צו שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית) (הסמכת בתי משפט לעניני משפחה), התשס"ו-2005

צו שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית) (הסמכת בתי משפט לעניני משפחה), התשס"ו-2005 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(ב) לחוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית), התשכ"ט-1969 (להלן - החוק), אני מצווה לאמור: 1. הסמכה בתי המשפט לעניני משפחה באילת, אשדוד, באר שבע, חדרה, חיפה, טבריה, ירושלים, כפר סבא, נצרת, קריות, קרית גת, קרית שמונה, ראשון לציון ורמת גן מוסמכים לדון בעניני התרת נישואין לפי החוק. 2. תחילה תחילתו של צו זה ביום התחילה כהגדרתו בסעיף 3(א) לחוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית) (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005. 1 ק"ת תשס"ו, 80.צו (חקיקה)בית המשפט לענייני משפחהצוויםהתרת נישואיןנישואין / חתונה