צו הכרזה על עדה דתית (הכנסיה האוונגלית האפיסקופלית בישראל), תש"ל-1970

צו הכרזה על עדה דתית (הכנסיה האוונגלית האפיסקופלית בישראל), תש"ל-1970 בתוקף סמכותה לפי סימן 2 לדבר המלך במועצתו לארץ ישראל - 1947-1922, מודיעה הממשלה לאמור: 1. הכרזה הכנסיה האוונגלית האפיסקופלית בישראל Israel in Church Episcopal Evangelical The - מוכרזת כעדה דתית. 1 ק"ת תש"ל, 1564.צו (חקיקה)צוויםעדה דתיתכנסיותעדות דתיות