תקנות שעות המנוחה השבועית (עבודה במשמרות) (מס' 2) תשי''ב-1952

תקנות שעות המנוחה השבועית (עבודה במשמרות) (מס' 2) תשי''ב-1952 1. תחום המנוחה השבועית מותר שהמנוחה השבועית לעובדים במשמרות תהיה: (1) במפעלים בהם נעשית העבודה בשלוש משמרות - בתחום של פחות מ-36 שעות רצופות, אך לא פחות מ-25 שעות רצופות; (2) במפעלים בהם נעשית העבודה בשתי משמרות - אחת לשבועיים - בתחום של פחות מ-36 שעות רצופות, אך לא פחות מ-25 שעות רצופות. 2. ביטול תקנות שעות המנוחה השבועית (עבודה במשמרות), תשי''ב-1952 - בטלות. 1 ק''ת תשי''ב, 1039. שעות עבודה ומנוחהמיסיםתקנות