הצעת חוק חינוך חינם למבוגרים

הצעת חוק חינוך חינם למבוגרים, התשס”א-2001 ישראל היא ארץ קולטת עליה, בעשור האחרון עלו ארצה כמיליון עולים מחבר העמים, מאתיופיה ומארצות המערב. ותנאי בסיסי לקליטתם הוא ידיעת השפה העברית. יש צורך לעגן בחקיקה את זכותם של העולים ללמוד עברית כראוי ולהגדיר את רמת הלימודים הניתנים באולפנים לפחות ברמה של 6 שנות לימוד. בישראל כ-150,000 אלף אנאלפבתים, חלקם הורים לילדים. תנאי יסוד להצלחת הילדים הוא השכלתם של הוריהם. על כן מוצע להסדיר בחוק חינוך חינם להורים כדי שישלימו השכלתם עד לרמה של 6 שנות לימוד. חוק מעין זה מקובל בעולם המערבי במדינות רבות כדוגמת ארה"ב, אנגליה, אוסטרליה, גרמניה ונורבגיה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ' בסיון התשס"א - 11.6.2001 בחוק זה - "ידיעת השפה העברית" -יכולת דיבור, כתיבה והבנת הנקרא בשפה העברית ברמה של 6 שנות לימוד לפחות; "השכלת יסוד" - רמת לימודים המקבילה ל-6 שנות לימודים לפחות; "מבוגר" - אזרח ישראל ותושב בה שגילו מעל 18 שנה; "עולה חדש" - מי שעלה לישראל וקיבל אזרחות ישראלית מכוח חוק השבות, ולא חלפו 5 שנים מיום עלייתו לארץ; "השר" - שר החינוך. מטרת חוק זה הוא לעגן את הזכות הבסיסית לידיעת השפה העברית ולהשכלת יסוד למבוגרים. השר יקבע בתקנות תוכנית לימודים לידיעת השפה העברית ולהשלמת השכלת יסוד לעולים חדשים בהתאם ליכולותיהם ולצורכיהם להיקלט בחברה ובתעסוקה. השר יקבע בתקנות תוכנית לימודים להנחלת השכלת יסוד למבוגרים בהתאם ליכולותיהם ולצורכיהם לתפקד כראוי כהורים לילדים, כעובדים וכאזרחים. השר יקבע בתקנות הסדרים עם הרשויות המקומיות ועם גופים אחרים לצורך הפעלת תוכניות הלימודים לפי חוק זה. הלימודים על פי חוק זה יהיו חינם. תחילתו של חוק זה ביום ............ התשס"ב. דיני חינוךהצעות חוק