צו בית המשפט לענייני משפחה (העברת תובענות במחוז הצפון), התשנ"ו-1995

צו בית המשפט לענייני משפחה (העברת תובענות במחוז הצפון), התשנ"ו-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27(ג) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995 (להלן - החוק), ובאישור שר המשפטים, לאחר תיאום עם נשיאי בתי המשפט הנוגעים בדבר, אני מצווה לאמור: 1. העברת עניינים תובענות בענייני משפחה שהוגשו לבית המשפט המחוזי בנצרת ערב תחילתו של צו זה, ושטרם הוחל בהן בשמיעת עדים לנושא התביעה, יועברו לבית המשפט לענייני משפחה המוסמך במחוז הצפון על פי ההוראות הקבועות בעניין מקום השיפוט לגבי תביעות שהוגשו לאחר תחילתו של החוק. 2. תחילה תחילתו של צו זה ביום כ"ח בתמוז התשנ"ו (15 ביולי 1996). 1 ק"ת תשנ"ו, 1404. צו (חקיקה)בית המשפט לענייני משפחהצוויםצו בית המשפט לענייני משפחה