צו הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (היום הקובע לענין סעיף 49), תשל"ה-1975

צו הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (היום הקובע לענין סעיף 49), תשל"ה-1975 בתוקף סמכותי לפי סעיף 49(ה) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א - 1971, ובהתייעצות עם ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת, אני קובע לאמור: 1. היום הקובע היום הקובע לענין סעיף 49 לחוק הוא י"ג בניסן תשל"ז (1 באפריל 1977). 1 ק"ת תשל"ה, 1274. צו (חקיקה)צוויםנוערקטינים (במשפט הפלילי)משפט פלילי