צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת בתי-דין לעניני מים), תשי"ח-1958

צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת בתי-דין לעניני מים), תשי"ח-1958 בתוקף סמכותי לפי סעיף 54 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי"ח-1957, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בצו זה - "מחוז" - כאמור בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבוליותיהם. 2. הקמת בתי דין לעניני מים (תיקון: תשכ"א) מוקמים שני בתי-דין לעניני מים, ואלה הן: (1) בית-דין לעניני מים בתל-אביב-יפו; (2) בית-דין לעניני מים בחיפה. 3. אזורי שיפוטם של בתי דין לעניני מים (תיקון: תשכ"א) (א) אזור-שיפוטו של בית-הדין לעניני מים בתל-אביב-יפו הוא מחוז תל-אביב, מחוז ירושלים, מחוז המרכז ומחוז הדרום. (ב) אזור-שיפוטו של בית-הדין לעניני מים בחיפה הוא מחוז חיפה ומחוז הצפון. 4. מקום מושבם של בתי הדין לעניני מים (תיקון: תשכ"א) א) מקום-מושבו של בית-הדין לעניני מים בתל-אביב-יפו הוא בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו. (ב) מקום-מושבו של בית-הדין לעניני מים בחיפה הוא בית-המשפט המחוזי בחיפה. 1 ק"ת תשי"ח, 876; ס"ח תשכ"א, 90. צו (חקיקה)מיםחוק המים / רשות המיםצוויםניקוז