הצעת חוק ביטול מוסד הנשיאות

הצעת חוק לביטול מוסד הנשיאות, התש”ס-2000 עם קבלת חוק הבחירה הישירה לראשות הממשלה הפך קיומו של מוסד הנשיאות למיותר. מבחינה חוקתית קיומו של חוק יסוד: נשיא המדינה יוצר פרדוכס, שכן ראש הממשלה שואב את סמכותו ממקור רם יותר מהנשיא ובכל זאת נשיא המדינה קודם לו בהירארכיה. בכל מקום אחר בעולם בו קיים מוסד נשיאות ומכהן גם ראש ממשלה הנשיא קודם לו בהירארכיה בין השאר בשל העובדה שהנשיא נבחר ע"י גוף בוחרים גדול יותר מאשר ראש הממשלה. לדוגמא: באיטליה נשיא המדינה שהוא העומד בראש המדינה נבחר ע"י שני בתי הפרלמנט בעוד ראש הממשלה הבא אחריו בהירארכיה נבחר ע"י הבית התחתון בלבד. באוסטריה בה סמכויות הנשיא יצוגיות בעיקר הוא נבחר ע"י העם, והקאנצלר ע"י הפרלמנט. בגרמניה נבחר הנשיא ע"י שני בתי הפרלמנט בתוספת נציגות של המדינות הפדרליות, והקאנצלר ע"י הפרלמנט בלבד. רק בישראל חייב ראש הממשלה שנבחר ע"י העם לקום בפני נשיא שהגוף הבוחר אותו הינו 120 חברי כנסת. זהו מצב לא תקין ועל כן, כל עוד ראש הממשלה נבחר בבחירה ישירה ע"י העם אין מקום למוסד הנשיאות וסמכויות הנשיא צריכות לעבור לראש הממשלה וליו"ר הכנסת ע"פ העניין. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ד בשבט התש"ס - 31.1.2000 חוק יסוד: נשיא המדינה יתבטל עם סיום כהונת הנשיא המכהן. סמכויות הנשיא ותפקידיו לפי סעיף 11 לחוק יסוד: נשיא המדינה יעברו לפי העניין לראש הממשלה, למעט סמכויותיו לפי סעיפים 11(א) (2), 11 (א) (3) ו- 11(ב) שיעברו ליושב ראש הכנסת. נשיא המדינההצעות חוק