אכרזת הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (מוצרים המופקים מפירות, מירקות, מקטניות, מדגנים ומתבלינים) התשמ"ה-1985

אכרזת הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (מוצרים המופקים מפירות, מירקות, מקטניות, מדגנים ומתבלינים) התשמ"ה-1985 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק הפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו, התשי"ד-1954 (להלן - החוק), אני מכריז לאמור: 1. אכרזה מוצרים המופקים מפירות (כולל מפרי הדר), מירקות, מקטניות, מדגנים או מתבלינים, מוכרזים כצמח לענין החוק. 2. ביטול אכרזת הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אכרזה על מוצרים המופקים מפירות או מירקות ועל פירות וירקות משומרים כצמח), התשי"ז-1957 - בטלה. 1 ק"ת תשמ"ה, 1868.צמחיםמוצריצואאכרזות