צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"ד‏-2004

צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"ד‏-2004 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969, לאחר שקיבלתי את אישור השר לביטחון הפנים, אני מצווה לאמור: 1. קביעת תחנת משטרה משרדה של המחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים ברח' ישראל גלילי 5, קרית הממשלה, ראשון לציון, נקבע בזאת כתחנת משטרה לענין הוראות חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996. 2. ביטול תחנת משטרה קביעת משרדה של המחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים ברח' עזרא 3, רחובות, כתחנת משטרה - בטלה. 1 ק"ת תשס"ד, 669. צו (חקיקה)סדר דין פליליצוויםמשפט פלילימשטרהמעצר