צו בית המשפט לענייני משפחה (הסמכת בית משפט השלום בטבריה לדון בתובענות לפי חוק אימוץ ילדים), התשס"ח-2008

צו בית המשפט לענייני משפחה (הסמכת בית משפט השלום בטבריה לדון בתובענות לפי חוק אימוץ ילדים), התשס"ח-2008 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2(א) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995 ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מצווה לאמור: 1. הסמכת בית משפט לענייני משפחה בית משפט השלום בטבריה מוסמך בזה לשבת בבית משפט לענייני משפחה ולדון בתובענות לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981. 1 ק"ת תשס"ח, 388. צו (חקיקה)אימוץבית המשפט לענייני משפחהצוויםצו בית המשפט לענייני משפחהקטינים