צו הסדרים בעקבות ניוד המטבע (קביעת שיעור ריבית), תשל"ט-1979

צו הסדרים בעקבות ניוד המטבע (קביעת שיעור ריבית), תשל"ט-1979 בתוקף סמכותי לפי סעיף 34 לחוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע, תשל"ח-1977, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. קביעת שיעור ריבית (תיקון: תש"ם, תשמ"א) שיעור הריבית לענין סעיף 34 יהיה 120%. 1 ק"ת תשל"ט, 1889; תש"ם, 567, 2069; תשמ"א, 170. צו (חקיקה)צוויםמטבעותריבית