אדם; ''פנינה מלאכותית'' - פנינה שלא נוצרה בטבע. 2. גילוי פרטים מהותיים (תיקון: תשנ''ו) (א) עוסק המציע למכירה במהלך עסקו יהלומים, אבני חן או פנינים, בין אם הם משובצים בתכשיטים ובין אם לאו, חייב להביא לידיעת הצרכן פרטים אלה: (1) ביהלומים - (א) צורת היהלומים; (ב) הם טבעיים או מלאכותיים; (ג) משקל היהלומים בקראטים; (ד) נעשה בהם מילוי בחומר כלשהו או נעשה בהם טיפול לשם שינוי הצבע. (2) באבני חן - (א) שם וצורת אבני החן; ב) הן טבעיות או מלאכותיות; (ג) משקל אבני החן בקראטים; (ד) נעשו בהן צביעה או מילוי בחומר צובע או הקרנה. (3) בפנינים - הן טבעיות, מתורבתות או מלאכותיות. (ב) המידע כאמור בתקנת משנה (א) יימסר לצרכן בעל פה זמן סביר לפני המכירה, ובמסמך בכתב בעברית או באנגלית בהתאם לדרישת הצרכן בזמן ביצוע העסקה; במסמך יצויינו גם שם וכתובת העוסק. 3. תחילה תחילתן של תקנות אלה חודשיים מיום פרסומן. 1 ק''ת תשנ''ה, 1593; תשנ''ו, 312.חוק הגנת הצרכןתקנותיהלומיםצרכנות