צו הביטוח הלאומי (אזורי ניסוי), התשס"ח-2008

צו הביטוח הלאומי (אזורי ניסוי), התשס"ח-2008 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 225א ו-400, לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 (להלן - החוק), ולאחר שנועצתי במועצת המוסד לפי סעיף 12 לחוק, אני מצווה לאמור: 1. קביעת אזורים לעניין סעיף 225א(ו) לחוק, יהיו האזורים המנויים להלן אזורים שייערך בהם ניסוי לתשלום גמלת סיעוד בכסף- (1) אזור אשקלון, הכולל את אלה: אשקלון, שדרות, ניצן ב', מועצה אזורית חוף אשקלון, מועצה אזורית שער הנגב; (2) אזור נהריה, הכולל את אלה: נהריה, מעלות תרשיחא, עכו, ערב אלנעים, אבו סנאן, ג'דיידה-מכר, ג'ולס, חורפיש, יאנוח-ג'ת, ירכא, כסרא סמיע, כפר ורדים, כפר יאסיף, מזרעה, מעיליא, פסוטה, בקיעין, שלומי, מועצה אזורית מטה אשר, מועצה אזורית עמק יזרעאל, מועצה אזורית זבולון, מועצה אזורית מעלה יוסף. 3) אזור רמת-גן-בני ברק, הכולל את אלה: רמת גן, אור יהודה, בני ברק, גבעתיים, קרית אונו, סביון, מועצה אזורית אפעל. 2. תחילה ותחולה תחילתו של צו זה ב-1 בחודש שלאחר פרסומו (להלן - יום התחילה) והוא יחול על מי שמתקיים בו האמור בסעיף 225א בשנים 2008 ו-2009. 1 ק"ת תשס"ח, 587.צו (חקיקה)ביטוח לאומיצווים