צו מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (התליית תחולתם של סעיפים 4 ו-5), התשנ"ז-1996

צו מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (התליית תחולתם של סעיפים 4 ו-5), התשנ"ז-1996 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32(ב) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985 (להלן - חוק התיאומים), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. אי תחולת סעיפים 4 ו-5 סעיפים 4 ו-5 לחוק התיאומים לא יחולו בשנת המס 1997. 1 ק"ת תשנ"ז, 278. צו (חקיקה)חוקי מס הכנסהמס הכנסהמיסיםצוויםאינפלציה