צו סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (ביטול הענקת סמכויות), התשנ"ח-1998

צו סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (ביטול הענקת סמכויות), התשנ"ח-1998 בתוקף סמכותי לפי סעיף 39 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996, אני מצווה לאמור: 1. ביטול בטלים - (1) צו הענקת סמכויות מעצר לשומרי נמל אילת, התשי"ט-1959; (2) צו הענקת סמכויות מעצר לפקחים, התשכ"ד-1963; (3) צו הענקת סמכויות מעצר לחוקרי מס הכנסה, התשכ"ד-1964; (4) צו הענקת סמכויות מעצר למפקח למניעת כריית זיפזיף, התשכ"ה-1964; (5) צו הענקת סמכויות לפקחי שמורות טבע וערכי טבע מוגנים, התשכ"ה-1965; (6) צו הענקת סמכויות מאסר לפקידים הממונים על בקורת מכרות, התשכ"ו-1965; (7) צו הענקת סמכויות לפקחי גנים לאומיים, התשכ"ו-1966; (8) צו הענקת סמכויות מעצר לחברי הגא, התשכ"ט-1969; (9) צו הענקת סמכויות לחיילות, התשכ"ט-1969; (10) צו הענקת סמכויות מעצר לסייר בסיירת הבטיחות, התשל"א-1971; (11) צו הענקת סמכויות מעצר לפקחים, התשל"ב-1972; (12) צו הענקת סמכויות מעצר לחיילי יחידת עטרות, התשל"ג-1973; (13) צו הענקת סמכויות מעצר לשומרי נמל אשקלון, התשל"ה-1975; (14) צו הענקת סמכויות מעצר לסוהרים, התש"ם-1979; 15) צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (הענקת סמכויות לחיילים הפועלים תחת פיקוד המשטרה), התשמ"ב-1982; (16) צו סדר הדין (מעצר וחיפוש) (הענקת סמכויות מעצר לסוהרים), התשמ"ד-1983. 1 ק"ת תשנ"ח, 947. צו (חקיקה)סדר דין פליליצוויםמשפט פלילימעצר