צו מס הכנסה (זיכויים לתושבי האזור), התשנ"ה-1995

צו מס הכנסה (זיכויים לתושבי האזור), התשנ"ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. זיכויים לתושבי אזור הוראות סעיפים 34, 36 ו-37 יחולו גם לגבי תושבי אזור שאינם אזרחים ישראליים, כאילו היו תושבי ישראל. 1 ק"ת תשנ"ה, 1356.צו (חקיקה)חוקי מס הכנסהמס הכנסהמיסיםצווים