צו בתי המשפט (שיפוט בתביעות קטנות - הסמכת בתי משפט), התשמ"ג-1983

צו בתי המשפט (שיפוט בתביעות קטנות - הסמכת בתי משפט), התשמ"ג-1983 (תיקון: תשס"א) בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק שיפוט בתביעות קטנות, התשל"ו-1976, אני מצווה לאמור: 1. הסמכה בתי משפט השלום המנויים בתוספת מוסמכים לשבת כבתי משפט לתביעות קטנות, מיום ב' בשבט התשמ"ג (16 בינואר 1983). 2. ביטול צווי הסמכה שפורסמו בקובץ התקנות התשל"ז, עמ' 445; התשל"ט, עמ' 1298; התשמ"א, עמ' 630; התשמ"ג, עמ' 78 ועמ' 314 - בטלים. תוספת (תיקון: תשס"א, תשס"ח) (סעיף 1) אילת, אשדוד, אשקלון, באר-שבע, בית-שאן, בית-שמש, בת-ים-חולון, דימונה, הרצליה, חדרה, חיפה, טבריה, ירושלים, כפר-סבא, מסעדה, קריות, נצרת, נתניה, עיר יזרעאל-עפולה, עכו, פתח-תקוה, צפת, קצרין, קרית-גת, קרית-שמונה, ראשון לציון, רחובות, רמלה, רמת-גן ותל אביב-יפו. 1 ק"ת תשמ"ג, 583; תשס"א, 1036; תשס"ח, 46.צו (חקיקה)צוויםתביעות קטנותצו בתי המשפט