הצעת חוק הקמת אתר הנצחה ומוזיאון לזכר החיילים הדרוזים

הצעת חוק הקמת אתר הנצחה ומוזיאון לזכר החיילים הדרוזים, התשס”א-2001 מוצע להקים מוזיאון ואנדרטה לזכר חללי צבא ההגנה לישראל בני העדה הדרוזית. הקמת המוזיאון ואתר ההנצחה יתרמו לטיפוח המורשת הדרוזית ולשימור הקשר בין היהודים והדרוזים כברית אחים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"א בתמוז התשס"א - 2.7.2001 מוקמים בזה אנדרטה ומוזיאון בכרמל לזכר החיילים הדרוזים לוחמי צבא ההגנה לישראל שנפלו במלחמות ישראל. (א) תצוגת המוזיאון שהוקם לפי סעיף 2 (להלן - "המוזיאון") תתמקד במורשת הדרוזית ובהנצחת זכרם של החללים הדרוזים. (ב) המוזיאון הוא מוזיאון מוכר כמשמעותו בחוק המוזיאונים, התשמ"ג - 1983 . 3. ראש מינהל מקרקעי ישראל יקצה קרקע באיזור דלית אל-כרמל שייועד להקמת אנדרטה כאמור בסעיף 2 (להלן - "האנדרטה"). 4. שר החינוך ושר הביטחון ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו. חייליםהנצחהמוזיאוניםהמגזר הדרוזיצבאהצעות חוק