הצעת חוק העתקת תוכנות שלא כדין

הצעת חוק המחשבים (תיקון - העתקת תוכנות שלא כדין), התש”ס-2000 לאחרונה נפוצה התופעה החמורה של הפצת תוכנות מזוייפות בשוק המחשבים. דינן של תוכנות לעניין זכויות יוצרים זהה לזה של יצירה ספרותית ויש לעצור את מגיפת התוכנות המזוייפות המציפות את השווקים. גל זיופים זה מסב נזקים רבים לחברות המחשבים העומלות על פיתוח תוכנות חדשות ופריין נקטף בידי אחר. חנויות המסחר העוסקות בשיווק צרכי מחשב סופגות הפסדים רבים בשל שימוש בתוכנות הגנובות, הזולות יותר לרכישה. מטרת חוק זה להרתיע מפני זיוף תוכנות וצריכתן על מנת לבלום את התופעה הפסולה הזאת שפשתה במדינה בממדים חסרי תקדים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ' באדר ב' התש"ס - 27.3.2000 1. בחוק המחשבים, התשנ"ה-1985, אחרי סעיף 2 יבוא: 2א. המשכפל, מעתיק או צורב תוכנה או חלק ממנה לשימוש פרטי או מסחרי שלא כדין, דינו - מאסר חמש שנים. 2ב. העושה שימוש בתוכנה שהועתקה שלא כדין, דינו - מאסר שלושה חודשים." זכויות יוצרים (הפרת)הצעות חוק