צו הסיוע המשפטי (החלת מתן ייצוג משפטי), התשס"ו-2006

צו הסיוע המשפטי (החלת מתן ייצוג משפטי), התשס"ו-2006 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972 (להלן - החוק), אני מצווה לאמור: 1. החלת מתן ייצוג משפטי ייצוג משפטי לפי החוק יינתן לחולים המאושפזים על פי הוראת אשפוז או הנמצאים בטיפול מרפאתי על פי הוראה לטיפול מרפאתי, כאמור בסעיף 29א(ב) לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991, כמפורט להלן: (1) החל ביום ד' בשבט התשס"ו (2 בפברואר 2006) - בבתי חולים, במרפאות לבריאות הנפש, במרפאות קהילתיות לבריאות הנפש ובמרכזים קהילתיים לבריאות הנפש שבמחוז הדרום; (2) החל ביום ח' באלול התשס"ו (1 בספטמבר 2006) - (א) בבית החולים - "המרכז לבריאות הנפש באר-נס (באר יעקב נס ציונה)"; (ב) במרפאות האלה: "המרכז לבריאות הנפש באר יעקב", "המרכז לבריאות הנפש כלא מגן", "מרכז קהילתי לבריאות הנפש ראשון לציון", "מרכז קהילתי לבריאות הנפש רחובות", "מרכז קהילתי לבריאות הנפש רמלה", "מרכז קהילתי לבריאות הנפש נס ציונה", "מרפאה לבריאות הנפש יבנה", "מרפאה לבריאות נפש מודיעין". 1 ק"ת תשס"ו, 454. צו (חקיקה)צוויםייצוגסיוע משפטיייצוג משפטיעורך דין