הצעת חוק פיצויים בגין אלימות על רקע דתי לאומני

הצעת חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון - מתן פיצויים על נזקי אלימות על רקע דתי ולאומני), התשס”א-2000 לאור העובדה שחברות הביטוח מסרבות לפצות את בעלי החנויות ששמשותיהן נפגעו במהלך ההפגנות האחרונות של ערביי ישראל, כמו גם את בעלי המכוניות שנרגמו ואף הוצתו במהלך אירועי הימים האחרונים, נוצר צורך בתיקון חוק מס רכוש והרחבתו גם לפיצוי על נזקים הנגרמים כתוצאה מאלימות על רקע לאומני ודתי המבוצעות על ידי אזרחי המדינה. בשל העובדה שהחוק היום מאפשר פיצוי ממס רכוש רק לנפגעים ממה שמכונה "פעולות איבה" המוגדרות כפעולות שנעשו על ידי גורמים חיצונים דוגמת ערביי השטחים או ארגוני טרור, לא זוכים עשרות בעלי המכוניות והחנויות אשר נפגעו בהפגנות בכל פיצוי. דומה גם מצבם של אזרחים רבים אחרים שבעתות שונות נפגעו מכוניותיהם מהאלימות על רקע דתי ושאר מצבים שלא מכוסים תחת הגדרת "פעולות איבה". הצעת חוק זו מטרתה להביא להקבלה בין כל סוגי האלימות על רקע לאומני ודתי, הנזק הנגרם מאבן הנזרקת על די אזרח המדינה יהודי או ערבי, לא שונה מהנזק שגורמת אבן הנזרקת על ידי פלשתינאי תושב השטחים, ולנוכח האירועים האחרונים יש צורך בשינוי החוק. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת ה-14 ע"י ח"כ אופיר פינס-פז ומספרה פ/1461. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט"ו בחשון התשס"א- 13.11.2000 1. בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א - 1961 בסעיף 35 - (1) בהגדרה "נזק" אחרי "נזק עקיף" יבוא "נזק כתוצאה מאלימות על רגע דתי ולאומני"; (2) אחרי ההגדרה "נזק עקיף" יבוא: "נזק כתוצאה מאלימות על רקע דתי ולאומני" - נזק שנגרם לנכס עקב פעולות אלימות על רקע דתי ולאומני;" דתפיצוייםאלימותהצעות חוק